Hirdetés
Hirdetés
Szegeden 2019. augusztus 19. 18:25 Forrás: Szegedi Tükör

Közösségteremtés, bölcsődefelújítás, még több zöld terület

A Mérlegen a képviselők sorozatában a Szegedi Tükör ezúttal Móravárosban, Alsóvároson, a Délikert városrészben, Tarjánban és Felsővároson járt, akik „mérlegre álltak” Kardos Irén, Nógrádi Tibor és Nagy Sándor.

Kardos Irén közösséget teremtett

– Az önkormányzati képviselői munkát nem tartom klasszikus politikusi tevékenységnek – mondta Kardos Irén, Móraváros és Alsóváros (5. számú választókörzet) képviselője. Öt éve nem az ő fejében fordult meg, hogy megmérettesse magát a helyhatósági választásokon, hanem felkérésre indult el. Azzal az elhatározással vágott neki akkor, hogy egyetlen ciklust vállal. Szavatartó ember: az idén nem indul újra. Amikor ennek az okára kérdeztünk rá, elmondta, hatvanévesen lett városi képviselő.

Kardos Irén a megújult Kolozsvári téren. Igazi közösségi tér jött létre Móravárosban (fotók: Szabó Luca)

– Ha ötvenévesen talál meg ez a feladat, lehet, hogy ma másként gondolkoznék erről a kérdésről – tette hozzá.

Móraváros és Alsóváros összetettségét, és vele a képviselői munka bonyolultságát jelzi, hogy ipartelepet, új lakóparkot, dinamikusan épülő társasházakkal teli utcákat, pihenést szolgáló, csendes, családi házas részeket egyszerre foglal magában. Ugyanakkor a választókörzethez tartozik a Cserepes sori piac, Szeged egyik szegregátuma. Ebben a városrészben épült meg a Napfénypark bevásárlóközpont, és egészen egyedivé teszi a választókerületet, hogy Móravárosban található az országos hírű vadaspark is.

Kardos Irén (MSZP–DK–Együtt–PM–Összefogás Szegedért)
Körzete: Móraváros, Alsóváros

Eredményei a ciklusban:
– a Kolozsvári tér teljes felújítása, ezzel új városrészi közösségi tér kialakítása;
– a Szél, a Répás, a Kaszás, a Csillag, a Mező, a Gép, a Hernyós és a Farkas utca aszfaltozása;
– a városrész buszmegállóiba és köztereire 50 új pad kihelyezése;
– a Vadaspark lakóparki (Panda téri) sportpálya teljes felújítása;
– a játszótéren járdaépítés, a padok cseréje.

– Az önkormányzati képviselői tisztség nem pusztán arról szól, mennyi és milyen fejlesztéseket tudtunk végrehajtani a választókerületünkben. Természetesen ez is nagyon fontos. Ám ez a munka legalább annyira szól az emberi kapcsolatokról, a közös gondolkodásról és az összefogásról – vallja Kardos Irén. A materiális ügyekről elmondta, az azt megelőző húsz évben nem történt annyi fejlesztés, mint az elmúlt öt évben. A legnagyobb eredménynek a Kolozsvári tér nemrégiben befejezett, közel kétszáz millió forintból megvalósult felújítását nevezte, amellyel a városrész addig hiányzó közösségi tere is létrejött. Erre égető szükség volt. A fejlesztést kizárólag az önkormányzat finanszírozta, és a tér megújításának egyik fontos hozadéka, hogy az ott található Waldorf-iskola a korábbiaknál is jobban élhet az újjávarázsolt közösségi tér adta lehetőségekkel. A nem lebecsülendő eredmények sorába tartozik, hogy az elmúlt öt évben nyolc utca teljes aszfaltozásával sikerült végeznie a városrészben. Állítása szerint a járdafelújítások üteme elmaradt ettől a szinttől, amit fájlal a leköszönő képviselő.

A mindig is baloldali nézeteket való, korábban a városban könyvelőirodát működtető Kardos Irén külön büszke arra, hogy bár maga nem a választókerületében él, az elmúlt öt évben móravárosivá és alsóvárosivá vált. Úgy érzi, munkájának egyik eredménye, hogy sikerült elfogadtatni a városvezetéssel, hogy ez a városrész a korábbiaknál sokkal nagyobb odafigyelést érdemel. Munkája céljául ugyanakkor azt is kitűzte, hogy a városi politikát és vele a közügyeket közelebb hozza az emberekhez. Kifejezetten törekedett arra, hogy meghallgassa, megbeszélje az itt élőkkel a helybeli gondokat, nehézségeket. Nyitott volt a munkájával kapcsolatos ötletekre és javaslatokra. Ami legalább ilyen fontos: nyitottak voltak a körzet lakói is. Széles kapcsolatrendszert épített ki, rendszeresen találkozott és konzultált a helyben tevékenykedő civilszervezetekkel. A velük ápolt jó viszony és konstruktív együttműködés annak sem látta kárát, ha azok tagjai politikailag más nézeteket vallottak, mint ő.

Lehetőségként tekintett 2014-ben a képviselői munkára, amelyből a lehető legtöbbet szerette volna kihozni. Bár maradéktalanul nem elégedett fél évtizedes önkormányzati munkájával, a realitásokat figyelembe véve úgy látja, sokkal többet nem lehet az adott pénzügyi keretek között elvégezni.

A közösség iránti fogékonysága egész életét végigkísérte. Városi szinten ezt az jelzi, hogy több önkormányzati cég felügyelőbizottságának és a közgyűlés szociális bizottságának is tagja volt.

Amire leginkább törekedett, és amiben, úgy érzi, komoly eredményeket ért el, az a helyi közösségteremtés volt. Hitvallásszerű zárlatnak is tekinthető Kardos Irén gondolata: „egész képviselői munkámat a segíteni és tenni akarás hatotta át”.

Katona Sándor a zöldfelületek ápoltságát nevezte az elmúlt önkormányzati ciklus legláthatóbb eredményének Móravárosban

A Móravárosban élő Katona Sándor az elmúlt önkormányzati ciklus legláthatóbb eredményének azt véli, hogy ma már mindig ápoltak a zöldfelületek, s ezt jelentős előrelépésnek nevezte. A városrészt érintő fejlesztések sorából a Kolozsvári tér megújítását emelte ki, s hozzátette, 2014 után megsokasodtak az itteni út- és járdafelújítások. Elismerőleg szólt arról, hogy Kardos Irénnél mindenki tudott beszélni, aki akart. Telefonon bárki bármikor felhívhatta, fogadóóráit rendre megtartotta, s azokra sokan eljártak. Közvetlen kapcsolatot alakított ki a választópolgárokkal, mondta Katona Sándor, aki sajnálja, hogy Kardos Irén nem indul a soron következő választáson.

Helyben nagyon kedvező fogadtatásra talált, hogy az elmúlt években december 24-én egy helybeli vendéglőben karácsonyi vacsorán látta vendégül az egyedülállókat és a rászorulókat halászlével és egyéb karácsony finomságokkal, zárta szavait Katona Sándor.

Nógrádi Tibor civilként folytatja

– Ebben az önkormányzati ciklusban 7-8 milliárd forint összegű fejlesztési forrás elnyerésével beruházások sokaságát sikerült megvalósítani a Szentmihályt, Gyálarétet, Kecskést és a Klebelsbergtelepet magában foglaló 3. számú választókerületben – mondta Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő. Meglátása szerint nagyon sok hazai város, közöttük közepes nagyságú városok sem tudtak a lassan mögöttünk álló ciklusban annyi fejlesztési forráshoz jutni, mint az ő választókerülete.

Nógrádi Tibor: „Sok hazai város, köztük közepes nagyságú városok sem tudtak annyi fejlesztési forráshoz jutni, mint a választókerületem” (fotók: Iványi Aurél)

Nógrádi Tibor (Fidesz–L.É.T.)
Körzete: Délikert városrész

Eredményei a ciklusban:
– a Szeged és Röszke közötti út felújítása;
– a Holt-Tisza rehabilitációjának előszítése (4,5 milliárd forintos beruházás);
– a szentmihályi bölcsőde felújítása;
– járdák és utak rendbetétele;
– a helyi akciócsoport (HACS) pályázati úton elnyert 187 millió forintot.

A legnagyobb összegű beruházások az infrastruktúrát és a környezetvédelmet érintették, érintik. Ezek sorából kiemelte a Röszkét Szegeddel összekötő közút felújítását, ami döntő mértékben javította a helyiek életminőségét. Hozzátette, Szentmihályt az elmúlt ötven évben elkerülték az útfelújítások, ezért is tartja a mostanit nagy eredménynek.

Jelentősége és a megvalósításra elnyert összeg nagysága miatt is meg kell említeni a Holt-Tisza rehabilitációját, amelyre az elkövetkező években 4,5 milliárd forintot költenek. A holtág teljesen elszennyeződött az elmúlt negyven évben. Itt egyebek mellett a hat-nyolc méteres iszapréteg ártalmatlanítása a feladat, ami előreláthatólag két évet vesz igénybe. Mint Nógrádi jelezte, a munka elvégzésével megoldódik a helyi öntözés és a belvíz levezetésének problémája is. Jelenleg a legnagyobb gondot a holtág bűze jelenti a közelben élőknek, valamint az, hogy a becslések szerint a Szegedet ellepő szúnyogok lárváinak nyolcvan százaléka innen származik. Egyelőre kilencven helyről vettek a szakember iszapmintákat, a kivitelezési munkák pedig hamarosan megkezdődnek.

Teljes felújításon esett át Szentmihályon a bölcsőde, és most újítják fel a klebelsbergtelepi óvodát. Kezdődik a Gyálarét központját érintő rehabilitációs program megvalósítása is. Ez a tervezés második szakaszában tart, és hamarosan indulhat a kivitelezés, mondta Nógrádi Tibor. Ezzel párhuzamosan kezdődik meg a kecskéstelepi iskola felújítása. Egy másik, jelentős összegű (187 millió forintos), már elnyert pályázat (HACS, helyi akciócsoport), amelyhez a szerződés aláírás előtt áll, lehetőséget ad arra, hogy a szentmihályi focipályán megépüljön a régóta hiányolt öltöző. Ugyancsak ennek a projektnek a része a klebelsbergtelepi közösségi ház megépítése és köztéri szobrok (Kecskés István, a Paprikafűző asszony és Klebelsberg Kunó) állítása, valamint a régészeti ásatások során előkerült nyolcezer éves termékenységi szobornak, a Lúdvári Vénusznak méltó propagálása.

– Köztudomású, hogy nem indulok az októberi önkormányzati választásokon, de a politikán kívül is van élet – mondta Nógrádi Tibor. Hozzátette, senki se nyugodjon meg a bejelentéstől. A megnyert pályázatokat és a már megkezdett beruházásokat civilként fogja továbbmenedzselni, és ha kell, harcol azok megvalósulásáért.

Ács Sánta Imre a Szegedet Röszkével összekötő út megújítását emelte ki a fejlesztések sorából

– Nagyon sokat szépült és fejlődött a városrész az elmúlt öt évben – mondta Ács Sánta Imre helybeli lakos. A fejlesztések közül a Szegedet Röszkével összekötő út felújítását emelte ki. A kiskertek közötti utak aszfaltozása is az elmúlt évek eredményei közé sorolható. Szívének nagyon kedves a labdarúgás, éppen ezért külön örömére szolgált, hogy a szentmihályi sporttelepen műfüves labdarúgópálya létesült. Nem kevés büszkeséggel mesélte, hogy Szentmihályon NB I-es női focicsapattal működik. Szurkolóként pedig valamennyi hazai mérkőzésre kimegy. A változások azért is szembetűnőek, mert a korábbi önkormányzati ciklusokban alig-alig valósultak meg helyben fejlesztések, mondta Ács Sánta Imre.

Azt is megtudtuk tőle, hogy a minden év augusztusában a szentmihályi sportpályán lebonyolított kakaspörköltfőző versenyre több százan látogatnak el, és ez az esemény is hozzájárul ahhoz, hogy a helyi közösség jobban összekovácsolódjon.

Nagy Sándor a zöldterületekre összpontosított

– Az elmúlt öt év legnagyobb, a választókerületet érintő fejlesztése a Belső-Tarjánt érintő városrehabilitáció, amelyre közel egymilliárd forintot fordítunk. A kivitelezési munkák készültsége hetvenöt százalékosra becsülhető, és a kivitelező vállalása szerint szeptember végéig elkészül – kezdte a beszélgetést Nagy Sándor, a 16. számú választókerület képviselője, aki egyben a városfejlesztésért felelős alpolgármester. A József Attila és a Szilléri sugárút között a Retek utcáig, illetve a Római körúttól a Glattfelder Gyula térig terjedő választókörzet a képviselő meglátása szerint két részre bomlik. A Nagykörúton innenire és az azon túlira. Ezzel függ össze, hogy fogadóóráit két helyen, a Kemes utcai óvodában és az IH-ban tartja.

Nagy Sándor: Belső-Tarján rehabilitációjára közel egymilliárd forintot fordít az önkormányzat (fotók: Szabó Luca)

Nagy Sándor (MSZP–DK–Együtt–PM–Összefogás Szegedért)
Körzete: Tarján, Felsőváros

Eredményei a ciklusban:
– a Novotel szálló melletti csomópont felújítása, új trolimegállók építése;
a Maros és a Zárda utca aszfaltozása;
– a Felső Tisza-part teljes útfelújítása a Hajós utcáig;
kutyafuttató a Római körúti zöldterületen;
– a Debreceni utcai körforgalom;
– új kerékpártárolók a József Attila sugárút és a Dankó Pista utca sarkán, a buszmegállóban, a Római körúti hídfőben lévő buszmegállóban;
– a Debreceni utca felújítása.

A legnagyobb összegű fejlesztési munkáról, a belső-tarjáni városrehabilitációról elmondta, alapvetően a zöldterületek felújítására, a járdajavításokra, a közterületi parkolóhelyek számának növelésére, valamint a közvilágítás részleges korszerűsítésére összpontosítottak a tervezésnél. Az évtizedekkel korábbi építési rendelkezések lakásonként 0,5 parkolóhelyet írtak elő, ami ma már kevés, de a lakók azt sem veszik szívesen, ha egy korábbi zöldterület esik a parkolóépítés áldozatául. Az igények miatt a városrészben a Dandár és Kemes utcában is újabb parkolók létesülnek. Talán a legfontosabb elem a játszóterek felújítása, ami a terület minden részét érinti és új játszóeszközök elhelyezését is jelenti. A megújított játszóterek a pihenést és a szabadidő aktív eltöltését is szolgálják majd, és emellett új kutyafuttató is készül a Retek utcában.

A városszerte zajló óvoda- és iskolafelújítások részeként teljes renováláson esik át a Kemes utcai óvoda, a munka befejezése szeptemberben várható. Komoly gondot jelentett, hogy a József Attila sugárúti orvosi rendelő műszaki állapota leromlott. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy túlságosan drága volna az épület felújítása. Az a döntés született, hogy az orvosi és fogorvosi rendelőt átköltöztetik a Gáspár Zoltán utcai óvoda két különálló épületébe. Az ezzel járó munkálatokkal még nem végeztek, de néhány hónapon belül az is elkészülhet, nagyban javítva a városrészben élők komfortérzetét.

Ugyancsak az elmúlt ötéves önkormányzati ciklus eredményei közé sorolható, hogy végeztek a Maros utca aszfaltozásával, és hamarosan hozzákezdenek a Glattfelder tér burkolatcseréjéhez. Mint Nagy Sándor lapunknak elmondta, közbeszerzési eljárás előtti fázisban tart ez a projekt, és reményei szerint nemsokára kezdődhetnek a kivitelezési munkák. A közeljövő tervei között szerepel a Szent György tér felújítása. Kevéssé köztudott, hogy a tér templom mögötti része egyházi tulajdonban áll, így csak a templom és a József Attila sugárút közötti szakasz az önkormányzaté.

Komoly lakossági igényt szolgál ki a Római körút Tisza-híd felőli oldalán megépített kutyafuttató, és ugyancsak a városrészben elvégzett fejlesztések közé sorolható a lakótelepi utak felújítása.

– Harminckilenc éve lakom a Retek utcában, és meg kell mondanom, nagyon az előnyére változott meg a lakókörnyezet – mondta Horváthné Németh Melinda. Mindennek hátterében a szűkebb és tágabb lakókörzetében hosszú évek óta zajló fásítást nevezte meg. Ne felejtsük el, hogy a cserjék és bokrok telepítése, valamint a virágágyak tömeges megjelenése is átformálja a szegedi lakótelepek arculatát.

Horváthné Németh Melindának nagyon tetszik az a zöldprogram, amelyet az önkormányzat képvisel

– Nekem nagyon tetszik az a zöldprogram, amelyet a szegedi önkormányzat megvalósít – fogalmazott. Horváthné Németh Melinda szerint gazdaságilag is szépen fejlődik a város az elmúlt években.

Horváthné Németh Melinda környezettudatos embernek tartja magát. Elmondta, az édesapja erdész volt, így a természetszeretetét otthonról hozta magával. Azt mondta, még télen, hóesésben is kerékpárral közlekedik, és büszke arra, hogy országos összehasonlításban itt bicikliznek a legtöbben. Nyilvánvalóan ebben szerepet játszik az is, hogy sok és jó minőségű kerékpárút található a városban.

– Igaz, a Retek utcai minőségén lehetne javítani, de a József Attila sugárúti kitűnő – tette hozzá Horváthné Németh Melinda.

Bod Péter

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: Alsóváros Felsőváros Kardos Irén Mérlegen a képviselő Móraváros Nagy Sándor Nógrádi Tibor Szegedi Tükör Tarján Délikert városrész

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés