Hirdetés
Hirdetés
  • Kezdőlap
  • Hírek
  • Szegeden
  • Közösségi tereket újítottak fel, oktatási intézményekben fejlesztettek, a közlekedésen javítottak: mérlegen Szécsényi Rózsa, Szénási Róbert és Tóth Károly képviselők munkája
Szegeden 2019. augusztus 10. 19:59 Forrás: Szegedi Tükör

Közösségi tereket újítottak fel, oktatási intézményekben fejlesztettek, a közlekedésen javítottak: mérlegen Szécsényi Rózsa, Szénási Róbert és Tóth Károly képviselők munkája

A Szegedi Tükör ismét útjára indította sorozatát: a lap megkérdezte a körzeti önkormányzati képviselőket, milyen munkát végeztek az elmúlt időszakban. Arra is kíváncsiak voltak, hogyan látják képviselőjüket és városrészüket az ott élők. Minek örülnek? Mit hiányolnak?

Hirdetés

A Mérlegen a képviselők sorozatban ezúttal Tápén, Baktóban, Petőfitelepen, Újpetőfitelepen, az Északi városrészben és Makkosházán járt a Szegedi Tükör.

Szécsényi Rózsa közösségi tereket újított fel

Szécsényi Rózsa a Völgyérhát utcai játszótéren (Fotók: Szabó Luca)

Tápé, Baktó és Újpetőfitelep képviselőjeként Szécsényi Rózsa a közösségi terek fejlesztését tartotta az egyik legfontosabb feladatának, amikor elnyerte mandátumát a 7. számú választókerületben. Ehhez fel kellett újítani a régi tereket, új játékokat és fitneszeszközöket kellett telepíteni. A korábbi szemétlerakó helyén új teret hoztak létre a Baktói kiskertekben, így most már ott is van egy olyan zöld, üde tér, ahol kikapcsolódhatnak, sportolhatnak a helyiek. A Völgyérhát utcai pálya felújítása aszfaltozással folytatódott, és a Zsukov téri focipálya felújítása is megtörtént. Ahol csak lehetett, ivókutakat telepítettek, hogy a mozgás után mindenki helyben olthassa a szomját. Ugyanezt teszik a közeljövőben a Piac téren és a Völgyérhát utcában is.

Gémesi József 23 éve költözött Baktóba. Azt mondja, hogy akkor sáros, elhanyagolt környék volt a környék, de az utóbbi öt esztendőben komoly javulást tapasztalt. Főleg a Völgyérhát utca végében kiépült buszfordulónak örül, amely sokkal kulturáltabbá tette a közösségi közlekedés körülményeit a városrészben.

Gémesi József leginkább a Völgyérhát utca végében kiépült buszfordulónak örül

A kertvárosi környezetben mindig fontos feladat a járdák kiépítése, karbantartása. Eddig évente ezer darab, idén pedig 4967 darab járdalapot biztosítanak a helyi lakosoknak. A körzetben az elmúlt öt évben 2500 méter aszfaltos járdát újított fel az önkormányzat. Tápén a postánál és a boltok előtt új parkolót alakítottak ki. A közvilágítás is javult az utóbbi időszakban, hiszen 2014 és 2019 között 45 helyre szereltek fel lámpatesteket. Ez a fejlesztés főleg a kiskerteket érintette, de máshol is világosabbak lettek az utcák. A kiskertes részeken leaszfaltozták a Pihenő utcát, és hamarosan aszfaltborítást kap a Pitypang utca is. A meglévő utakat pedig öt év alatt 2500 köbméter mart aszfalttal javították.

A korábbi csapadékvíz-elvezetési problémák is megoldódtak. Újpetőfitelepen és Tápén egy nagy projekt keretében láttak neki a feladatnak, de egyedi megoldásra is szükség volt. A kerékpárosok számára is hozott fejlesztéseket az utóbbi öt év, hiszen a Bástya sorig korszerű kerékpárút vezet, és könnyebbé vált az átjárás a sándorfalvi, illetve az algyői szakaszok felé is.

Vannak még olyan utcák, ahol az ivóvíz bevezetése az egyik legfontosabb feladat. Ez megtörtént eddig Baktó öt utcájában, és folyamatban van újabb öt szakaszon. A Sárga üdülőtelep napozórészét két alkalommal sikerült rendbe tenni az utóbbi időszakban.

Tápén megújult védőnőház fogadja a kicsiket, ahol a szülők korszerű, kényelmes környezetben konzultálhatnak a védőnőkkel. Az óvodákban megújult az udvar, a parketta, a vizesblokk, továbbá ablak- és tetőcsere, valamint parkolófelújítás is történt. A gyerekek fejlődése szempontjából fontos fejlemény az is, hogy számítógépet kapott a Honfoglalás utcai óvoda.

A Bálint Sándor tagiskola teljes felújítása rövidesen megkezdődik, emellett technikai eszközökre is kapott támogatást az intézmény.

A tápéi egyházközösség munkáját is segítette a képviselő, hiszen az önkormányzat hozzájárult a harang megújításához, illetve a plébániaépület külső felújításához is anyagi segítséget nyújtott a város. A Tápéi temetőben emlékfal létesült, megújult a járda és a parkoló.

A szokásos közösségi rendezvények is jól sikerültek. Majálist tartottak három helyszínen, a hagyományos Tarhonyafesztivál és Falunap, valamint a Tápai búcsú is fontos része volt a közösség életének. Körbejárt a Télapó, és karácsonyi ünnepi műsor volt minden évben Baktóban, Újpetőfitelepen és Tápén.

Szécsényi Rózsa (MSZP)
Körzete: Tápé, Baktó és Újpetőfitelep
Eredményei a ciklusban:
    • a Tápéi-főcsatorna Rév és Muskátli utca közötti szakaszának befedése;
    • csapadékvíz-elvezetés Tápén és Újpetőfitelepen 5,3 kilométer hosszan;
    • a védőnőház megépítése;
    • közterek fejlesztése, a Völgyérhát utcai és a Zsukov téri pálya felújítása;
    • járdafelújítás a Délceg, a Forradalom, az Árvácska, a Budai Nagy Antal, az Ádám és az Éva utcában;
    • megújult a parkoló a tápéi posta és a boltok előtt;
    • aszfaltozás a Pihenő, a Pitypang, a Must és a Csatár utcában;
    • felújítottak számos buszmegállót és a Völgyérhát utcai buszvégállomást;
    • a közvilágítás minőségének javítása, 45 helyre lámpatest felszerelése;
    • kerékpárút kialakítása a Bástya sorig.

Szénási Róbert oktatási intézményekben fejlesztett

Szénási Róbert mutatja a Gyümölcs utcában az újonnan aszfaltozott járdát

Szénási Róbert a 12. választókerület egyéni képviselőjeként Petőfitelep, valamint Újpetőfitelep, Baktó és Fodorkert egy részének ügyeiért felelt. Öt év alatt sok mindent sikerült megoldania abból, amit az itt élők kértek tőle. Szinte minden, a körzetben lévő oktatási intézményben sikerült valamilyen fejlesztést megvalósítani. A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskolában például fásítottak, felújították a parkolót, és tanszobát alakítottak ki. A Gyöngyvirág óvoda számítógépeket kapott, és most kezdik bővíteni a parkolóját. A Csap utcai óvodánál felújították a járdát, kicsinosították az udvart, a Gábor Áron utcai óvodában szintén rendbe rakták a járdát és a parkolót.

Debreczeniné Kőházi Edinának kisgyermekei vannak, ezért tartja fontosnak az óvodai és az iskolai fejlesztéseket. Hozzátette, fontos lépés volt a Fő téren lévő játszótér körbekerítése is, mivel ettől javult a szülők és gyerekek biztonságérzete. A képviselő minden évben „udvarcsinosítást” szervez egy óvodában, ahol a szülőkkel és egy alapítvány bevonásával szebbé teszik az udvart. Szénási Róbert ugyanakkor eszközökkel is támogatta a körzet oktatási intézményeit, játékokkal, udvari eszközökkel, hangosítóberendezéssel. De segítséget kapott a Somogyi-könyvtár helyi fiókkönyvtára is, amely bővíthette számítógépparkját.

Debreczeniné Kőházi Edina fontosnak tartja az óvodai és iskolai fejlesztéseket

A baktói részen az utcák fejlesztését tartotta a legfontosabbnak a képviselő. Öt utca nem rendelkezett aszfaltszőnyeggel. Ebből négy utca már el is készült, már csak a Bor utca van hátra. A teljes körzetben három utcában kezdődtek el az útfejlesztések a közelmúltban. Hamarosan mind teljes hosszában aszfaltburkolatot kap. Természetesen a körzet összes rossz minőségű utcáját szeretnék folyamatosan javítani.

A kertvárosi körzetekben a lakosok sokszor maguk javítják ki a járdákat, ha kapnak hozzá járdalapokat. Az önkormányzat biztosította a szükséges mennyiséget. A Balatoni utcai játszótér szabadtéri fitneszeszközökkel bővült, az itt lévő focipálya mellé pedig padok kerültek. 

Sokat szépült a Murányi utcai és a Homonnai utcai játszótér is. Az előbbibe kosárlabdapalánk, az utóbbiba pedig ivókút került. Fejlesztették a Lidicei téri játszóteret is, ahol szabadtéri fitneszeszközök segítik a kikapcsolódást és testedzést. Természetesen minden játszótéren folytatódnak a fejlesztések. Új játékokat, sporteszközöket, padokat telepítenek, valamint a focipályák rossz aszfaltját is javítják.

Falusias városrészekről lévén szó a közösségi rendezvényeknek különleges szerepük van a képviselői munkában. Szénási Róbert aktívan vett részt a szemétszedési akciókban, a rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának megszervezésében, ezenkívül ott van mindig a szív napja hagyományos rendezvényén, a böllérnapon, a városrész újszülöttjeinek köszöntésén, a mézeskalácsház építésénél, az egynyári virágok osztásánál, a fodorkerti sportnapon és a telepi karácsonyi ünnepségen is. A körzet adottsága, hogy Baktóban nincsen közösségi ház. Alkalmas önkormányzati épület sincs erre, sőt még egy alkalmas kis tér sem található itt a programok lebonyolítására. A teljes körzet rendelkezésre álló játszóterein, illetve a művelődési házban tudnak a lakosoknak programot szervezni. Szénási Róbert a szomszédos körzet képviselőjével, Szécsényi Rózsával közösen próbál megoldást találni erre a problémára. A Körtöltésen kívül című helyi információs lapban szokták a körzet minden lakosát közösségi programokra invitálni.

Szénási Róbert (MSZP)
Körzete: Petőfitelep, valamint Újpetőfitelep, Baktó és Fodorkert egy része
Eredményei a ciklusban:
    • teljes aszfaltozás: Hegyközség, Alma, Bártfai, Gyümölcs, Pázsit, Babér, Gyémánt és Máramarosi utca;
    • járdák aszfaltozása: József Attila sugárút, Gyümölcs utca;
    • bicikliutak fejlesztése: az Algyői úti kereszteződés átépítése tervezés alatt, a József Attila sugárúti bicikliút fejlesztése folyamatban, a Ladvánszky utcai kerékpárút fejlesztése folyamatban;
    • a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Gyöngyvirág óvodában, a Csap utcai és a Gábor Áron utcai óvodában parkoló- és járdafelújítás, fásítás, tanszoba létesítése, számítógépek és játékok vásárlása, programok támogatása;
    • több játszótér felújítása (szabadtéri fitneszpark telepítése, focikapuk, kosárpalánkok, padok, ivókutak);
    • közösségi programok támogatása.

Tóth Károly a közlekedés minőségén javított

Tóth Károly elmondta, orvosi rendelőt alakítanak ki a Gáspár Zoltán utcában, az egykori óvoda épületében

A 14. számú választókörzet legnagyobb része paneles városrész, amely a Rózsa utcától a Gyöngyvirág utcáig húzódik, magában foglalja a Csongrádi és a József Attila sugárút közötti utcákat. A belvároshoz közelebbi rész a Szent István térről indul. A körzetnek Tóth Károly az egyéni önkormányzati képviselője, aki jól ismeri a helyiek igényeit.

A választókörzetben a közösségi közlekedésnek jelentős a szerepe, ezért az egyik kiemelt feladatának tekinti Tóth Károly ennek fejlesztését. A tömegközlekedés minőségének javítása érdekében a Csongrádi sugárúton, a Berlini és a Makkosházi körúton, valamint az Ortutay utcában összesen nyolc trolibuszmegállót újítottak fel, egyúttal megoldották az akadálymentesítést is.

A képviselő több zöldprogramot kezdeményezett, amelyekhez sok támogatást kapott a városrészben élőktől. Minden évben sok százan mennek el a tavaszi virágosztásra, októberben pedig rózsatöveket szoktak osztani a helyieknek. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy az Északi városrészben sok közösségi kert jött létre, főképp a Csongrádi sugárúton, a Gáspár Zoltán és az Ág utcában.

Boros János két éve kezdett megművelni egy kis parcellát a Gáspár Zoltán utcában. A közelben van a garázsa, és amikor korábban erre járt, csak törmeléket és szemetet látott itt. Ekkor kezdett virágokat és más növényeket telepíteni ide. Most már díszkerítéssel jelzi a virágoskert határát, amelyet rendszeresen locsol, csinosítgat. Tóth Károly képviselőtől komposztot is kapott, amellyel feljavította a föld minőségét.

Boros János két éve kezdett el megművelni egy kis parcellát a Gáspár Zoltán utcában

Mára nagyon népszerű lett az a rózsakert, amelyet néhány éve a Rózsa utca és a Csongrádi sugárút sarkán alakítottak ki. Több mint 100 fát ültettek a Csongrádi sugárút és Makkosházi körút sarkán fekvő területen, ami szintén elősegíti, hogy zöldebb, élhetőbb legyen a panelházak által határolt terület.

Nemrég adták át a Klapka teret, és szabadtéri kondieszközöket helyeztek ki a Gáz utcai tömbbelsőbe, valamint a Gyöngyvirág utca környékére. Szülői kezdeményezésre új eszközökkel, ivókúttal bővítették és kerítéssel vették körbe az Ág és a Gáspár Zoltán utca közötti játszóteret. Közkívánatra két zárt kutyafuttatót alakítottak ki a körzetben, az egyiket a Makkosházi körút és Csongrádi sugárút, a másikat az Agyagos és a Gyöngyvirág utca sarkán.

A képviselő támogatta a választókörzetében működő iskolák, óvodák és a Gáspár Zoltán utcában működő idősek klubja rendezvényeit. Idén ötödik alkalommal rendezték meg az északvárosi olvasótábort, amelynek húsz résztvevője ingyenesen vehetett részt az egyhetes programon, köszönhetően a Somogyi-könyvtár és az északvárosi fiókkönyvtár munkatársainak, valamint számos vállalkozás támogatásának.

Jó ütemben haladnak az intézményi felújítások a körzetben. A makkosházi gyerekek, szülők és pedagógusok régi vágya teljesült a Bonifert-iskolában megvalósult energetikai korszerűsítéssel, zajlik a Gáspár Zoltán utcai egészségcentrum felújítása, és elkészültek a tervek a gedói óvoda, a Gáspár Zoltán utcai idősek klubja, valamint az északvárosi fiókkönyvtár felújítására.

Tóth Károly (MSZP)
Körzete: Északi városrész, Makkosháza
Eredményei a ciklusban:
    • az útfelújítási programban a Csongrádi sugárúton, valamint az Osztrovszky, a Kecskeméti, a Sándor, a Nádas, a Gáspár Zoltán és az Ortutay utcában fontos útszakaszok kaptak új aszfaltréteget;
    • a járdarekonstrukciós programban megújult a Kecskeméti, a Szent László, a Gáspár Zoltán és az Agyagos utca;
    • felújították a makkosházi Lidl áruház melletti kerékpárutat;
    • új, szabadtéri kondiparkot alakítottak ki a Gyöngyvirág és az Agyagos utca sarkán;
    • rózsakert létesült a Rózsa utca és a Csongrádi sugárút sarkán.

Szincsok György

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: képviselők Mérlegen a képviselő Szécsényi Rózsa szegedi önkormányzat Szegedi Tükör Szénási Róbert Tóth Károly
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés