Hirdetés
 • Kezdőlap
 • Hírek
 • Túl a városon
 • 171 szegedi egyetemi oktató köszönt el nyílt levélben Lovász László akadémikustól, az MTA elnökétől: az SZTE Dékáni Kollégiumából mindössze egy docens írta alá a levelet
Túl a városon 2020. augusztus 10. 16:21

171 szegedi egyetemi oktató köszönt el nyílt levélben Lovász László akadémikustól, az MTA elnökétől: az SZTE Dékáni Kollégiumából mindössze egy docens írta alá a levelet

Címzetes egyetemi tanárok, professor emeriták és emeritusok, docensek, adjunktusok, az Akadémia számos doktora sorakozik az aláírók között.

Hirdetés

Kovács Péter, az egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, egyetemi docens „képviseli” az SZTE Dékáni Kollégiumát, azaz a Szegedi Tudományegyetem vezetését azon a nyílt levélen, amelyet Lovász Lászlónak küldtek el köszönet-nyilvánításképpen az egyetem oktatói. A levelet és az aláírók névsorát változtatás nélkül közöljük, ám ezt a kérést mindenképpen kiemelnénk:

„arra kérjük Önt, mint a tudományos és emberi értékeknek a mai Magyarországon talán leghitelesebb képviselőjét, hogy amikor okát látja, szólaljon meg a tudományos kutatásokat és a felsőoktatást érintő, általános kérdésekben is.”

Lovász László idén köszönt le posztjáról, helyére Freund Tamás agykutatót választották meg Pléh Csaba nyelvész-pszichológussal szemben, annak ellenére, hogy Freund Tamás ellen a szavazás előtt hatvanhat tudós tiltakozott. A professzorok akkor sérelmesnek találták „az agykutatónak a társadalomtudósokra tett korábbi megjegyzéseit és a bennük megjelenő politikai szempontokat.” Aztán Freund győzött.

Íme a levél, amelyet

nem írt alá
Rovó László rektor, Baráth Zoltán, a Fogorvostudományi Kar dékánja, Bíró István, a Mérnöki Kar dékánja, Döbör András, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja, Gyenge Zoltán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja, Héderné Berta Edina, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja, Horváth Dezső, a Természettudományi és Informatikai Kar dékánja, Lázár György, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, Mikó Edit, a Mezőgazdasági Kar dékánja, Nátyi Róbert, a Bartók Béla Művészeti Kar dékánja, Törőcsikné Görög Márta, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja és Zupkó István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

* * *

Nyílt levél Lovász László leköszönt MTA elnöknek

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Professzor Úr!

Mi, aláíró szegedi kutatók és egyetemi oktatók tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki áldozatos munkájáért, melyet a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként, tudósként, egyetemi tanárként fejtett ki a tudományos kutatások színvonalának emelése, autonómiájának megőrzése érdekében. Büszkék vagyunk arra, hogy 1975-től kezdve hét éven át Szeged és egyeteme adhatott otthont Önnek és kutatásainak. Akadémiai elnökként végzett tevékenysége világossá tette mindenki számára, hogy a becsületet, emberi tartást, a mások megértésébe vetett töretlen bizalmat mindig meg kell őriznünk. A tudomány sokszínűségének, szabadságának, megbecsülésének érdekében folytatott, elkötelezett küzdelmét, megkérdőjelezhetetlen tisztességét példaként állítjuk tanítványaink elé.

A fáradságos hat év után szívből kívánunk megérdemelt pihenést, sikeres feltöltődést további tudományos munkájához, de arra kérjük Önt, mint a tudományos és emberi értékeknek a mai Magyarországon talán leghitelesebb képviselőjét, hogy amikor okát látja, szólaljon meg a tudományos kutatásokat és a felsőoktatást érintő, általános kérdésekben is.

Szeged, 2020. 08. 10.

Tiszteletteljes üdvözlettel:

 • A. Sajti Enikő, professor emerita, az MTA doktora
 • Alexin Zoltán, adjunktus, PhD
 • Annus Irén, egyetemi docens, PhD
 • Badó Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Bagyánszki Mária, egyetemi docens, PhD
 • Bakró-Nagy Marianne, professor emerita, az MTA doktora
 • Balázs Mihály, professor emeritus, az MTA doktora
 • Balogh Sándor, professor emeritus, CSc
 • Barát Erzsébet, egyetemi docens, PhD
 • Bari Ferenc, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Báthori Mária, professor emerita, az MTA doktora
 • Benedek György, professor emeritus, az MTA doktora
 • Benedict Mihály professor emeritus, az MTA doktora
 • Benkő Zsolt István, főiskolai tanár, PhD
 • Benyhe Sándor, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
 • Berkesi Ottó, egyetemi docens, CSc
 • Bernáth Árpád, professor emeritus, laureatus academiae
 • Bibok Károly, egyetemi docens, dr. habil.
 • Blázsik Zoltán, adjunktus, PhD
 • Boldogkői Zsolt, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Bombitz Attila, egyetemi docens, dr. habil.
 • Boros Mihály, egyetemi tanár, az MTA Doktora
 • Csákány Béla, rector emeritus, az MTA doktora
 • Csapó Benő, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Csendes Tibor, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Csernay László, professor emeritus, az MTA doktora
 • Csirik János, rector emeritus, az MTA doktora
 • Csörgő Sándorné Bata Zsuzsanna, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Csúri Károly, professor emeritus, az MTA doktora
 • Czédli Gábor egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Deák Ágnes, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Deli Mária, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
 • Dér András, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
 • Dombi György, professor emeritus, dr. habil.
 • Dombi József, professor emeritus, az MTA doktora
 • Duda Ernő, professor emeritus, az MTA doktora
 • Farkas Beáta, egyetemi tanár, dr. habil.
 • Farkas Zsuzsanna főiskolai tanár, PhD
 • Farsang Andrea, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Fehér László, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Fekete Éva, professor emerita, az MTA doktora
 • Fenyvesi Anna, egyetemi docens, dr. habil.
 • Fogarasi György, egyetemi docens, PhD
 • Földes István, c. egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Földi Péter, egyetemi docens, dr. habil.
 • Galambos Gábor professor emeritus, az MTA Doktora
 • Gazdag-Tóth Boglárka, tudományos főmunkatárs, PhD
 • Gálfi Márta, főiskolai tanár, dr. habil.
 • Gécseg Zsuzsanna, egyetemi docens, dr. habil.
 • Gingl Zoltán, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Görög Sándor, SZTE honoris causa, az MTA rendes tagja
 • Griechisch Erika, tudományos munkatárs, PhD
 • Gyémánt Iván Károly, ny. egyetemi docens, dr. habil.
 • Gyimesi Tímea, egyetemi docens, dr. habil.
 • Hannus István, professor emeritus, az MTA doktora
 • Hantos Zoltán, professor emeritus, az MTA doktora
 • Hegyi Péter, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Hernádi Klára, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Hetesi Erzsébet, egyetemi tanár, PhD
 • Hodúr Cecília, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Hódi Klára, professor emerita, az MTA doktora
 • Hódosy Annamária, adjunktus, PhD
 • Hohmann Judit, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
 • Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár, dr. habil.
 • Iván Szabolcs, adjunktus, PhD
 • Ivanics Mária, professor emerita, az MTA doktora
 • J. Nagy László professor emeritus, az MTA doktora
 • Jászay Tamás, adjunktus, PhD
 • K. Horváth Eszter, egyetemi docens, dr. habil.
 • Kahán Zsuzsanna, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Karsai Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Karsai László, professor emeritus, az MTA doktora
 • Kasza Péter, egyetemi docens, dr. habil.
 • Kata Mihály, professor emeritus, az MTA doktora
 • Katona Tamás, professor emeritus, dr. habil.
 • Katona Tünde, egyetemi docens, PhD
 • Kelemen Zoltán, egyetemi docens, dr. habil.
 • Kenesei István, professor emeritus, az MTA levelező tagja
 • Kérchy Anna, egyetemi docens, dr. habil.
 • Kérchy László, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Kérchy Vera, adjunktus, PhD
 • Keszthelyi-Szabó Gábor, rector emeritus, az MTA doktora
 • Kincses Zoltán, adjunktus, PhD
 • Kiss Attila, egyetemi docens, dr. habil.
 • Kiss Tamás, professor emeritus, az MTA doktora
 • Klukovits Lajos, c. egyetemi tanár, CSc
 • Kocsis Mihály, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Kopasz Katalin, adjunktus, PhD
 • Kőrössy Judit, egyetemi docens, dr. habil.
 • Kovács Kornél Lajos, professor emeritus, az MTA doktora
 • Kovács Lajos, tudományos főmunkatárs, dr. habil.
 • Kovács Péter, egyetemi docens, dr. habil.
 • Kovács Szilvia, adjunktus, PhD
 • Krémer Sándor, egyetemi docens, dr. habil.
 • Krisztin Tibor, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
 • Kulcsár Valéria, egyetemi docens, dr. habil.
 • Kürtösi Katalin, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Lehoczki Endre, professor emeritus, az MTA doktora
 • Lencsés Gyula, adjunktus, PhD
 • Lengyel Imre, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • M. Tóth Tivadar, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Madarász Klára, ny. egyetemi docens, PhD
 • Majó-Petri Zoltán, egyetemi docens, PhD
 • Marsi István, főiskolai tanár, PhD
 • Máté Zsuzsanna, főiskolai tanár, dr. habil.
 • Máté-Tóth András, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Matuska Ágnes, egyetemi docens, dr. habil.
 • Mezősi Gábor, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Mingesz Róbert, adjunktus, PhD
 • Molnár Judit, egyetemi docens, dr. habil.
 • Nagy C. Katalin, tudományos munkatárs, PhD
 • Nagy Erzsébet, professor emerita, az MTA Doktora
 • Nánai László, professor emeritus, dr. habil.
 • Németh Miklós, egyetemi docens, PhD
 • Németh T. Enikő, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Németh Zsuzsanna, adjunktus, PhD
 • Nyúl László, egyetemi docens, dr. habil.
 • Orcsik Roland, adjunktus, PhD
 • Palágyi Kálmán, egyetemi docens, dr. habil.
 • Papp Gyula, kutató professzor, az MTA rendes tagja
 • Papp Sándor, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Pavlovits Tamás, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Pluhár András, egyetemi docens, PhD
 • Rácz Lajos, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Rajkó Róbert, egyetemi tanár, dr. habil.
 • Rakonczay Zoltán, professor emeritus, az MTA doktora
 • Rárosi Ferenc, egyetemi tanársegéd
 • Rázga Zsolt, tudományos munkatárs, PhD
 • Róna-Tas András, rector emeritus, az MTA rendes tagja
 • Rozgonyiné Molnár Emma, magiszter emerita, CSc
 • Rudas László, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Sághy Miklós, egyetemi docens, dr. habil.
 • Seres László, professor emeritus, az MTA doktora
 • Simon Lajos, ny. egyetemi docens, CSc
 • Sinkovics Balázs, adjunktus, PhD
 • Sipőcz Katalin egyetemi docens, dr. habil.
 • Sonkodi Sándor, professor emeritus, az MTA doktora
 • Soós Gyöngyvér, professor emerita, PhD
 • Szabad János, professor emeritus, az MTA doktora
 • Szabó Gyula egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Szabó Péter Gábor, adjunktus, PhD
 • Szajbély Mihály, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Szalai Anikó, egyetemi docens, dr. habil.
 • Szalai Tamás, tudományos munkatárs, PhD
 • Szanyi Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Szász Géza, egyetemi docens, PhD
 • Szécsényi Tibor, adjunktus, PhD
 • Székely Melinda, egyetemi docens, PhD
 • Szendrei Ágnes, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Szendrei Mária, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Szeverényi Sándor, adjunktus, PhD
 • Szilasi László, egyetemi docens, PhD
 • Szilágyi Zsófia, egyetemi tanár, az MTA Doktora
 • Szirmai Éva, főiskolai docens, PhD
 • Szőnyi György Endre, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Szörényi László, professor emeritus, az MTA doktora
 • Tamás Ágnes, adjunktus, PhD
 • Toldi József, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Tomka Béla, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Tóth László, egyetemi docens, dr. habil.
 • Tóth Szergej, főiskolai tanár, PhD
 • Újvári Edit, egyetemi docens, dr. habil.
 • Vadai Gergely, adjunktus, PhD
 • Varró András, egyetemi tanár az MTA doktora
 • Vilmányi Márton, egyetemi docens, PhD
 • Vinkó József, tudományos főmunkatárs, az MTA doktora
 • Visy Csaba, professor emeritus, az MTA doktora
 • Voszka Éva, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
 • Williams, Thomas A., adjunktus, PhD
 • Zádor Ernő, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Zimonyi István, egyetemi tanár, az MTA doktora

gszl

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: Lovász László MTA Szegedi Tudományegyetem SZTE Freund Tamás