Hirdetés
Hirdetés
Túl a városon 2021. július 23. 10:12

Népszavazások – Bódi György olvasói levele


Hirdetés

Mint ismeretes, a Covid-19 járvány kezdete óta nem lehetett népszavazást kiírni és tartani Magyarországon. Szerdán reggel jelent meg egy rendelet a Magyar Közlönyben, amely a járvány miatt őszig meghosszabbított veszélyhelyzetben is engedélyezte a népszavazások kiírását.

Hogy-hogy nem – mintha előre tudta volna – szerdán Orbán Viktor népszavazási kezdeményezést jelentett be a médiában. Hogy az Országos Választási Irodához ő vitte-e el személyesen beadni a kezdeményezését, vagy valamelyik sublence tette-e ezt meg, azt nem lehet tudni. Biztosan emlékeznek rá, hogy az MSZP legutóbbi népszavazási kezdeményezésének beadásakor hirtelen megjelent egy vidéki idős hölgy – néhány verőlegény társaságában, akik elállták Nyakó István útját –, így az idős hölgy fürge mozdulattal megelőzte a hoppon maradt MSZP-st. Arra gondolni sem merek, hogy Orbán magához intette a választási iroda vezetőjét, kezébe nyomta a kérdéseket, és csak annyit mondott, hogy „ezt holnap beadtam”!

Nem teszem meg Orbán Viktornak azt a szívességet, hogy ezúton leírjam azt az öt aljas kérdést, amelyet kormánya nevében beadott, hanem inkább idézem a hatályos 2013. évi CCXXXVIII. számú, „A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról” szóló törvény néhány passzusát.

A jogszabály a bevezető preambulumában leszögezi:

„Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép. Hatalmát az Alaptörvény keretei között, elsősorban választott képviselői útján gyakorolja. A demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében a polgárok közvetlenül, népszavazás útján is részt vehessenek. Ugyanezen jogok a helyi közhatalom gyakorlása keretében a helyi önkormányzat közösségét is megilletik.”

No, ettől fosztotta meg az elmúlt években Orbán Viktor a magyar választó polgárokat, és vezette be helyesen a „Nemzeti konzultációnak” nevezett komédiát. Az úgynevezett „Nemzeti konzultációra” nincs semmiféle jogszabály, azt írnak bele, amit akarnak, azt hazudják a visszaküldők számáról, amennyit csak akarnak, és úgy hivatkozik rá a miniszterelnök, ahogyan akar, még olyan kérdésekre is, amelyek benne sem voltak.

Ellenben a népszavazási tv. szigorú előírásokat tartalmaz, például:

„9. § (1) A népszavazásra javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, továbbá a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles.

(2) A népszavazásra javasolt kérdés nem tartalmazhat szeméremsértő vagy más módon megbotránkoztató kifejezést.”

Mindenki eldöntheti, hogy az Orbán-féle mostani öt kérdés megfelel-e az előző jogszabályi feltételeknek.

Természetesen a beadott kérdések nem automatikusan lesznek népszavazás tárgya, hanem azt előtte jól meg kell fontolni:

„11. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított hatvan napon belül dönt. A Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az e törvényben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.

2) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről az (1) bekezdés szerinti bejelentést követő harminc napon belül – a 23. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás esetén benyújtási sorrendben – dönt az Országgyűlés. A határidő számításánál az ülésszakok közötti szünetet, valamint az elnapolás időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.”

Köztudott, hogy milyen az OVB és a magyar országgyűlés összetétele, így senkinek nem lehet kétsége afelől, hogy az orbáni kérdések zöld utat kapnak ezektől a testületektől.

Ellenben a Karácsony Gergely által személyesen az OVB irodájánál benyújtott kérdések sorsáról már nem vagyok ennyire biztos...

De ha megtörténne ez a csoda, akkor is még át kellene menni Áder János köztársasági elnök szűrőjén:

„67. §(1) A népszavazás időpontját a köztársasági elnök a népszavazást elrendelő országgyűlési határozat elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét – jogorvoslat esetén annak elbírálását – követő 15 napon belül tűzi ki.

Gondolkozzon el az olvasó: hányszor bizonyította Áder János köztársasági elnök az elmúlt években, hogy egy pártoktól független, azok felett álló szuverén személyiség? Megmondom: egyszer sem. Alázatos szolgálója a NER-nek és Orbán Viktornak.

És van még néhány feltétel:

„67. §(2) A népszavazást akkor is ki lehet tűzni, ha
a) más kérdésben a köztársasági elnök már korábban népszavazást tűzött ki,
b) annak időpontjáig legalább ötven nap van hátra, és
c) az újabb kérdésben történő népszavazás egyidejű megtartása a szavazás lebonyolításának törvényességét nem veszélyezteti.”

És már csak egyetlen feltételt kell megugrani:

„(3) Az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára, továbbá az azt megelőző és követő 41 napon belüli időpontra nem tűzhető ki országos népszavazás. Ha az országos népszavazást emiatt nem lehet kitűzni, az országos népszavazást a választást követő 131 napon belüli időpontra kell kitűzni.”

Csak néhány jogszabályi feltételt emeltem ki, és nem idéztem az aláírások és aláírásgyűjtő ívek szabályozására, a népszavazás megszervezésére és lebonyolítására, stb. vonatkozó előírásokat. Hát nem könnyebb ennél „Nemzeti konzultáció” bohózatot tartani?

A rendszerváltozás óta tartott népszavazások mindig sorsdöntő jelentőségűek voltak. Az 1989-es, a Fidesz és az SZDSZ által kezdeményezett úgynevezett „négyigenes” népszavazással sikerült Pozsgay Imre köztársasági elnökké választását megakadályozni, illetve a Fidesz–KDNP kezdeményezte 2008-as népszavazás a vizitdíj ellen nagyban hozzájárult a Gyurcsány–Bajnai kormány 2010-es katasztrofális bukásához.

A Magyar Nemzet értesülései szerint jövő januárban, legkésőbb februárban kerülhet sor az Orbán Viktor miniszterelnök által szerdán bejelentett népszavazásra. És ha ennyire nem sürgős a kormánynak, akkor joggal vetődhet fel a kérdés, hogy ez a népszavazási kezdeményezés nem más-e, mint a kémbotrányról való figyelemelterelés?

De szerintem legalább ennyire izgalmas kérdés az is, hogy a Karácsony Gergely által kezdeményezett népszavazásra mikor kerülhet sor, és egyáltalán sor kerül-e?

Bódi György

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: Áder János Bódi György népszavazás népszavazási kezdeményezés olvasói levél Orbán Viktor
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés