Hirdetés
Művház 2021. szeptember 27. 14:05 Forrás: Szegedi Tükör

Egy személy – egy könyv: Keveházi Katalin Szabó Magda-regényt ajánl

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Keveházi Katalin könyvtáros, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója Szabó Magda Pillanat című regényét ajánlja.

Hirdetés

Nem tudom felidézni, hogyan kezdődött a kapcsolatom az olvasással: mindig könyvek vettek körül, kisgyerekkoromtól jártam könyvtárba, tulajdonképpen egész életemben olvastam. A családi szájhagyomány szerint hatévesen az Egri csillagok volt az első „rendes” regény, amit kivégeztem, és – erre már magam is emlékszem – középiskolás koromban végigolvastam az otthoni polcokon sorakozó irodalmi klasszikus sorozatokat. Két „olvasás” között pedig mindig szívesen vettem elő az ókori mítoszok különféle feldolgozásait. Az egyetemi évek alatt mindezekre kevesebb időm jutott, latin szakosként viszont alaposan megismerhettem az ókori szerzőket. Ilyen előzmények után talán érthető, hogy a sok kedves író közül most az antikvitásban ismerten otthonos Szabó Magdát, neki is egyik utolsó regényét (1990), a Pillanatot, Vergilius Aeneisének egyfajta újrafogalmazását választottam.

Maga a szerző így foglalja össze, amit a regényről tudni kell: „minden élet során van... egyetlenegy pillanat, amikor a Sors urnáját tartó kéz... egy lélegzetvételnyi időre megáll, és ha valaki éppen ebben a parányi szünetben lép valamerre, ami ellenkező irányba visz attól az úttól, aminek jelzése a nevére szóló sorstáblán írva áll, végigbotorkálhat rajta az istenek büntetése nélkül, nem állítja meg Iuppiter sem.” A főhős Creusa, Aeneas felesége, aki ugyan a hagyomány szerint még a trójai menekülés során meghalt, de akit az író egy váratlan fordulattal életben hagy, átruházva rá férje küldetését, a Római Birodalom megalapítását.

A könyv – két fejezet kivételével – egyetlen, időnként verslábakban lüktető monológ, a történet a szerzőre jellemző módon, puzzle-ként bontakozik ki. A jelen idő az aranykori, a birodalom épülésével természetességét lassan elveszítő Itália, de az olvasás során megismerjük a depresszióba süllyedő, ám hagyományaihoz végsőkig ragaszkodó, majd méltósággal pusztuló Tróját és a hosszú menekülőút részleteit. Személyes ismerőseinkké válnak a honalapítók és az antikvitás nagyon is emberi tulajdonságokkal bíró istenségei. Az író saját bevallása szerint harag és elfogultság nélkül, ám „holtra keseredve”, helyenként távolságtartással, másutt ironikusan, történelmi tabuk döntögetésével írta meg a maga eposzát kiválasztottságról, magányról, áldozattá válásról, politikáról, hazához, múlthoz való viszonyról. A könyv egyfajta „mi lett volna, ha” játék, válaszkeresés az alapkérdésre: mire juthat a halandó, ha – felismerve a saját pillanatát – a maga választotta utat járja be.

Szabó Magda Pillanat című regénye a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: könyvtár Szegedi Tükör SZTE SZTE Klebelsberg Könyvtár Somogyi-könyvtár Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés