Hirdetés
Hirdetés
 • Kezdőlap
 • Hírek
 • Szegeden
 • Több mint 200 szegedi egyetemi oktató írta alá az SZFE tiltakozó hallgatóit, oktatóit támogató nyilatkozatot
Szegeden 2020. október 4. 20:22

Több mint 200 szegedi egyetemi oktató írta alá az SZFE tiltakozó hallgatóit, oktatóit támogató nyilatkozatot

Szeptember végén a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának 77 oktatója biztosította támogatásáról a Színház- és Filmművészeti Egyetem tiltakozó hallgatóit és oktatóit. Most újabb több mint 200 oktató állt ki az egyetemi függetlenség védelmében.

Hirdetés

Mi is hírt adtunk róla, hogy szeptember 23-án a BTK 78 oktatója állt ki az SZFE tiltakozó hallgatói mellett. Most további oktatók írtak alá egy újabb tiltakozó nyilatkozatot, amelyet átadtak vasárnap a tiltakozás fáklyáját Szegedre hozó színművészetis hallgatónak, Bogossy Bálintnak.

A támogatói nyilatkozatot teljes terjedelmében itt olvashatja el:

Támogató nyilatkozat

Örömmel láttuk, hogy a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar sok oktatója kiállt a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói mellett, az egyetemi függetlenség védelmében. Az egyetemi autonómia évszázados univerzális érték, melyet Egyetemünk július 22-én közzétett hivatalos állásfoglalása is az európai alapvetések közé sorol. Ez a magas színvonalú szakmai munka biztosítéka, és őrzése megkerülhetetlen feladatunk. A Szegedi Tudományegyetem polgáraiként csatlakozunk a BTK dolgozóinak nyílt levélhez és szolidaritásunkról biztosítjuk a Színház- és Filmművészeti Egyetem értékeinek megóvásáért küzdő hallgatókat és tanáraikat.

Aláírók:

 • A. Sajti Enikő, az MTA doktora, professor emerita, BTK
 • Annus Irén, PhD, egyetemi docens, BTK
 • Apjok Vivien, egyetemi tanársegéd, BTK
 • Árvay Anett, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • B. Szendrei Mária, az MTA doktora, egyetemi tanár, TTIK
 • Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora, professor emerita, BTK
 • Balázs L. Gábor, PhD, egyetemi docens, BTK
 • Balázs Péter Attila, PhD, egyetemi docens, TTIK
 • Balog Éva, könyvtáros, Klebelsberg Könyvtár
 • Bányai Emese, pénzügyi ügyintéző, TTIK
 • Bencsik Orsolya, PhD, egyetemi tanársegéd, BTK
 • Benedek György, professor emeritus, ÁOK
 • Benedict Mihály, az MTA doktora,  professor emeritus, TTIK
 • Berczeli-Nemcsényi Alex, doktorandusz, BTK
 • Berkesi Ottó, PhD, CsC, egyetemi docens, TTIK
 • Bernátsky László, PhD, SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság
 • Bernátskyné Babus Csilla, MTMT csoportvezető, Klebelsberg Könyvtár
 • Bíró Bernadett, PhD, adjunktus, BTK
 • Borbíró Aletta, doktorandusz, BTK
 • Brandl Gergely, nyelvtanár, ÁOK, BTK
 • Burai Andrea, doktorandusz, BTK
 • Burján Monika, PhD, főiskolai docens, JGYPK
 • Csabai Márta, dr. habil., tanszékvezető egyetemi tanár, BTK
 • Csapó Benő, az MTA doktora, egyetemi tanár, BTK
 • Csendes Tibor, az MTA doktora, egyetemi tanár, TTIK
 • Csernay László, az MTA  doktora, professor emeritus, ÁOK
 • Csernus Sándor, PhD, egyetemi magántanár, BTK, ÁJTK
 • Csernusné Tóth Annamária, ny. nyelvtanár, Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
 • Csirik János, MTA doktora, rector emeritus, TTIK
 • Csiszár Jolán, dr. habil., egyetemi docens, TTIK
 • Dancs Katinka, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Darula Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs, SZTE alumna
 • Dombi József, az MTA doktora, professor emeritus, TTIK
 • Dombi György, CSc, professor emeritus, GYTK
 • Duda Ernő, az MTA doktora, professor emeritus, ÁOK
 • Erdélyi Ágnes, Pro Universitate-díjas ny. igazgató, Móra Ferenc Kollégium
 • Erdélyi Eszter, mesteroktató, SZTE Kiemelt Nagykövet, BTK
 • Fábián György CSc, címzetes egyetemi tanár, ÁJTK
 • Fabula Szabolcs, PhD, adjunktus, TTIK
 • Faragó Dénes, doktorandusz, TTIK
 • Farkas Baráthi Mónika, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Fehér László, az MTA doktora, egyetemi tanár, TTIK
 • Fejes József Balázs, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Fekete Éva, az MTA doktora, professzor emerita, TTIK
 • Ferencz-Fehér Dorottya, doktorandusz, BTK
 • Fodor András, doktorjelölt, BTK
 • Földes István, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár, TTIK
 • Frauhammer Krisztina, Phd, tudományos munkatárs, BTK
 • Fűz Nóra, PhD, adjunktus, BTK
 • Füzi Péter, doktorandusz, BTK
 • Galambos Gábor, az MTA doktora, professor emeritus, JGYPK
 • Geiger János, ny. egyetemi docens, TTIK
 • Gingl Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár, TTIK
 • Goldmann Júlia, oktatást segítő alkalmazott, TTIK
 • Gombos Jarmo, doktorandusz, ÁJTK
 • Görög Sándor, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Díszdoktora
 • Gyimesi Timea, PhD, egyetemi docens, BTK
 • Györfi Beáta, egyetemi adjunktus, BTK
 • Györgyeyné Login Adrienne Zsuzsanna, ügyvivő-szakértő, BTK
 • Hajnal Edina, tudományos segédmunkatárs, BTK
 • Hannus István, az MTA doktora, professor emeritus, TTIK
 • Hantos Zoltán, az MTA doktora, professor emeritus, ÁOK
 • Hernádi Klára, az MTA doktora, egyetemi tanár, TTIK
 • Hetesi Erzsébet, dr. habil., egyetemi tanár, GTK
 • Hódi Klára, az MTA doktora, professor emerita, GYTK
 • Hódiné Jónás Erika, nyelvtanár, IKI
 • Hódosy Annamária, adjunktus, BTK
 • Hoffmann Ildikó, PhD, egyetemi docens, BTK
 • Hopp Béla, az MTA doktora, egyetemi tanár, TTIK
 • Horváthné Almássy Katalin, CSc, ny. főiskolai tanár, professor emerita, MK
 • Huber Máté, egyetemi tanársegéd, BTK
 • Illés Imre Áron, PhD, adjunktus, BTK
 • J. Nagy László, professor emeritus, BTK
 • Juhász Krisztina, PhD, adjunktus, ÁJTK
 • Kahán Zsuzsanna, az MTA doktora, egyetemi tanár, ÁOK
 • Kalmár György, tanársegéd, TTIK
 • Kappel Péter, egyetemi adjunktus, BTK
 • Karácsonyi Judit, PhD, tanársegéd, BTK
 • Karsai János, CSc (PhD), egyetemi docens, TTIK
 • Karsai Krisztina, az MTA doktora, egyetemi tanár, ÁJTK
 • Kata Mihály, az MTA doktora, professor emeritus, GYTK
 • Katona Péter, egyetemi adjunktus, BTK
 • Katona Tamás, dr. habil., professor emeritus, GTK
 • Katonáné Dr. Horváth Eszter, dr. habil, egyetemi docens,TTIK
 • Kenesei István, MTA lev. tag, Academia Europaea tag, professor emeritus, BTK
 • Kérchy Anna, dr. habil., egyetemi docens, BTK
 • Kérchy Vera, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Kerpics Judit, doktorandusz, BTK
 • Keserű Bálint, CSc, professor emeritus, BTK
 • Keszthelyi-Szabó Gábor, az MTA doktora , egyetemi tanár, rector emeritus, MK
 • Kincses Zoltán, PhD, adjunktus TTIK
 • Kincsesné Vajda Beáta, PhD, adjunktus, GTK
 • Kiss A. Kriszta, doktorandusz, BTK
 • Kiss Tamás, az MTA doktora, professor emeritus, TTIK
 • Klukovits Lajos, CSc, címzetes egyetemi tanár, TTIK
 • Kokas Károly, bölcsész, könyvtári informatikus, Klebelsberg Kvt., főigazgató-helyettes
 • Kórus Péter, PhD, adjunktus, JGYPK
 • Kosztolányi József, PhD, egyetemi docens, TTIK
 • Kosztopulosz Andreász, PhD, egyetemi docens, GTK
 • Kothencz Mihály, osztályvezető, BTK
 • Kovács Ágnes Zsófia, dr. habil., egyetemi docens, BTK
 • Kovács Ferenc, dr. habil, egyetemi docens, TTIK
 • Kovács Kornél Lajos, az MTA Doktora, professor emeritus, TTIK, FOK
 • Kovács Lajos, PhD, tud. főmunkatárs, ÁOK
 • Kovács Zoltán tanszéki mérnök BTK
 • Kozmács István, dr. habil., volt főiskolai tanár, BTK
 • Kökény Andrea, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Krémer Sándor, dr. habil., egyetemi docens, BTK
 • Krisztin Tibor, az MTA tagja, egyetemi tanár, TTIK
 • Lengyel Imre, dr. habil., egyetemi tanár, GTK
 • Lippai-Makra Edit, tanársegéd, GTK
 • Lőrik Tünde, ügyvivő szakértő, ÁJTK
 • M. Tóth Tivadar, az MTA doktora, egyetemi tanár, TTIK
 • Major Péter, az MTA rendes tagja, nyugalmazott címzetes egyetemi tanár, TTIK
 • Makan Gergely, tanársegéd, TTIK
 • Makra Péter, PhD, egyetemi adjunktus, ÁOK
 • Málovics György, dr. habil, egyetemi docens, GTK
 • Maróti Miklós, PhD, egyetemi docens, TTIK
 • Marsi István, PhD, ny. főiskolai tanár, ÁOK
 • Martos Tamás, dr. habil., egyetemi docens, BTK
 • Matievics Vera, PhD, egyetemi tanársegéd, ÁOK
 • Merkovity Norbert, PhD, adjunktus, ÁJTK
 • Meskó Eszter, CSc, Klebelsberg Könyvtár Pro Universitate díjas ny. főigazgató-h.
 • Mike Laura, doktorandusz, BTK
 • Mingesz Róbert, PhD, adjunktus, TTIK
 • Molnár Edit Katalin, PhD, adjunktus, BTK
 • Molnár Erika, PhD, egyetemi adjunktus, TTIK
 • Molnár Judit, CSc, egyetemi docens, ÁJTK
 • Molnár Katalin, irodavezető, BTK
 • Molnár Nóra, PhD, adjunktus, TTIK
 • Molnár Zsuzsa, intézeti ügyintéző, BTK
 • Molnárné Urbanik Tímea, PhD, főiskolai docens, JGYPK
 • Nagy C. Katalin, PhD , tud. munkatárs, MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kut.csoport
 • Nagy Edit, PhD, ny. egyetemi docens, JGYPK
 • Nagy Gábor, dr. habil., félállású egyetemi docens, TTIK
 • Nánai László, PhD, professor emeritus, TTIK
 • Németh József, CSc, címzetes egyetemi tanar, TTIK
 • Németh T. Enikő, az MTA doktora, egyetemi tanár, BTK
 • Németh Zoltán, PhD, egyetemi docens, TTIK
 • Németh Zsuzsanna, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Owaimer Oliver, doktorandusz, BTK
 • Palágyi Kálmán, PhD, egyetemi docens, TTIK
 • Palatinus Zsolt, PhD, adjunktus, BTK
 • Pálffy Benjámin István, doktorandusz, tanszéki mérnök, TTIK
 • Pelle Anita, dr. habil., egyetemi docens, GTK
 • Péter Róbert, dr. habil, egyetemi docens, BTK
 • Petrovszki László, doktorandusz, ÁJTK
 • Pihurik Judit, PhD, ny. egyetemi docens, BTK
 • Pikó András Gáspár, doktorandusz, BTK
 • Praefort Veronika, nyelvtanár, BTK
 • Priskin Gyula, PhD, tanársegéd, BTK
 • Rácz Lajos, az MTA doktora, egyetemi tanár, JGYPK
 • Rajkó Róbert, dr. habil., egyetemi tanár, SZTE alumnus
 • Rálik Alexandra, doktorandusz, BTK
 • Rázga Zsolt, PhD, tudományos munkatárs, ÁOK
 • Révész Balázs, PhD, egyetemi docens, GTK
 • Ritz Szilvia, dr. habil., egyetemi docens, BTK
 • Róna-Tas András, az MTA rendes tagja, rector emeritus, BTK
 • Rozgonyiné Molnár Emma, CSc, magiszter emerita, ny. főisk. tanár, JGYPK
 • Rózsa Katinka, doktorandusz, BTK
 • Rudas László, az MTA doktora, egyetemi tanár, ÁOK
 • Sallay Viola, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Sávai-Matuska Ágnes, dr. habil., egyetemi docens, BTK
 • Schubert Félix, PhD, egyetemi adjunktus, TTIK
 • Sinkovicz László, doktorandusz, BTK
 • Sipőcz Katalin, PhD, tanszékvezető egyetemi docens, BTK
 • Sisák Gábor, szakvezető tanár, SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
 • Suszczyńska Małgorzata, PhD, adjunktus emerita, BTK
 • Szabad János, az MTA doktora, professor emeritus, ÁOK
 • Szabó Gábor, dr. habil., egyetemi docens, BTK
 • Szabó Gyula, az MTA doktora, egyetemi tanár, ÁOK
 • Szabó Palócz Orsolya, doktorandusz, ÁJTK
 • Szabó Péter Gábor, PhD, adjunktus, TTIK
 • Szabó Tamás Zoltán, PhD, egyetemi docens, TTIK
 • Szakács Nóra, PhD, egyetemi adjunktus, TTIK
 • Szakálné Dr. Kanó Izabella, PhD, egyetemi docens, GTK
 • Szalai Tamás, tudományos munkatárs, TTIK
 • Szanyi János, dr.habil., egyetemi adjunktus, TTIK
 • Szanyi Miklós, az MTA doktora, egyetemi tanár, GTK
 • Szarvas Réka, doktorandusz, BTK
 • Szász Géza, PhD, egyetemi docens, BTK
 • Szécsényi Krisztina, PhD, doktori témavezető, BTK
 • Szécsényi Tibor, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Szegedi-Hallgató Emese, egyetemi tanársegéd, BTK
 • Szélpál Szilveszter, fizika tanár, SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
 • Szendi István, dr. habil, egyetemi docens, ÁOK
 • Szeverényi Sándor, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Szigeti Márton Levente, ügyvivő szakértő, GTK
 • Szirmai Éva, PhD, f. docens, JGYPK
 • Szomora Zsolt, dr. habil., egyetemi tanár, ÁJTK
 • Szőke Dávid Sándor, doktorandusz, BTK
 • Szőnyi Etelka, kiadói főszerkesztő, SZTE JATEPress
 • Szűcs Norbert, PhD, főiskolai docens, JGYPK
 • Takács Tamás, az MTA doktora, egyetemi tanár, ÁOK
 • Tamás Tamara, doktorandusz, BTK
 • Tari Irma, dr. habil., ny. egyetemi docens, TTIK
 • Tarjányi Margit, tanársegéd, GTK
 • Taskovics Viktória, doktorandusz, BTK
 • Toldi József, az MTA doktora, egyetemi tanár TTIK
 • Tóth Andrea, PhD, egyetemi tanársegéd, BTK
 • Tóth Zoltán János, egyetemi adjunktus, BTK
 • Tóthová Laura, egyetemi tanársegéd, BTK
 • Újvári Edit , dr. habil., egyetemi docens, JGYPK
 • Vadai Gergely, PhD, adjunktus, TTIK
 • Varga Réka, doktorandusz, BTK
 • Varga Sándor, adjunktus, BTK
 • Varró András, az MTA doktora, egyetemi tanár, ÁOK
 • Vida Andrea, klinikai könyvtáros, SZTE SZAKK Sebészeti Klinika, ÁOK
 • Vida Anikó, PhD, főiskolai docens, ETSZK
 • Vígh Tibor, PhD, egyetemi adjunktus, BTK
 • Vilmányi Márton, PhD, egyetemi docens, GTK
 • Virág Zoltán dr. habil., egyetemi docens, BTK
 • Visy Csaba, az MTA doktora, professor emeritus, TTIK
 • Volosin Márta, PhD, adjunktus, BTK
 • Voszka Éva, MTA levelező tag, egyetemi tanár, GTK
 • Waitz Erika, könyvtáros, Klebelsberg Könyvtár
 • Waldhauser Tamás, PhD, egyetemi docens, TTIK
 • Wojtilla Gyula, az MTA doktora, professor emeritus, BTK
 • Zádor Ernő, az MTA doktora, egyetemi tanár, ÁOK
 • Zámbóné Kocic Larisa, PhD, egyetemi adjunktus, BTK

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: nyilatkozat Szegedi Tudományegyetem Színház- és Filmművészeti Egyetem tiltakozás
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés