Hirdetés
Hirdetés
Művház 2020. május 3. 12:36 Forrás: Szegedi Tükör

Lengyel András 70. születésnapjára

Szeged tudós művelődéstörténésze a közelmúltban a „hetvenkedők” klubjába lépett.

Hirdetés

A kezdet 1950. április 2-a, a hely Békéscsaba, annak Jamina-telepe. Munkáscsalád gyermekeként látta meg a napvilágot, és az iskolai tanulmányok elvégzése után jutott el Szegedre, ahol történelem–magyar szakos diplomát szerzett. Végzettsége szerint tanár lett, de kezdettől fogva a könyvek, folyóiratok és ezeken keresztül az emberi gondolatok világa vonzotta. Munkahelyei (a régi Egyetemi Könyvtár és a Móra Ferenc Múzeum) főként a Szeged-kutatásban segítették. Ezen belül az újságírás története, illetve a város irodalmi kiválóságai (Móra, Tömörkény, Juhász) szellemi hagyatékának gondozása és földolgozása érdekelte. Sajtótörténeti kutatása az, ami miatt pl. a Délmagyaroszág Lengyel Andrásban a szegedi újságírás leghosszabb életű napilapja történetének első földolgozóját („Közkatonái az tollnak...,1999”) tisztelheti. Irodalomtörténeti munkái között vannak kutatást segítő kéziratkiadások (A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai [1976], Móra Ferenc levelezéséből [1979]), valamint műelemzések és irodalomszociológiai tanulmányok. Több írásában tárta föl Juhász Gyula líraiságának titkait, baráti és irodalmi kapcsolatait, Tömörkény népismeretének forrásait. Mindemellett is a szakma elsősorban József Attila-kutatóként tartja számon – joggal, hiszen e területen alapvetően új eredményekre jutott. Minden írására jellemző a szöveggel dolgozó filosz ténybeli alapossága, az empíriák tömegének fölhasználása. Ennek köszönhető, hogy akár személyről vagy jelenségről van szó, elkerüli a tartalmi egyoldalúságokat, igyekszik minden vizsgált kérdést a maga teljességében láttatni. Különösen jól mutatják ezt újabb megjelent könyvei (A mindennapok szemüvegkészítői [2011], Ellenkultúra, peremhelyzetben [2016] és a legfrissebb: Ignotus Hugó-tanulmányok [2020]). Mindegyikben megfigyelhető a korábbiakhoz képest bizonyos tematikus súlyponteltolódás a kultúra és műveltség nem hagyományos társadalomformáló szerepe vizsgálatának irányába.

Behatol a „szemüvegkészítők” mediatizált valóságába, mert – vonja le a tanulságot – az újságírók funkciója a mindennapok világában meghatározó, cselekvést is befolyásoló erővel bírt és bír. Az „ellenkultúra” – érdeklődésének legújabb területe – kapcsán arra hívja föl a figyelmet, hogy a fősodor (mainstream) és peremhelyzet (marginalitás) történeti alakulások, amelyek szituációfüggően helyet cserélhetnek, s messze nem a lényeges és lényegtelen alternatívájának szinonimái.

Lengyel András életét ma testi gyengeségek nehezítik, de tiszta látása és dolgozni akarása még terveket sző. Születése napján kívánjuk, hogy kutatói alkata, gyermekei iránti figyelme és barátainak kitartó szolidaritása segítse hullámzó hangulatát mindig a magasba tolni.

Kedves Bandi, Isten éltessen!

Marjanucz László

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: Szegedi Tükör születésnap Lengyel András Marjanucz László
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés