Hirdetés
Hirdetés
Szegeden 2019. január 28. 15:24

Tervezzük együtt Szegedet – töltse ki online a város kérdőívét!

Először Botka László polgármester beszélt róla a Közéleti Kávéházban. Majd megjelent a Szegedi Tükörben, és ott van a postaládájukban is. Most már elérhető online, így is kitöltheti az online kérdőívet!

Hirdetés

Megjelent Szeged honlapján online is az a kérdőív, amelyet minden szegedi háztartásba eljuttatnak. A város kíváncsi az ön véleményére, mit, milyen fontossági sorrendben valósítsanak meg a fejlesztések közül.

Botka László polgármester az alábbiakkal ajánlja a kérdőívet a szegediek figyelmébe:

„Városunk elmúlt éveit a békés fejlődés jellemezte. Az egész országban hozzánk érkezett a legtöbb uniós támogatás a vidéki városok közül: csaknem 300 milliárd forintot költöttünk fejlesztésre az elmúlt években. Kiváló eredményeinket leginkább annak köszönhetjük, hogy közösségünk egyedülállóan összetartó, és a szegediek többsége pártállástól függetlenül a város sikeréért dolgozik. Mi nem hagyjuk, hogy megosszanak minket. Nem hagyjuk, hogy hazugságokkal és nemtelen támadásokkal éket verjenek közénk. Nem hagyjuk, és nem tűrjük, hogy lejárassák szeretett városunkat, Szegedet!

A páratlan fejlődésnek köszönhetően Szeged mára egyértelműen a régió kulturális, tudományos és gazdasági központjává vált. A Szegedi Tudományegyetem több szakirányban is hazánk legjobb intézménye, a magasan képzett szegedi szakemberek pedig több piacvezető világvállalat informatikai és szolgáltatói hátterét biztosítják. Szeged jelenét és jövőjét is a tudásra és a teljesítményre építjük.

Az ELI Lézerkutató Központ felépítésével és elindításával sikerült kivívnunk a világ tudományos elitjének az elismerését. A következő ciklusban olyan tudományos, kutató, fejlesztési és ipari parkot építünk az ELI mellé, amely hosszú évtizedekre garantálja városunk további gyarapodását.

Számunkra minden szegedi ember egyaránt fontos, ezért felelősséget vállalunk azokért is, akik segítségre és támogatásra szorulnak.

Szeged a szolidaritás városa. Büszke vagyok rá, hogy az Önök segítségével 600 millió forintos szociális alapot hozhattunk létre, és olyan lakásprogramot indítottunk, amelynek köszönhetően közösségünk rászoruló családjai is kényelmes és biztonságos otthonhoz juthatnak.

Átfogó orvosi rendelőfelújítási programot hirdettünk, felújítottuk és modernizáltuk bölcsődéinket, óvodáinkat és általános iskoláinkat. Az értelmetlen és felesleges luxusberuházások helyett sorra megújítottuk lakótelepeinket. Nekikezdtünk az új, fedett uszoda építésének is az Etelka soron. Arra szeretném kérni Önöket, segítsenek nevet találni az új uszodának! Javaslatukat ennek a kérdőívnek a végén tehetik meg.

Hálás vagyok a támogatásukért, és köszönöm, hogy segítenek megvédeni közösen elért eredményeinket! Ahogy eddig is, úgy a jövőben is számítok véleményükre és ötleteikre. Kérem, osszák meg velem gondolataikat a város jövőjével kapcsolatban!

Ha idejük engedi, válaszolják meg kérdéseinket és küldjék vissza az online kérdőívet! Építsük tovább együtt Szegedet!”

Kattintson, töltse ki online a kérdőívet!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A „Tervezzük együtt Szeged jövőjét” című kérdőívvel kapcsolatosan


Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú, Általános Adatvédelmi Rendeletének előírásaival (továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Képviselő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Levelezési cím: Szeged, Széchenyi tér 10., 6745 Pf. 473
Telefonszám: (62) 564-364
Honlap: www.szegedvaros.hu

2. Adatvédelmi tisztségviselő neve, elérhetősége: Dr. Varga Balázs, postacím: 6724 Szeged, Huszár utca 1. szám, telefon: (62) 421-605, e-mail: dpo@ritek.hu

3. Kezelt személyes adatok: név, e-mail-cím, lakcím

4. Az adatkezelés célja: a szegedi lakosok városfejlesztési, valamint egyéb kapcsolódó javaslatainak megismerése; a lakosság igényeinek megfelelő városfejlesztési stratégia, prioritások kialakítása; valamint időszakonként exkluzív tartalmú tájékoztató hírlevél küldése azon szegedi lakosoknak, akik megadják lakcímüket, illetve e-mail-címüket.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) – önkéntes hozzájárulás

6. Címzettek I. – a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag olyan – az Adatkezelő alkalmazásában álló, illetve velük jogviszonyban álló – személyek férnek hozzá, akik számára ez a jogosultság a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges;

különösen a Hivatal Fejlesztési Irodájának, valamint a Jegyzői Irodájának a dolgozói.

7. Címzettek II. – a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: nem történik adattovábbítás harmadik személyek részére.

8. Címzettek III. – az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó: nincs.

9. A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év.

10. Adatbiztonság az adatkezelés során: az Adatkezelő a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szervereken/fizikai helyiségekben tárolja. A Hivatal a 41/2015. (VII. 15.) BM-rendelet követelményei szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszert működtet.

11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
– tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog,
– adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog,
– helyesbítéshez való jog,
– az adatkezelés korlátozásához való jog,
– az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,
– adathordozhatósághoz való jog,
– önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog.

12. Az érintett erre irányuló kérelme esetén az Adatkezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül – közérthető formában, írásban megadni a választ.

13. Jogérvényesítési lehetőségek:
panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),
bírósághoz fordulni.

14. Egyéb tájékoztató elemek:
– A személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul.
– Az érintett nem köteles személyes adatait megadni.
– Kérjük, töltse ki nevét és a lakcímét, ha azt szeretné, hogy a későbbiekben a – Hivatal postai úton küldjön hírlevelet az Ön részére. Amennyiben csak e-mailben szeretne tájékoztatást kapni, csak az e-mail-címét adja meg. Ha e-mail-címét és postacímét is megadja, mindkét csatornán kézbesítjük az időszakos hírlevelet az Ön részére.
– A hírlevélről természetesen Ön bármikor leiratozhat (erről bővebb felvilágosítást a hírlevélben olvashat majd).
– Tájékoztatjuk, hogy a küldemények postai kézbesítését a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6.) végzi. A lezárt küldemények kézbesítése során a boríték külső oldalára esetlegesen felírt „Feladó” nevét, címét a posta egyes alkalmazottai feladatellátásuk során megismerhetik. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési feltételei a hivatalos honlapjukon érhetőek el.

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: közvélemény-kutatás kérdőív Tervezzük együtt Szeged jövőjét
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés