Hirdetés
Hirdetés
 • Kezdőlap
 • Hírek
 • Szegeden
 • Ezek a legfontosabb érvek és ellenérvek a Szegedi Tudományegyetem névváltoztatásához
Szegeden 2020. november 3. 08:17

Ezek a legfontosabb érvek és ellenérvek a Szegedi Tudományegyetem névváltoztatásához

Két professzor érveit és ellenérveit felsoroló anyagot küld a szegedi hallgatóknak az EHÖK, így szeretnék elérni, hogy a diákok tájékozódhassanak az egyetem átnevezése ügyében.

Hirdetés

Szajbély Mihály, a bölcsészkar korábbi dékánjának, és Lázár György, az orvoskar vezetőjének érveit sorolja fel az a levél, amit az egyetemistáknak szán az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata. A gyűjtésből kiderül, hogy milyen érvek és ellenérvek mentén érdemes gondolkodni a Szegedi Tudományegyetem átnevezéséről.

Szajbély Mihály legfontosabb érvei a Szegedi Tudományegyetem nevének megtartása mellett:

Szent-Györgyi Albert tudósi és emberi kvalitásaiban a Szegedi Tudományegyetem egyetlen polgára sem kételkedik, mégis számos érv szól amellett, hogy egyetemünk megtartsa jelenlegi elnevezését.

 • Az egyetem neve 2000-ben lett Szegedi Tudományegyetem. Az egyesülő egyetemek (József Attila Tudományegyetem és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem) megegyeztek, hogy a nevüket nem viszik tovább, a karok viszont választhatnak maguknak nevet, ahogyan tette ezt az egyesülés idején a Juhász Gyula Tanárképző kar, tavaly pedig a Bartók Béla Művészeti Kar.
   
 • A Szegedi Tudományegyetem neve brand, amelyet az egyesülés óta eltelt 20 év alatt következetes munkával sikerült felépíteni. Ma így ismerik a világban, a Condé Nast Traveler szerint Szeged a világ tíz legjobb egyetemi városának egyike. Az új név zavarokat okozna, az új brand felépítése évtizedekbe kerülne, közvetlen és járulékos költségei magasak, hatástanulmányok nélkül nem felmérhetők.
   
 • 2000-ben más vidéki városokban is egységes egyetemek jöttek létre (Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem), az egyesülő intézmények egyike sem vitte tovább a korábbi személynevet (Kossuth Lajos, Janus Pannonius) és ezen nem is kívánnak változtatni.
   
 • A Szent-Györgyi Albert név írása, kiejtése külföldön problematikus. Tevékenysége az orvos-biológiához köthető, nem fedi le az egyetemen folyó tudományos és oktató munka sokszínűségét, nem alkalmas az összetartozás érzésének, a közös identitásnak a kifejezésére. Megoldás lehetne, hogy a névváltást kezdeményező Általános Orvostudományi Kar vegye fel a Nobel-díjas tudós nevét, mely önálló egyetemként már viselte a Szent-Györgyi nevet, így esetükben nem egy új brand felépítéséről, hanem a régihez való visszatérésről lenne szó.
   
 • A legfrissebb OS-rangsorban élen álló egyetemek számos Nobel-díjas tudóssal büszkélkedhetnek, közülük a legtöbb mégis földrajzi névvel jelöli magát (Oxford, Cambridge, Hong Kong stb.), és ha a személynevet viselnek, az minden esetben az egyetem alapítójának a neve (Harvard, Yale, John Hopkins, stb.). A Szegedi Tudományegyetem utóbbi száz évének a történetét eddig hat (!) kényszerű névváltás kísérte. Ma ilyen kényszer nincsen, és nagyon meggondolandó, hogy önként érdemes lenne-e a sort egy újabb névvel bővíteni.

Lázár György főbb érvei a Szent-Györgyi Tudományegyetem, Szeged név felvétele mellett:

Szent-Györgyi neve egy olyan, csak a szegedi egyetemre jellemző név, ami a világ minden táján ismert, elismert, és amely megfellebbezhetetlen és örök értéket sugall. Az új név bevezetésére ideális keretet kínál az egyetem alapításának 440. évfordulója, illetve a Szegedre költözésének 100. évfordulója alkalmából 2021-re tervezett centenáriumi ünnepségsorozat. Szent-Györgyi Albert tevékenységében a tudományért és a hazáért folytatott politizálás összefonódott, hiszen az ő politizálásának legfőbb motivációja a természettudományos eredmények segítségével hazánk felzárkóztatása a fejlettebb nemzetek közé. Szent-Györgyi tette fel a tudományos világ térképére az 1930-as években Szegedet, a szegedi felsőoktatást és kutatást. A Szent-Györgyi jelképezte innováció, örök kíváncsiság, tudományos bátorság, a környezete, a társadalom iránt érzett felelősségvállalás tükröződik az egyetem stratégiai céljaiban, tevékenységében és irányt mutat, elvárásokat támaszt és példaképül szolgál hallgatóknak, a jövő szegedi oktatóinak, kutatóinak is.

 • A névváltoztatással a Szegedi Tudományegyetem kiterjedtebb, XXI. századi környezeti és társadalmi elvárásait is jelképezni kívánjuk, a teljesség igénye nélkül: elkötelezettség és szerepvállalás az innováció, a „negyedik generációs” egyetem létrehozása, a régió gazdaságának fejlesztése iránt.
   
 • Az egyetem tudományos sokszínűségének és interdiszciplinaritásának kifejeződése (Szent-Györgyi orvostudományból és kémiából is doktorált, humán műveltsége is kiemelkedő volt).
   
 • Kutatóegyetemként kiemelkedő eredmények (Nobel-díját a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepének terén tett felfedezéseiért kapta).
   
 • Az egyetem rektora volt, akinek a nevét az egész világon ismerik, hitvallása ma is érvényes: „Mint az egyetem vezetője, a rektor a diákok »apja«. Az ő feladata olyan atmoszférát teremteni, amelyben a diákok otthon érezhetik magukat. Egy ilyen ideális egyetemen a diákok szabadon bontakoztathatják ki a tehetségüket, itt töltődhetnek fel egész életükre a tudomány és művészetek szeretetével.”
   
 • Polihisztor volt, a fentieken túl író, költő, színész.
   
 • Sportolt, teniszezett, síelt, kerékpározott, nagyra becsülte a csapatsportokat, hallgatóival együtt kirándult és buzdította őket az egészséges életre.
   
 • Minden totalitárius diktatúra ellensége volt, aktív közéleti szerepvállalás jellemezte egész életén át: pacifista, baloldali értelmiségi (Nobel-díját felajánlotta a Finnországért Alapítványnak, Kállay Miklós megbízásából Magyarország háborús kilépéséről tárgyalt, antifasiszta, Hitler személyesen adott parancsot elfogására, az USA-ban beszámolt a „malenkij robotról" stb.). 

A névváltoztatás a nemzetközi hírű világpolgár tudós nevével is szimbolizálja a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi oktatási térben történő méltó elhelyezését, valamint kifejezésre juttatja az egyetem egyre kiterjedtebb regionális szerepvállalását is. Szent-Györgyi Albert munkássága szorosan összefügg a Szegedi Tudományegyetem életével, rektorként az ő érdeme, hogy a Szegedi Tudományegyetem az egyetlen magyarországi kutatóhely, ahol Nobel-díjjal ismerték el egy kutató teljesítményét.

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: Lázár György névváltoztatás Szajbély Mihály Szegedi Tudományegyetem
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés