Hirdetés
Hirdetés
 • Kezdőlap
 • Hírek
 • Szegeden
 • Nem csatlakozott a Nemzeti Alaptanterv visszavonását követelő egyetemekhez a Szegedi Tudományegyetem
Szegeden 2020. február 11. 19:28

Nem csatlakozott a Nemzeti Alaptanterv visszavonását követelő egyetemekhez a Szegedi Tudományegyetem

Nyilvános tiltakozó nyilatkozatot küldtek az Indexnek az egyetemek irodalomtudományi tanszékei és/vagy intézetei, amiben a NAT visszavonását követelik. Kivéve az SZTE Magyar Nyelv és Irodalmi Intézete és annak Magyar Irodalmi Tanszéke.

Hirdetés

Az Index írta meg, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyedüliként nem csatalakozott a magyar állami egyetemek irodalomtudományi intézeteihez vagy tanszékeihez a NAT magyar nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó rendelkezései ellen.

Szegeden a Magyar Nyelv és Irodalmi Intézet lenne illetékes az ügyben. Ezen belül a Magyar Irodalmi Tanszék és annak oktatói írhatnák még alá a nyilatkozatot, de ez egyelőre nem történt meg.

Debrecenben felemás megoldás született: az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet hivatalosan szintén nem jegyzi a dokumentumot, de az oktatói igen.

A nyilatkozat lényege, hogy az irodalomtudományhoz leginkább értő egyetemi intézetek, szakok és oktatóik szerint vissza kellene vonni a Nemzeti Alaptanterv irodalomoktatásra vonatkozó részeit, mert a NAT nem segíti a tanárokat abban, hogy értő olvasásra taníthassák a diákjaikat.

 • kifogásolják a központilag meghatározott törzsanyag mennyiségét
 • arányaiban keveslik az óraszámot
 • szerintük így nem mélyíthető el a tudás
 • az új NAT nem engedi, hogy a tanárok eldöntsék, mi a fontosabb tananyag
 • úgy látják, hogy a NAT épp ott nem hagy időt a gyakorlásra, ahol a hátrányos helyzetű diákok miatt szükség lenne rá
 • kifogásolják az időrendiség, mint kizárólagos rendezőelv megjelenését a 7-8. osztálytól kezdve
 • tiltakoznak azon megfogalmazások ellen, amelyek az írókat és az irodalmi alkotásokat a közvetlen erkölcsi nevelés és világnézeti meggyőzés eszközeként tüntetik fel
 • Kifogásolják a kötelező szerzők és művek kiválasztásában az esetlegességet, a szakmai szempontok figyelmen kívül hagyását

Az Index eredeti formájában közölte a nyilatkozatot, íme:

„Nyilatkozat a NAT magyar nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiről

A magyartanárok képzéséért felelős intézmények nevében tiltakozunk a legújabb Nemzeti Alaptantervnek a magyar nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó rendelkezései ellen. Nem létezik irodalmi kultúra képzett és érdeklődő olvasók nélkül, ám a kortárs technológiai-kulturális környezet egyre kevésbé támogatja a fiatalok rendszeres olvasóvá válását. Egyre nehezebb elérni, hogy a diákok nagyobb terjedelmű, összetett szövegeket olvassanak, és azokat értelmezni is tudják. A magyartanításnak ezért különös figyelmet kell fordítania a diákok olvasási érdeklődésének felkeltésére, képességeik fejlesztésére, az irodalmi hagyományok és a kortárs kultúra közötti közvetítésre. A most kiadott NAT tartalmi rendelkezései nem segítik a tanárokat ebben a feladatban.

Kifogásoljuk a központilag meghatározott “törzsanyag” mennyiségét és az erre fordítandó óraszám arányát. Ez a szabályozás állandósítja a tananyag utáni rohanást, lehetetlenné teszi a differenciálást, a tudás elmélyítését, az egyéni motiválás útjainak keresését. Az anyag mennyisége nyilvánvalóvá teszi, hogy az elvben szabadon hagyott 20 százaléknyi órakeret kihasználására csak a legjobb képességű és szociális hátterű osztályokban lesz lehetőség. Emiatt az esélyegyenlőség elve is sérül: a tanterv éppen ott nem hagy időt a gyakorlásra és fejlesztésre, ahol a legnagyobb szükség lenne rá.

Kifogásoljuk a kronológia mint kizárólagos rendezőelv megjelenését a 7-8. évfolyamtól kezdve. Az időrendi elv érvényesítése nemcsak az életkornak megfelelő olvasmányok kiválasztását nehezíti meg, hanem az irodalmi kultúra elsajátításának egyéb alapvető tényezőit (pl. poétikai, műfaji szempontok, olvasási-értelmezési stratégiák) is háttérbe szorítja. Az időrendi elv ugyancsak csökkenti a modern és kortárs szövegek közös feldolgozásának esélyét.

Kifogásoljuk azokat a megfogalmazásokat, amelyek az írókat és az irodalmi alkotásokat a közvetlen erkölcsi nevelés és világnézeti meggyőzés eszközeként tüntetik fel. Az irodalom nem közvetlenül, hanem legfeljebb áttételesen, a megértés elmélyítése révén alkalmas erkölcsi kérdések és magatartásformák bemutatására. Ebből is következik, hogy a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotásai nem egyetlen erkölcsi normarendszert közvetítenek, hanem a hagyomány folytonossága mellett az erkölcsi és társadalmi normák változékonyságára is figyelmeztetnek.

Kifogásoljuk a kötelező szerzők és művek kiválasztásában az esetlegességet, a szakmai szempontok figyelmen kívül hagyását. A tanterv olyan szerzőket és műveket tüntet fel minden iskola számára kötelezőként, akikről nem születtek még megbízható monográfiák és szaktanulmányok, és amelyek nem érhetők el jegyzetelt, tudományos szövegkiadásokban. Miközben az anyag normatív értékekről beszél és a kánon előírására törekszik, látványosan eltekint a szakmai kánontól és a szaktudományos normáktól. A tartalmi szempontoktól függetlenül is kifogásoljuk a rendelkezés kiadása és a tervezett bevezetés közötti idő rövidségét. Nem látunk esélyt arra, hogy idén szeptemberig jól használható, magas szakmai minőséget képviselő tananyagok készüljenek az új tantervhez.

A magyartanárok képzéséért felelős intézmények nevében kérjük Magyarország kormányát, hogy vonja vissza a NAT rendelkezéseit a magyar nyelv és irodalom tantárgyról, mert a kiadott tanterv nem segíti, hanem gátolja a tantárgy szakmai megújulását és az irodalmi kultúra fenntartását.

2020. február 10.”

Eddig az alábbi intézetek, tanszékek vagy oktatók írták alá a nyilatkozatot:

 • ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Intézeti Tanácsa
 • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, magyartanári munkaközösség
 • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, magyartanári munkaközösség
 • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, magyartanári munkaközösség
 • ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Szombathely
 • ELTE Bolyai Gyakorló Gimnázium, Szombathely, magyartanári munkaközösség
 • Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Irodalomtudományi Tanszék
 • Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete
 • Pécsi Tudományegyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete
   
 • Dr. Fazakas Gergely Tamás intézetigazgató egyetemi docens (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Áfra János egyetemi tanársegéd, helyettesítő oktató (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Balajthy Ágnes egyetemi tanársegéd (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Baranyai Norbert egyetemi adjunktus (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Bényei Péter egyetemi docens (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Bódi Katalin egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Bodrogi Ferenc Máté egyetemi adjunktus, intézeti titkár (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Debreczeni Attila egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Fodor Péter egyetemi adjunktus (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Gönczy Monika tudományszervező (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Száraz Orsolya egyetemi adjunktus (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Szirák Péter egyetemi tanár (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. S. Varga Pál egyetemi tanár, az MTA rendes tagja (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Imre László professor emeritus, az MTA rendes tagja (Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dr. Márkus Béla az MMA levelező tagja, nyug. egyetemi docens (Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

A Nemzeti alaptanterv irodalomtanításra vonatkozó részéről Závada Pál lapunknak egy hete azt mondta: felháborító, hogy a kortárs magyar irodalom kimarad a jövőben a középiskolai irodalom oktatásából, de ez csak az egyik baja az új tervezetnek. Szerinte avítt, korszerűtlen a középiskolai irodalomtanítás egész szemlélete és módszere. Nagyon beleillik a jelenlegi kormány eddigi oktatás- és kultúrpolitikájába. Ilyen értelemben nem meglepetés a Nemzeti alaptanterv nyilvánosságra hozott szövege, de nagyon szomorú – vont mérleget az író. 

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: irodalom kortárs irodalom NAT nemzeti alaptanterv nyilatkozat nyílt levél oktatás Szegedi Tudományegyetem tiltakozás
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés