Hirdetés
Szeged300 2019. március 29. 18:12

300

III. Károly 1719. május 21-én Szegedet a szabad királyi városok sorába emelte, és olyan kiváltságokkal ruházta fel a polgárait, akik ezért méltán tekintették a város új alapítójának.
Hirdetés
Hirdetés

Ezt a háromszáz éves kerek évfordulót számos programmal ünnepli Szeged az év folyamán. Itt, ezen az oldalon minden részletes információt meg fog találni ezekről a rendezvényekről, nemkülönben az ezekről szóló tudósításokat – szövegben, képben, videóban.

A Laxenburgban kiadott kiváltságlevéllel Szeged városa visszanyerte a középkorban már megszerzett, a hódoltság idején elvesztett kiváltságait, amelyekkel a király kiemelte a körülötte lévő feudális világból, attól eltérő jogrendszerben élhettek a város lakói. A könyv formátumú díszes privilégium levélben sorolják fel a város mindazon jogait, kiváltságait és mentességeit, amelyek együttesen a polgári szabadságot képezték, hogy azokkal „szabadon éljenek, élhessenek” a szegediek. Ebben sok minden – például a bormérés, serfőzés és legeltetés joga – mellett az áll, hogy a kisebb tizednek, valamint a kilencednek, vagy e helyett más valamely szolgálatnak megadására a szegedi polgárok senki által, semmi módon se kényszeríttethessenek. Szeged lakói élhetnek a bíró és a tizenkét tanácsnok szabad megválasztásának jogával is. Szó szerinti idézet az oklevélből:

„s minthogy a polgári kereskedés, kiváltképen az italmérés és húsárulás, vagy bármi másféle néven nevezhető üzlet, mind a falakon belül, mind pedig a Palánkban, (mely szintén a város területébe tartozik) egyedül a várost és senkit mást nem illet; ennélfogva senkinek, annál kevésbé egyházi rendűnek s ha csak régtől fogva erre nem kiváltságolt, sem vármegyének, nemesnek, kamarai egyénnek, katonának – hacsak a polgári jogot a szokott módon meg nem szerzette légyen – ilyetén kereskedést nyílván vagy alattomban, közvetlen vagy közvetve gyakorolni, vidéki borokat mérés végett a tanácsnál előlegesen teendő bejelentés nélkül behozni szabad nem lészen.”

1719 után a város hatósága kiterjedt a Palánkra is, a várra természetesen nem. A várparancsnok nem szólhatott bele a város ügyeibe. Szeged a kapott kiváltságok nyomán a vidékének is gazdasági központja lett, lakóit kivették a jobbágyi sorból, a kisebb regálék és a feudális adórendszer eltörlése pedig fejlődést hozott a városnak és lakóinak.

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: évforduló Szeged300