Hirdetés
  • Kezdőlap
  • Hírek
  • Szegeden
  • Közgyűlés: indulatok, Joób Márton „helyzete” és jó néhány „félreértett” napirend
Szegeden 2020. szeptember 25. 07:27

Közgyűlés: indulatok, Joób Márton „helyzete” és jó néhány „félreértett” napirend

Képriport
Maszkban, távolságtartással kezdődött az őszi ülésszak: de ez semmiben nem korlátozta a képviselőket, sőt, hatalmas volt az adok-kapok.

Hirdetés

Rég volt ekkora hangzavar, arra meg pláne nem emlékszem, mikor volt olyan, hogy egy szavazás alatt vonultak ki dühödten a Díszteremből képviselők. Joób Márton neve többször is előkerült, ami érdekes volt vele kapcsolatosan, hogy miért nem tettek semmit érdemben a (fideszes) képviselők azért, hogy tárgyalni lehessen az előzetes letartóztatásban lévő még meg sem vádolt tanácsnokról. Vita volt a szabadstrandokról, Németh István lemondásáról és végkielégítéséről is.

* * *

13:34 Véget ért a közgyűlés.

Eskütétel

13:34 Új bizottsági tagok és településrészi képviselők tettek esküt a közgyűlés végén.

Szavazás

13:33 Valamennyi napirendi pontot rendre megszavazta a közgyűlés. Németh István elmondása és végkielégítése kapcsán volt egy kisebb ordítozás: külön szeretett volna szavazni a Fidesz Szabó Bálinttal a végkielégítésről. A bizottsági ülésen volt szó arról, hogy lehet így csinálni, azonban nem adtak be módosító javaslatot, így a polgármester nem tudta kettévenni a szavazást. És ezt nem akarták megérteni, hogy miért. Botka László hangsúlyozta, olyan módosító indítványról nem tud szavaztatni, amit nem vettek napirendre. Az indulatok olyannyira elszabadultak, hogy Tápai Péter és Szabó Bálint távozott is a Díszteremből a szavazás alatt.

13:17 Kezdődik a határozathozatal, a szavazások.

Zárt ülés

13:13 Szünetet tart a közgyűlés, utána kezdődik a szavazás a napirendekről.

13:07 Zárt ülés jön.

Interpellációk, kérdések

13:03 Tápai Péter is kérdez: Joób Mártonról kérdez, illetve a repülőnapról. A vis maiorra lehetett volna csak hivatkozni, illetve azt is megjegyzi a polgármester, Börgöndön is volt ilyen repülőnap.

13:00 Haág Zalán ezúttal kérdez: a régi szegedi épület eltűnéséről kérdez a közgyűlésben: Mit tud tenni az önkormányzat és személy szerint Botka László azért, hogy amit csak lehet, megőrizzük a régi épületekből? Botka László arról beszél, amiről korábban is, Szege az ő polgármestersége alatt kezdte helyi védelem alá vonni az épületeket, illetve a kormányhivatal az építési hatóság.

12:54 Most Szabó Bálint interpellál: Joób Mártonnal kapcsolatosan interpellálja a polgármestert. Botka László most is azt feleli, amit korábban, jogszabályok rendezik a kérdést. A választ Szabó Bálint nem fogadja el. Szabó rendkívüli közgyűlést kezdeményez, hogy váltsa le a testület Joóbot. A közgyűlés a polgármesteri választ elfogadta.

12:52 Az első interpelláció Haág Zaláné: felülvizsgálja-e a rakparti parkolás kérdését Botka László? A válasz: nem tervezi Szeged a változtatást. A közgyűlés elfogadta a polgármesteri választ.

Napirendi pontok: dús hozzászólások

12:50 Utak, magánutak átnevezése, a szokásos Tápai Péter-poénnal a KCR-adatbázis kapcsán. Ehhez sem és az utolsó két napirendhez sem szóltak hozzá.

12:44 Tizenhármas napirend: óvodai nevelési fenntartói döntések. Mihálffy Béla dicséri az előterjesztést. Szerinte a járványügyi helyzet nincs tekintettel az óvodai dolgozókra. Köszöni nekik a helytállást.

12:41 Kovács Tamás is hozzászól vita után: „Nincs semmi szükség erre a törvényre. Az is jelzi ezt, nem tudják megindokolni, miért volt rá szükség.”

12:39 A vita lezárása után Halkó Pál még egyszer hozzászól: a törvényről beszél ismét. Botka László azt feleli erre: a kulturális közalkalmazottak ezek szerint azért veszítik el a státuszukat, hogy nekik jobb legyen.

12:35 Korponyai Ernő is beszélt a napirendről, majd Szabó Bálint következett.

12:30 Halkó Pál a soros, aki a törvényt ismerteti, amit megszavazott a kormány. Botka azt mondja, amire büszke Halkó, arra nem kell büszkének lenni valójában. A napirend arról szól, hogy Szeged most azt garantálja, tíz évre megkapják a szegedi közalkamazottak ezeket a kedvezményeket, míg a kormány öt évet garantál.

12:26 Tápai Péter szerint a közalkalmazottakkal kapcsolatos kormánydöntés liberális döntés volt. Úgy gondolja, ezt a fajta politikai színjátékot már korábban is űzték a szegedi szocialista képviselők.

12:25 Szabó Bálint: „Ha valakikről, a helyi Fideszről nem lehet elmondani, hogy ne mennének szembe a pártközponttal, lásd a Bartók Csaba (Kubatov Gábor)–Bodó Imre »vitát«”.

12:19 Kovács Tamás is beszél a közalkalmazottakról a napirend kapcsán. Azt mondja, vicc volt, ahogy ezt a törvényt is benyújtotta a kormány Semjén Zsolt neve alatt. Kovács Tamás azt mondja, szerencsés helyzetben van Szeged, hogy valamelyest tudja orvosolni azt, amit a kormány elvett közművelődésben dolgozóktól. Azt is megjegyzi, kíváncsi lesz arra, hogyan szavaznak majd most a fideszes képviselők. Név szerinti szavazást is javasol, hogy kiderüljön, kinek a képviseletében ülnek a képviselők a Díszteremben.

12:16 Tóth Károly hozzászól: azt mondja, ma már a kultúra, a művelődés területén dolgozók a nemzet napszámosai. „Ezt sajátosan orvosolta a kormány: elvette a végkielégítést, a jutalmat, az öt nap külön szabadságot, az érdekegyeztetési fórumot. Ezeket minden szegedi közalkalmazott visszakapja.” Azt is mondja, bérrendezésre is volna, lenne szükség a kormány részéről.

12:14 A tizenegyediket hozzászólás nélkül átvette a közgyűlés, majd jött a tizenkettedik: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések. Botka László elmondja, elfogadhatatlannak tartották a kormány döntését, ezért is készült el ez a napirend, amelynek értelmében a szegedi közalkalmazottak valójában közalkalmazottak maradhatnak, Szegednek köszönhetően.

12:11 A kilences napirendi pontot hozzászólás nélkül átugrották, jön a tízes – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata –, ehhez Kothencz János hozzászól. Mindenkinek megköszönte a segítséget. „Jó, hogy továbbra sem nélkülözzük ezt a hagyományt, hogy segítjük a nehéz helyzetben lévő családokat.”

12:08 Botka László válaszol Szabónak: meghívhatják az egyetemet, hogy számoljon be, de nem tudják erre kötelezni az egyetemet. Szabó válaszában azt mondja, azért is lenne erre szükség, mert fokozott a felelősségünk ebben a helyzetben. „Sajnálom, hogy föltesszük a kezünket”.

12:02 A nyolcadik napirend jön, amit részben már érintettek. Hozzászólt-e Szabó Bálint? Igen. A képviselő szerint Szeged azért van bajban, mert az egyetem úgy kezeli a koronavírus-helyzetet ahogy.

12:01 Nagy Sándor a vita lezárása utána a napirendhez szól hozzá, „arról nem sok szó volt.” Három pályázatot is bead Szeged.

11:59 Mihálik Edvin arról beszél, mindent megtesznek azért, hogy a Lapos minél szebb legyen.

11:55 Botka László azt válaszolja, nem múlik Szegeden a szabadstrandok megnyitása, ha megfelelő a vízminőség, és az Ativizig is végre engedélyt kap a kormánytól.

11:52 Haág Zalán azt jegyzi meg, „azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egyetlen pillanatig nem volt alkalmas a Tisza vize fürdésre?” A képviselő úgy gondolja, nem is szerettek volna Botka Lászlóék szabadstrandot kialakítani.

11:51 Tápai Péter az úszóműre kérdez rá, és megjegyzi, Szegednek érdeke ezeknek a strandoknak a működtetése. Szerinte pont a Maros miatt érdemes lenne a szegedi oldalon szabadstrandot kialakítani.

11:48 Szabó Bálint hangsúlyozza, támogatja a Zöld tanácsnokot abban, hogy szabadidős, vízhez kötődő tevékenység megvalósulhasson a folyóparton. A pályázatok kapcsán azt jegyzi meg nincsenek olyan pályázatok, amelyek Szegedre nagyobb beruházásokat prognosztizálhatnak.

11:46 Német Ferenc azt mondja, a kérelem benyújtása lett volna a fontos, hogy ne essen el a város a támogatástól. Majd üdvözli Szeged csatlakozását a Települési Önkormányzati Szövetséget.

11:45 Botka László a napirend kapcsán azt mondta, bízik abban, hogy ha sikeresen összefognak a települések, akkor számos pályázat megvalósulhat.

11:42 Szabó Bálint azt kérdezi, a Fokát miért hagyta ki a polgármester a felsorolásból? Arra kéri Botka Lászlót, ha nincs annak akadálya, hogy ott is legyen szabadstrand, akkor alakítsák ott ki. Botka László újra lemondja, állami tulajdon a folyópart, nem tud mit csinálni egyelőre az önkormányzat.

11:38 Botka László: „Beszéljünk a tényekről: új jogszabály miatt a sárgán nem lehet kijelölni szabadstrandot. A Lapos az Ativizigé, nem adták át, mert a kormány megtiltotta az átadást. Kértük, akartuk, kiviteli terveket készíttettünk arra, hogy lehetne kiépíteni. A Partfürdőn megkezdtük a hatósági kialakítást, nem igaz Haág Zalánnak ez az állítása. Szennyezett volt a Maros vize, nem felelt meg a fürdésnek a víz. Makón is pont ezért maradt el a teljes fürdőszezon. Lehet azt mondani, hogy bezzeg Algyőn milyen szép a szabadstrand. Ez igaz. Csakhogy nekünk ott a Maros torkolata, ami gyakran konkrétan szennyvizet hoz. Hozzánk. A jövő évi szezonra ki tudjuk építeni a szabadstrandot, ha a Lapost megkapjuk végre.”

11:34 Haág Zalán viszont ehhez szól hozzá: a szabadstrandokkal kapcsolatos pályázatokról beszél, arra kéri, jövőre pályázzon ezekre a lehetőségekre a város.

11:30 Botka László: A hatósági karanténok határozatát küldi a kormányhivatal. „Az, hogy ezekből mennyi a pozitív szegedi, nem kapunk információt.” Azt is elmondja, a mentőszolgálat kérte, segítsen Szeged, adjon helyiséget ahhoz, hogy a tesztelés könnyebben, gyorsabban menjen. „Egy hibát vétettünk, a közgyűlés megkérdezése nélkül odaadtuk a helyiséget” – felelte Botka László, majd kiderült, Szabó valójában nem ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódott a kérdéssel.

11:28 Vita lezárva, következik a hetes napirend: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. Szabó Bálint ehhez is hozzászól, kérdez, miért kellett a beépítési határidőt növelni? Azt is kérdezi a polgármestertől, hogy valóban kap-e részletes, folyamatos tájékoztatást a szegedi koronavírus-helyzetről.

11:26 Haág Zalán is beszáll a vitába, a Cserepes sor kapcsán megjegyzi, egy év alatt 40 millió forintot veszteséget termel a Cserepes sor, „arra játszanak önök, hogy csődbe menjen a cég, ez elfogadhatatlan.”

11:22 Korponyai Ernő Ménesinek válaszol, arra emlékezteti, hogy volt egy tízezer forintos Erzsébet-utalvány, amelyet a Fidesz adott a nyugdíjasoknak. „Akkor azt propagandának minősítették” – mondta Korponyai, Botka azt felelte, ezt most épp ő jelentette ki. Német Ferenc és Tápai Péter is Ménesinek válaszol, Németh Istvánt kritizálja, és azt is mondja, amikor ő IKV igazgató volt, akkor nem kért és kapott végkielégítést. Erre többen is megjegyzik Tápainak, egy évig sem volt IKV-vezér.

11:18 Botka László: „Törvény rendelkezik arról, ha több cégben tölt be valaki pozíciót, akkor csak egyért kaphat fizetést.”

11:16 Szabó Bálint szerint lassan „minden szocialista elvtársra lesz egy rendelet”. Majd arra kérte Botka Lászlót, ne akarja ennyire átlátszóan helyzetbe hozni a haverjait.

11:14 Ménesi Imre a következő: „Nem tudom értékelni Szabó Bálint véleményét, de azon csodálkozom, hogy Tápai képviselőtársam így felejt. Amikor Fidesz-többség volt a közgyűlésben, a Mars téri piacon habzsidőzsi volt, az igazgató fizettette a tandíját a céggel. 2014 óta a Mars téri piac évente több mint 60 millió forintot fizetett be a városnak. Korábban a Fidesz-többség alatt egy forintot nem fizettek. Ez a piac több száz milliót termelt. Ezek után számon kérik a végkielégítését?!”

11:11 Tápai Péter is bekapcsolódik: „egy olyan helyzet van, amikor mindenki rosszabb helyzetben van, mint azt megelőzően. Azért is érdekes ennek a tetemes összegnek a kifizetése, mert ezt ön, polgármester úr, javasolta, nem Németh István kérte. Ez több, mint probléma.”

11:07 Szabó Bálint hozzászól szerinte példátlan, hogy pandémia idején kétmillió forintot „utána akarnak dobni” Szerinte ez morálisan is vállalhatatlan. Majd Rácz Attiláról, Németh helyetteséről beszél.

11:06 Német Ferenc azt szeretné, ha nem lezsírozott lenne a pályázat. Botka László visszautasítja, szó sincs ilyesmiről.

11:05 A Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatójának lemondása, pályázat kiírása az ügyvezető igazgatói tisztség betöltésére – ez a hatos napirend. Botka László megköszöni Németh Istvánnak a munkáját. Amíg nincs meg Németh utódja, addig a helyettese látja el az igazgatói feladatokat.

11:02 Botka László lezárja a vitát, és átadja a szót Szécsényi Rózsának, hogy válaszoljon a kérdésekre. Az alpolgármester azt mondja, szeretne a kormány helyében lenni – „azzal a költségvetéssel lehetett volna sokkal jobban is gazdálkodni.” A munkanélküliségi rátával Szécsényi Rózsa szerint inkább ne vagdalkozzon senki. Arra is felhívja a figyelmet, nem lehet egymástól függetlenül értelmezni az üzleti terveket, igenis voltak bevételkiesések.

10:59 Német Ferenc azt kérdezi, távoznak-e további cégvezetők, lesznek-e pályáztatások. „A következő napirend a pályázat kiírása a Városképnél. Gratulálok...” – felelte Botka László Németnek. Majd Szabó Bálintnak adja meg a szót, aki megint megkérdezi, „mennyibe kerültek a rakparti rendezvények, illetve miért zárta be polgármester a Cserepes sori piacot több hétre, illetve a Mars téri piacot egy napra?”

10:55 Szabó Bálint, ennél a napirendnél másodszor: „Örültem volna, ha tovább szívja a cigit, reméltem, hogy vissza sem tér a Díszterembe. De beszéljünk a számokról, tiltakoztak a tűzijáték ellen.” Majd a rakparti repülőnapot kritizálta. „Mennyibe került a nyári őrület a Huszár Mátyás rakparton?”

10:53 Nagy Sándor mondja a valóságot: a négyes villamos fejlesztési pénzét effektíve elvették Szegedtől, ennyit a közlekedésfejlesztésről. Megadja a szót Német Ferencnek: „Visszautalnék egy 2008-as válságra: kórházi ágyakat szüntettek meg, elvettek nyugdíjat, befagyasztották a béreket, iskolákat zártak be.”

10:50 Korponyai Ernő szerint amikor Szécsényi Rózsa alpolgármester a kormányt kritizálja, akkor gondoljon bele abba, hogy ha neki nehéz most dolgozni, akkor a kormánynak milyen nehéz... Ezen többen derültek a Díszteremben. Korponyai ezután azt kérdezi, hogyan lehetséges, hogy a járvány idején milliós rendezvényt tartanak a rakparton, amikor gazdaságilag is nehéz helyzetben van a város.

10:47 Nagy Sándor átvette az ülés vezetését és megadta a szót Szabó Bálintnak. „Nem sok mindent hallottunk valójában az alpolgármestertől. Arra kérem, próbáljunk meg számokról beszélni!”

10:43 Ötödik napirend, egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat és intézményeket érintő tulajdonosi döntések. Szécsényi Rózsa: „számháború zajlik, a kormány átcsoportosít, önkormányzati elvonásokkal próbál úrrá lenni a helyzeten, miközben újra kellene gondolnia a költségvetést. A járványhoz az elvonások jelentős részének semmi köze. A kormány matekja nem működik, a korábban jósolt gazdasági felpattanás elkerül minket. Ezek mind hatással vannak az önkormányzatra és az önkormányzati cégekre is.”

10:39 Német Ferenc és Szabó Bálint is már velem foglalkozik, kifejezetten vicces dolgokat mondtak. Tápai végre érdemben is hozzászól: szerinte az ellenzéki képviselőknek semmilyen támogatást nem ad a városháza. Botka László a vita lezárása kapcsán megjegyzi, az a napirend nem Joób Mártonról szól, és nem beszéltek igazából a napirendről a képviselők.

10:33 Tápai szerint továbbra is az a kérdés, mi az a tisztség, amit nem tud betölteni.

10:31 Halkó Pál szerint ez erkölcsi kérdés is. Joób Márton nem tudja ellátni képviselői, bizottsági, tanácsnoki és felügyelő bizottsági munkáját sem. „Joób Mártonnak erkölcsi kötelessége lenne kezdeményeznie azt, hogy hívják vissza, hogy lemondjon. Ez erkölcsi kérdés.” Botka László szerint továbbra is szürreális, hogy rajta kérik számon Joób Márton visszahívását, miközben a Fidesz és a KDNP továbbra sem tett semmit ebben az ügyben.

10:27 Szabó Bálint szerint kettős mércét alkalmaz a polgármester. Szerinte tisztességtelen tizenegy gyerek és egy asszony szoknyája mögé bebújni. „Amibe Joób Márton és társai belekeveredtek, az egy köztörvényes bűncselekmény alapos gyanúja. Kétszázmillió forintos áfacsalás az egymilliárdos bevételt jelent.”

10:25 Német Ferenc: „Le a kalappal Joób Márton előtt, hogy ennyi gyereket össze tudott hozni, el tudta tartani a családját. De mindenkinek könnyebb lenne, ha visszahívnák a tanácsnoki posztról!”

10:23 Tápai Péter azt javasolja, rendkívüli közgyűlési ülésen hívják akkor vissza a képviselőt. Botka László megint megkérdezi: „miért nem kezdeményeztek? Nem ismerem Joób Márton üzleti ügyeit. Még meg sem vádolta az ügyészség. Ha önök szerint önök olyan helyzetben vannak, hogy ítéletet hozhatnak róla, akkor tegyék meg!”

10:20 Botka László nem érti, miért rajta kérik számon, hogy nem tárgyalják Joób Márton visszahívását. „Nem adtak be szmsz-szerűen ilyen napirendet. Én kérdezhetném maguktól, miért nem cselekedtek?!” – mondta Botka László.

10:17 Botka László lezárta a vitát a harmadik napirendi pontról, jön a negyedik, Szabó Bálint az első hozzászóló. Aki megjegyzi, még az előző napirendhez akart hozzászólni. A negyedik napirendi pontról beszél hát, azt mondja, ez a Lex Joób.

10:15 Kezd szétesni egy kicsit a közgyűlés: az építményadó kapcsán még mindig szeviépezés, napfényfürdőzés a téma.

10:10 Szabó Bálint ismétli át az Aquapolis-építkezést, de rosszul emlékszik, ezért Botka László pontosítja a képviselő által elhangzottakat. „Szegednek egy fillérjébe nem került a Napfényfürdő beruházása, mert a Hunguest biztosította a forrást. Szeged jó üzletet kötött, nem követtünk el semmilyen szabálytalanságot.”

10:05 Korponyai Ernő a módosító javaslatát mondja el, a polgármester arra hívja föl a figyelmet, az építményadónál nem tudják a javaslatát figyelembe venni, mert itt nem lehet a közterület-használatot módosítani.

10:04 Botka László pontosítja Szabót, aki szerint a Szeviép építtette fel az Aquapolist. – A Ferroép építette fel a fürdőt.

10:02 Szabó Bálint megint: „ön, polgármester úr, nem csupán átjátszotta a fürdőt egy baloldali oligarchának, hanem biztosították neki az extraprofitot. Ő volt Leisztinger Tamás.”

9:59 Szabó Bálint hozzászólása után jön a hármas napirend, az építményadó a téma. Tápai Péter hozzászólt. Arról beszél, a bizottsági ülésen parázs vita folyt arról, kinek az oligarchája birtokolja a strandfürdő területét.

9:56 Botka László szerint minden fideszes képviselőnek joga van csökkentést kérni, leginkább azért mert sehol máshol nincs ilyen lehetőség. Aláhúzta azt is, a bérleti díjak harmada, negyede a piaci bérleti díjaknak.

9:53 Haág Zalán a vízdíjakról beszél: azt mondja, jogsértő volt az IKV korábbi gyakorlata. „Öt hónap eltelt azóta, amikor először szó volt erről.” Szerinte a mostani előterjesztésből is kitűnik, van, hogy kétszeres díjat akart beszedni a cég. „Kit terhel ezért a felelősség, kárpótolják, kártalanítják-e a bérlőket?”

9:49 A második napirendi pontot tárgyalják, Botka László előzetesen elmondja, átfogó módosítások lesznek. Szabó Bálint ehhez is hozzászól, a módosító indítványáról beszél. Botka László azt feleli, egyedülálló a szegedi bérlakásprogram.

9:47 Szabó Bálint újra szót kapott, nem a hátsó kertekről van szó, amire utal Nagy Sándor. Úgy gondolja, célszerű lenne komplexen kezelni ezt a kérdést. Szerinte igenis indokolt lenne egy feltáró utat is építeni, például. „Ez mind közérdek, az erről szóló vita pedig hasznos a városnak.” Majd újra elmondja, szerinte ezért is lenne indokolt, hogy Joób Márton lemondjon és olyan képviselője lenne Újszegednek, aki foglalkozik a lakosok problémáival.

9:45 Nagy Sándor válaszol, ugyanazt mondja, mint az előbb: „Lehet azt vizionálni, hogy egy építési vállalkozás ezen pénzt keres, de a pozitív változás a szegedi lakosoké lesz valójában. Minden építkezés porral, zajjal jár, ha végeznek, újra egy csendes környék lesz.”

9:42 Szabó Bálint, ismét: „Láthatóan küzd a polgármester a kérdésemmel és terel”. Újra felteszi a kérdést. Szerinte olyan szabályozás készül, ami hátrányos Szegednek, egyedül az építési vállalkozónak lehet jó. „Átjáró út lesz egy nyugodt kertvárosi környezetből.”

9:40 Német Ferenc arra hívja föl a figyelmet, Újszegeden közlekedhetetlen a Belvárosi híd és környéke.

9:37 Szabó Bálint újra felteszi a kérdést a polgármesternek: „Van-e tudomása arról, hogy Joób Márton építtetői oldalon érdekelt?” Ezt egyébként részletesen is magyarázza a képviselő. Szerinte erre azért van szükség, mert ezzel hetekig tartó botrányokat lehetne megelőzni. Úgy gondolja, ez egy egyszerű eldöntendő kérdés. Állítólag újszegedi lakosok felvették a kapcsolatot Szabó Bálinttal ebben az ügyben. Botka úgy gondolja, az lenne a baj, ha lenne tudomása arról, hogy ki, hogyan, milyen tulajdonú ingatlanon építkezik.

9:35 Nagy Sándor válaszol: „Rossz a jelenlegi szabályozás, ezt akarják módosítani, a kilencvenes évek óta szeretnék beépíteni, Joób Márton egyik tulajdoni lapon sem szerepel. A szőregi terület közlekedésbiztonsági kérdés, idővel meg kell szereznie az önkormányzatnak ezt a területet. A bölcsődei parkolók kérdése meg kötelező előírás teljesítését jelenti.”

9:34 Szabó folytatja a felszólalását, az újszegedi telekösszevonás kapcsán kérdezi Botka Lászlót, vegyék le ezt a napirendi pontot. Azt is kérdezi, a magánérdeket vagy a közérdeket képviseli a polgármester Joób Márton ügyében. „Van-e tudomása arról, hogy Joób Márton építtetői oldalon érdekelt?”

9:30 Tápai Péter azt javasolja, legyen kezdeményező az önkormányzat. Botka László ezzel egyetért. Előtte Német Ferenc azért szólalt fel, hogy a módosító javaslatokat hamarabb ismerhessék meg a bizottsági ülések előtt. Haág Zalán is a védett épületekhez szól hozzá. Azt mondja, sorra bontják a helyi védettségű épületeket. Azt mondja, már arra sem veszik a fáradtságot, hogy a helyi védettséget igazoló táblát is levegyék. Botka erre azt feleli, Szeged pénzt ad a védett épületek felújítására, hangsúlyozza, rossz helyen kopogtat Haág Zalán.

9:27 Tápai Péter felhívja a figyelmet, a Liszt utcai védett házat lebontották, jó lenne erre odafigyelni. Botka László azt feleli erre, 120 helyi védettségű épület van már, és most bővülhet további 300-zal ez a lista. A bontás engedélyeket pedig a kormányhivatal adja ki. „Az önkormányzat védelmet, támogatást ad, a kormányhivatal bontási engedélyt” – közölte a polgármester.

9:25 Szabó Bálint arra kéri Botka Lászlót, viselje a maszkot – a polgármester plexi mögött ül az elnöki emelvényen. Ezután a napirendhez is hozzászól Szabó: a parkolóhelyek kialakításával kapcsolatban szólal föl, illetve az útszélesítésekről is kérdez, valamint az újszegedi összevonásokról.

Napirend – elfogadva

9:24 Német Ferenc: – Joób Márton ügyét mikor vesszük napirendre?

Botka László: – Nem érkezett ilyen napirend.

Szabó Bálint arra kéri a közgyűlést, tárgyaljon Joób Mártonról, ezt módosító indítványként nyújtja most be, hogy hozzon döntést a képviselő, tanácsnok visszahívásáról. Botka azonnal felel: nem lehet szóban módosítani a napirendet, majd figyelmezteti Szabót, megvonja a szót, ha nem konkrét javaslatot tesz. Egyből meg is tette.

Ezek után elfogadta a közgyűlés a napirendet.

Napirend előtt

9:20 Binszki József azzal kezdi, „ez a harc sem a végső” – utalva Orbán Viktornak a Magyar Nemzetben megjelent esszéjére. Az elbukott harcokat sorolja, ilyen szerinte például a rezsiharc is, amibe most bukik bele az Alföldvíz. „Covidharc van, felkészített egészségügyi ellátórendszer nincs, kezelőszemélyzet a lélegeztetőgépekhez nincs, ingyenes vírusteszt nincs.” Majd arra kérdez rá, mivel van állig felfegyverkezve Orbán Viktor? Mióta van elegendő orvosunk, ápolószemélyzetünk? – teszi fel a kérdéseket a DK-s képviselő. Arra kéri a jelenlévőket, vigyázzunk egymásra, hordjunk maszkot, mossunk kezet amilyen gyakran csak tudunk.

9:16 Haág Zalán a koronavírus-járvány kapcsán arra emlékezteti a közgyűlést, hogy megfogadták, a pártpolitikát félreteszik. – Konstruktív javaslatokkal igyekeztünk támogatni a védekezést – jegyezte meg a KDNP-s képviselő. Haág Zalán arra kéri a képviselőket, ne úgy beszéljenek, mintha a szegediek valamifajta alattvalók lennének. Majd a kormány által bevezetett intézkedéseket sorolja.

9:13 Tápai Péter következik: jobbulást kíván képviselőtársainak, Chovanecz Katának és Bartók Csabának, mindketten betegségből lábadoznak. Tápai ezután az előtte szólókhoz szól: örül, hogy három képviselő is átvette Joób Márton feladatait. Majd ezután azt is mondja, hogy Szeged lerúgta magáról a szegedi úszásoktatás terheit. Szerinte visszautasítandó, hogy Szeged nem akar más, bajban lévő településeknek segíteni. – Ez nem egy Orbán-vírus, ez egy nagyon komoly vírus! – mondta Tápai, aki szerint kettős a mérce. Ezt Joób Márton kapcsán is megjegyzi. Botka László erre már felel: aláhúzza, hogy Dorozsmán a hetedik iskola újul meg a 2013-as államosítás óta.

9:08 Kovács Tamásé a szó, aki azt hangsúlyozza, Szeged könnyített a vállalkozók, cégek terhein. „Azzal szembesültünk, hogy újabb bevételelvonások történnek: normatív támogatást tart vissza a kormány” – jelenti ki a Párbeszéd képviselője. Beszél a szegedi fizetésemelésekről, amelyekhez szintén nem járult hozzá a kormány. Kéri a szegedi Fideszt, mondják el fővárosi kollégáiknak, ne ártsanak Szegednek.

9:05 Mihálik Edvin a következő fölszólaló. – Szeged saját forrásból újított föl hat szegedi állami iskolát, a hetedik felújítása most folyik –mondta a tanácsnok. Aki azt is megjegyzi, a szegedi fidesz bírálja a városvezetést, miközben a kormány egy lázmérőt sem tudott eljuttatni az iskolákba az iskolakezdésig. Beszélt arról is, a választókörzetében elkészült a Vörösmarty-iskola, az „épület szigetelésével negyven százalékkal csökkenhet a fűtésszámla.” Azt is hozzáteszi, ezt a pénzt a tankerületnek spórolja meg a város.

9:03 Napirendi előtti felszólalásokkal kezdődik a közgyűlés. Elsőnek Ménesi Imre kapott szót. A tízezer forintos beiskolázási támogatásról, és a nyugdíjasok támogatásáról beszél. „Adjuk ezt akkor is, amikor az önkormányzatokat fojtogatja az Orbán-vírus”. Arról is beszél Szeged szolidáris város – a szegediekkel.

* * *

9:00 Kezdődik az ülés Botka László polgármester megköszöni a képviselőket, hogy hordják a maszkot, és csak az és akkor veszi le, aki és amikor beszél.

8:57 Köszöntünk mindenkit a Díszteremből! Szét van ültetve a közgyűlés, de nem azért, mert rendetlenek voltak a képviselők: a koronavírus-járvány megköveteli a távolságtartást. Maszkban ülnek a képviselők.

 

Korábban írtuk:

Kilenc órakor kezdődik a közgyűlés, szigorú távolságtartási szabályok mellett. Amiről – egyebek mellett – tárgyalnak:

  • Szeged településrendezési eszközének módosításáról és településfejlesztési döntésekről,
  • az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet módosításáról,
  • az építményadó módosításáról,
  • a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatói tisztségére kiírandó pályázati kiírásról,
  • Szeged szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
  • valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya átalakításával kapcsolatos fenntartói döntésekről.

A közgyűlést a bizottságok munkája előzte meg – olvassák el (újra) tudósításainkat!

A közgyűlés előtt a Szeged Televízió vendége volt Botka László, aki többek között arról beszélt,

„Szegeden tavasszal egyedülálló intézkedésekkel segítették a vállalkozókat, például több százmillió forintot hagytak a boltosoknál a bérleti díjak elengedésével, iskolakezdési támogatást adtak a családoknak és a Szegeden élő nyugdíjasokat is segítették.”

A polgármester az interjúban azt is megjegyezte,

„meglehetősen korlátozott lehetőségei vannak az önkormányzatoknak a gazdaságélénkítésre, mert lényegében minden fontosabb eszközt elvont a kormány a településektől, a városoktól, az önkormányzatoktól.”

gszl

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: közgyűlés