Hirdetés
Hirdetés
  • Kezdőlap
  • Hírek
  • Szegeden
  • Katona Márta Szeged díszpolgára, Géczi József Alajos és Pál József Pro Urbe-díjas: díszközgyűlésen vehették át Szeged elismeréseit
Szegeden 2020. október 23. 08:46

Katona Márta Szeged díszpolgára, Géczi József Alajos és Pál József Pro Urbe-díjas: díszközgyűlésen vehették át Szeged elismeréseit

Képriport
Díszpolgári címmel tüntette ki Szeged közgyűlése Katona Mártát, majd átadták a Pro Urbe-díjakat és a Szegedért Emlékérmeket. A koronavírus-járvány miatt október 23-án ünnepelte kiválóságait Szeged.

Hirdetés

Ünnepi beszédében Botka László polgármester arra emlékeztette a Díszközgyűlés résztvevőit, a szegediek mindig az élen jártak, ha hazánk szabadsága veszélyben forgott. Így volt ez 1848-ban, 1956-ban és a rendszerváltás idején is. Azt is mondta, hogy „Szegedi egyetemisták voltak azok, akik elsőként fogalmazták meg az ‘56-os forradalom követeléseit. Szabadságot követeltek az oktatásban, a kultúrában és a médiában! Elegük volt belőle, hogy a politika mindenhova beférkőzött, hogy nincsenek szabad választások. Véget akartak vetni a koncepciós pereknek, az intézmények és az egyetem politikai megszállásának.”

A beszéd után Botka László egyesével adta át az elismeréseket a kitüntetetteknek. Az ünnepségen Kónya Krisztina operaénekes és Kerényi Mariann zongoraművész működött közre.

* * *

11:10 Az ünnepi díszközgyűlés a Szózattal ért véget.

11:09 Harmadikként Kövér László, a Kövér Béla Bábszínház nyugalmazott igazgatója vette át elismerését a polgármestertől.

11:08 Másodikként Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma Kft. ügyvezető igazgatója vehette át a Szegedért Emlékérmet Botka Lászlótól.

11:06 A Szegedért Emlékérmek átadása következik. Elsőnek Bodor Dezső mérnök, a Szegedi Vízmű Zrt. nyugalmazott műszaki igazgatója, vezérigazgatói tanácsadója vehette át az emlékérmet.

11:02 A Pro Urbe-díjasok tiszteletére Kónya Krisztina Verdi Álarcosbál című operájából Oscar áriáját énekli. Ezúttal is Kerényi Mariann zongoraművész kíséri.

11:00 Pál József egyetemi tanárt is Pro Urbe-díjjal tünteti ki Szeged.

10:57 A Pro Urbe-díjakat átadása következik, elsőnek Géczi József Alajos méltatását hallgatja a Díszterem közönsége.

10:52 Katona Márta tiszteletére Kónya Krisztina a Szegedi Nemzeti Színház operaénekese énekli el a Kodály Zoltán által feldolgozott: Tiszán innen, Dunán túl című népdalt. Zongorán közreműködik: Kerényi Mariann zongoraművész.

10:51 Az ünnepi beszéd után elkezdődött az elismerések átadása. Először Katona Mártát tünteti ki díszpolgári címmel Szeged nevében Botka László polgármester.

10:49 „Ünnepeljük együtt a mai napon sokszínű és szabad városunk kiválóságait, az 1956-os forradalmárokat, a bátor, igazságért küzdő szegedieket és a ’89-ben kikiáltott Magyar Köztársaságot! Ünnepeljük együtt független városunk összetartó közösségét, amely mindig erőt mutatott, ha veszély fenyegette. Együtt védjük meg és építjük tovább gyönyörű, büszke, szabad és európai városunkat: Szegedet!”

10:48 „Kövér Lászlónak és édesapjának köszönhetjük a szegedi bábszínház létrejöttét és lassan hét és fél évtizede tartó, sikeres működését. Kövér László volt az, aki amatőr társulatból professzionális színházzá alakította a szegedi bábszínházat, amely városunk gazdag kulturális életének egyik legizgalmasabb műhelyévé vált mára. Mi Szegeden abban hiszünk, hogy minél sokszínűbb a városunk, annál értékesebb az. A szegedi örmény önkormányzatnak, a Nemzetiségek Házának és a Nemzetiségek Szövetségének vezetőjeként rengeteget tett azért, hogy Szeged különböző nemzetiségei megőrizhessék és megélhessék kultúrájukat és hagyományukat. Szegedért Emlékéremmel köszönöm meg városunk nevében Kövér László több évtizedes nagyszerű munkáját!”

10:47 „Szeged a XXI. századi tudásra építi gazdaságát, városunk fejlődésében pedig kiemelt helye van az egészségiparnak, amelynek egyik legjelesebb képviselője Jójárt Ferenc, aki maga is szegedi egyetemen vált orvossá és később sikeres vállalkozóvá. Huszonhárom éve alapította gyógyszeripari cégét, amely évről évre dinamikusan növekszik, és mára hazánk egyik vezető vállalkozásává vált ezen a területen. És Jójárt Ferenc az egyre növekvő sikerek mellett egyre többet fektet Szeged közösségi életének támogatására és fellendítésére is. Támogatja a fiatalok természettudományos oktatását, egészségmegőrző programokat és fontos tudományos kutatásokat szervez. Szegedért Emlékéremmel köszönjük neki munkáját, amellyel hozzájárul városunk egészségügyének, modern gazdaságának, civil- és sportéletének fejlődéséhez!”

10:46 „Szegedet a napfény városaként ismerik leginkább, de legalább ennyire a víz városa is, amely megszületését is szeretett folyónknak, a Tiszának köszönheti. Nem véletlen hát, hogy kiemelten nagyra becsüljük vízügyi szakembereink értékes munkáját. Bodor Dezsőt, a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatóját Szegedért Emlékéremmel jutalmazzuk. Köszönjük neki, hogy részt vett a szegedi szennyvíztisztító telep korszerűsítésében. Köszönjük, hogy a Szeged jelképének is számító Öreghölgy felújítását is megszervezte, és akkor is számíthattunk rá, amikor a 2006-os árvíz idején a Tisza rekord magasan tetőzött. Hála neki a szegedi vízgazdálkodás terén végzett értékes munkájáért!”

10:45 „Szeged kiváló nemzetközi kapcsolatokat ápol Európa minden nemzetével. Városunk gyümölcsöző és baráti olasz kapcsolataiért pedig az egyik legtöbbet Pál József tette, aki másfél évtizeden keresztül vezette a szegedi Olasz Kulturális Központot, és kisebb megszakításokkal három évtizeden át egyetemünk olasz tanszékét is irányította. Elkötelezett jobboldali, konzervatív emberként a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában helyettes államtitkára is volt. De irodalmárként, irodalomtörténészként is elévülhetetlen érdemeket szerzett városunknak. Pro Urbe-díjjal köszönjük neki a Szeged kultúrájáért és nemzetközi kapcsolataiért végzett munkáját!”

10:44 „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én adhatom át Géczi József Alajosnak a Pro Urbe-díjat. Géczi József a rendszerváltás meghatározó szegedi szereplője, aki elkötelezett baloldaliként harcolt a szükséges reformokért, Nagy Imre rehabilitációjáért. Majd 20 éven keresztül képviselte kiváló eredményekkel városunkat a hazai politika legfőbb színpadán, a magyar országgyűlésben.

De nemcsak képviselői munkájáért, hanem az egyetemen végzett oktatói tevékenységéért is hálásak lehetünk neki. Politikusok és politológus hallgatók egész generációi sajátíthatták el a közélet tudományát nagyszerű oktatói munkásságának köszönhetően a szegedi egyetemen.”

10:43 „Elsőként Katona Márta professzor asszonyt, Szeged új díszpolgárát szeretném üdvözölni. A csecsemők és a gyermekek gyógyítóját, a magzati vizsgálatok egyik legnagyobb hazai szakértőjét. Katona Márta hosszú évtizedek óta oktatóként és orvosként is felbecsülhetetlenül értékes munkát végez a gyermekeink egészségének védelmében. Határon innen és túl is sok száz szülő áldhatja ezért nevét. Szeged díszpolgára címmel szeretnénk megköszönni neki azt, hogy az egyetemünkön és a klinikánkon töretlenül gondoskodik róla, hogy városunkban a legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátásban lehessen része legnagyobb kincsünknek, a gyermekeinknek.”

10:42 „A rendkívüli helyzetre való tekintettel, rendhagyó módon, idén október 23-án köszöntöm városunk kiválóságait, akik az elmúlt években és évtizedekben rengeteg tettek azért, hogy Szeged hírnevét öregbítsék. A szabadság ünnepén szeretettel köszöntöm Szeged 2020. évi díszpolgárát, Pro Urbe-díjasait és Szeged Emlékéremmel kitüntetettjeit.”

10:41 „A koronavírus-járvány sajnos fölülírta haogymányainkat, így közös biztonságunkra való tekintettel májusban, Szeged napján nem adhattuk át az idei díszpolgári címet, a Pro Urbe-díjakat és a Szegedért Emlékérmeket sem. A járvány sajnos azóta sem múlt el, így a szegediek védelmében a nagy közös ünnepséget újra el kellett halasztanunk, de lehetővé tettük, hogy online és a tévén keresztül mindenki be tudjon kapcsolódni.

Mindannyiunkat elcsigázott az, ami Szegeden, az országban és a világban történik. A koronavírus alapvetően változtatta meg életünket, és sajnos úgy tűnik, a korlátozásokra még jó darabig szükség lesz, hogy minél kisebb veszteségeket szenvedjünk.

De Szeged korábban is példát mutatott már. A szegediek összefogásának és fegyelmezettségének köszönhetően a járvány első hullámát sikerrel vészeltük át, és így lesz ez most is. Mert Szeged a bajban mindig összezár, városunk régmúltba visszanyúló története is ezt igazolja. Túléltük mi a tatárjárást és a törökök pusztítását, az orosz megszállást. Tűzvészek és árvizek sodorták többször veszélybe közösségünk jövőjét, de az összefogásnak köszönhetően mindig megmenekült városunk.”

10:39 „A mai napon az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltását ünnepeljük. A XX. századi magyar történelem két legfelemelőbb időszakát, amikor a magyarok együtt álltak ki az elnyomással szemben, együtt követeltek függetlenséget és szabadságot hazánknak. A mai napon azokra a hősökre emlékezünk, akik 1956-ban készek voltak életüket is feláldozni a szabadságáért, és akik kijárták az utat ahhoz, hogy ’89-ben végül megvalósulhasson a rendszerváltás.

Az 1956-os eseményekben Szegednek különösen fontos szerep jutott. Szegedi egyetemisták voltak ugyanis azok, akik elsőként fogalmazták meg az ‘56-os forradalom követeléseit. Szabadságot követeltek az oktatásban, a kultúrában és a médiában! Elegük volt belőle, hogy a politika mindenhova beférkőzött, hogy nincsenek valódi szabad választások. Véget akartak vetni a koncepciós pereknek, az intézmények és az egyetem politikai megszállásának.

Mert a szegediek mindig az élen jártak, ha hazánk szabadsága veszélyben forgott. Így volt ez 1848-ban, 1956-ban és a rendszerváltás idején is.”

10:37 Botka László polgármester lép a pulpitushoz, hogy elmondja ünnepi beszédét.

10:33 Felharsantak a fanfárok, a Pavane táncegyüttes hagyományőrző huszárjai behozták a zászlókat, mögöttük Botka László polgármester és Katona Márta díszpolgár lépett be a Díszterembe. Himnusz.

10:28 Köszöntünk mindenkit Szeged díszközgyűléséről! Lassan kezdődik az ünnepség.

 

Korábban írtuk:

Az idei esztendő első rendes közgyűlésén szavazták meg a képviselők, hogy 2020-ban Szeged díszpolgára Katona Márta, csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus, az SZTE Gyermekgyógyászati Klinikájának professzora lesz. Ekkor döntöttek a többi városi kitüntetésről is:

  • Pro Urbe díjat kap Géczi József nyugalmazott címzetes egyetemi docens, az SZTE Állam és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének oktatója, valamint Pál József irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora.
  • Szegedért Emlékérmet vehet át díszközgyűlésen Bodor Dezső, a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatója, Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapító-tulajdonosa és Kövér László, a Kövér Béla Bábszínház igazgatója.

Ezeket a kitüntetéseket adja át ma díszközgyűlésen Szeged nevében Botka László polgármester. Az ünnepség 10.30-kor kezdődik, online tudósítjuk az eseményeket.

Garai Szakács László

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: Bodor Dezső díszközgyűlés díszpolgár Géczi József Alajos Katona Márta Kövér László közgyűlés október 23. Pál József Pro Urbe-díj Szegedért Emlékérem Jójárt Ferenc
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés