• Kezdőlap
  • Hírek
  • Szegeden
  • Tiltakozás a szegedi rektorhelyettes kijelentései ellen: itt az SZTE professzorainak nyílt levele!
Szegeden 2019. január 21. 17:08

Tiltakozás a szegedi rektorhelyettes kijelentései ellen: itt az SZTE professzorainak nyílt levele!

Zakar Péter az egyetem nevében tett, politikai véleményt tartalmazó nyilatkozatával súlyosan megsértette az egyetem polgárainak szabad világnézeti, vallási, lelkiismereti és politikai véleményalkotáshoz való jogát a professzorok szerint.

Egy hete írta meg a Délmagyarország, hogy Zakar Péter, az SZTE rektorhelyettese egy rendezvényen valami furcsa, homályos eszmefuttatást adott elő Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár oldalán a nemzeti gondolkodás, az oktatás és a szegedi egyetem kapcsolatáról, valamint hogy szerinte új városvezetés kellene Szegeden, mert a mostani semmibe veszi az SZTE-t.

Zakar például ezt mondta:

„Szomorúan tapasztaljuk, hogy az önkormányzat évtizedek óta semmibe vesz minket. Még a városi naptárban sem kaptunk helyet. Mindenképp új városvezetésre van szükségünk! Lendületes pályára kell állítani Szegedet. Az államnak, a vallásnak és a városnak egységben kell állnia a sikerhez, de ebből az utóbbi elem hiányzik. Azzal sem értünk egyet, hogy minden ellenzéki párt a főépületünk elé szervezi a tüntetéseket, pedig ehhez nem járulunk hozzá, a város jegyzője mégis hagyja. Azt látom, hogy a vesztét érzi az ellenzék, csak a botránykeltés az eszközük, elkeserítő viszont, hogy a fiatalok közül többen ezt látják helyes útnak, ezért is törekszünk a nemzetiségre.”

Kijelentései nagy visszhangot és felháborodást keltettek.

A szegedi városvezetés nevében Nagy Sándor alpolgármester fejezte ki értetlenségét, és hívta fel a figyelmet a város több éves, több száz millió forintos támogatására.

Emellett egyetemi oktatók és hallgatók is felemelték szavukat Zakar kijelentései ellen, voltak, akik a Rektori Hivatal bejáratára szögezték ki tiltakozásukat.

A tiltakozások megjelenése után nem sokkal Zakar Péter a Facebook-oldalára tette fel cáfolatát, azt írta, hogy semmi olyat nem mondott, amit a Délmagyarország leírt. Ugyanakkor a lap is megjelentetett egy közleményt, amiben cáfolta a rektorhelyettes cáfolatát.

A hétvégén az ügy újabb fejleményeként a hvg.hu már írról írt, hogy SZTE-s professzorok nyílt levelet intéztek Rovó Lászlóhoz, a szegedi egyetem rektorához, mivel véleményük szerint Zakar Péter súlyosan megsértette az egyetem működési szabályzatát, és arra kérik a rektort, hogy vizsgáltassa ki az ügyet, majd az Egyetem Etikai Szabályzatát követve hozza meg a szükséges szankciókat. A lap kereste is Rovó Lászlót, de azt a választ kapták, hogy a rektor külföldön van, ezért nem tud reagálni a professzorok nyílt levélére.

A konkrét nyílt levél viszont mostanáig nem volt elérhető a széles nyilvánosság számára, hétfőn délután viszont az SZTE Oktatói Hálózat nyilvánossá tette a szöveget.

A Zakar kijelentései ellen tiltakozó szegedi egyetemi oktatók nyílt levelét teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük:

Nyílt levél a Szegedi Tudományegyetem rektorának és Szenátusának

A Délmagyarország 2019. január 14.-i, több országos médium által módosítás nélkül átvett híre szerint egyetemünk Nemzetközi és Közkapcsolati Rektorhelyettese, Dr. Zakar Péter egy nyilvános fórumon, az Egyetem nevében többek között az alábbiakat nyilatkozta: "Szomorúan tapasztaljuk, hogy az önkormányzat évtizedek óta semmibe vesz minket. Még a városi naptárban sem kaptunk helyet. Mindenképp új városvezetésre van szükségünk! Lendületes pályára kell állítani Szegedet. Az államnak, a vallásnak és a városnak egységben kell állnia a sikerhez, de ebből az utóbbi elem hiányzik." Továbbá: „Azt látom, hogy a vesztét érzi az ellenzék, csak a botránykeltés az eszközük, elkeserítő viszont, hogy a fiatalok közül többen ezt látják helyes útnak, ezért is törekszünk a nemzetiségre." Azon túl, hogy az Egyetem felső vezetőjeként nincs joga az intézmény nevében napi politikai ügyeket – ebben az esetben az önkormányzati választást – befolyásoló módon állást foglalni, fenti kijelentései szélsőségesen egyoldalúak, sértők és kirekesztők, s egyértelműen szemben állnak az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. pontjában megfogalmazottakkal. Ezen dokumentum szerint: ,,...Az Egyetem nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Ha az Egyetem vallási, illetve világnézeti információkat ad át, biztosítania kell annak tárgyilagos és több oldalú közvetítését. Az Egyetem tiszteletben tartja az egyetemi polgárok lelkiismereti és vallásszabadságát. Az Egyetem polgára nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására.” 

Mindezek alapján Dr. Zakar Péter fenti, az egyetem nevében tett, politikai véleményt tartalmazó nyilatkozatával súlyosan megsértette az egyetemi SZMSZ-t, s így az egyetem polgárainak szabad világnézeti, vallási, lelkiismereti és politikai véleményalkotáshoz való jogát. Kérjük, hogy a Szenátus ezt a kirívó esetet tárgyalja meg és Dr. Zakar Péter Rektorhelyettessel szemben az Egyetem Etikai Szabályzatában rögzített szükséges szankciókat tegye meg.

Szeged, 2019. január 17.

Alulírottak:

Almássy Katalin professor emerita, SZTE MK
A. Sajti Enikő professor emerita, BTK
B. Szendrei Mária egyetemi tanár, TTIK Algebra és Számelmélet Tanszék
Balázs Mihály professor emeritus, BTK
Balogh Sándor professor emeritus, MK
Bari Ferenc egyetemi tanár, ÁOK, TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Barnai Mária tanszékvezető főiskolai docens, ESzKK Fizioterápiás Tanszék
Benedek György professor emeritus, ÁOK
Benedict Mihály professor emeritus, TTIK
Bodai László tanszékvezető egyetemi docens, TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Tanszék
Bombitz Attila tanszékvezető egyetemi docens, BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
Csabai Márta egyetemi tanár, BTK Pszichológiai Intézet
Csákány Béla professor emeritus, TTIK, prorektor
Csapó Benő egyetemi tanár, BTK Neveléstudományi Intézet
Csendes Tibor egyetemi tanár, TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék
Csirik János professor emeritus, TTIK, prorektor
Erdei László professor emeritus, TTIK
Farkas Zsuzsanna főiskolai tanár, JGyPK Általános és Környezetfizikai Tanszék
Farsang Andrea dékánhelyettes egyetemi docens, TTIK
Fehér Attila egyetemi tanár, TTIK Növénybiológiai Tanszék
Fehér László egyetemi tanár, TTIK Elméleti Fizikai Tanszék
Fekete Éva professor emerita, TTIK
Fogarasi György tanszékvezető egyetemi docens, BTK Összehasonlító Irodalomtudományi
Tanszék
Gergely Árpád László egyetemi tanár, TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék
Gingl Zoltán egyetemi tanár, TTIK Műszaki Informatika Tanszék
Gyimesi Tímea tanszékvezető egyetemi docens, BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Hannus István professor emeritus, TTIK
Hatvani László professor emeritus, TTIK
Hernádi Klára egyetemi tanár, TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Hetesi Erzsébet egyetemi tanár, GTK Üzleti Tudományok Intézete
Hodúr Cecília egyetemi tanár, MK Folyamatmérnöki Intézet
Hopp Béla egyetemi tanár, TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
J. Nagy László professor emeritus, BTK
Jelasity Márk egyetemi tanár, TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia
Tanszék
Karsai László professor emeritus, BTK
Kasza Péter egyetemi docens, BTK, Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék
Katona Tünde intézetvezető egyetemi docens, BTK Germán Filológiai Intézet
Kenesei István professor emeritus, BTK
Keszthelyi-Szabó Gábor egyetemi tanár, MK Folyamatmérnöki Intézet, prorektor
Kevei Ferencné professor emerita, TTIK
Kevei Péter, tanszékvezető egyetemi docens, Sztochasztika Tanszék
Kiss Tamás professor emeritus, TTIK
Kocsis Mihály egyetemi tanár, BTK Szláv Intézet
Krisztin Tibor egyetemi tanár, TTIK Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék
Kürtösi Katalin egyetemi tanár, BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
M. Tóth Tivadar egyetemi tanár, TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Maróti Miklós tanszékvezető egyetemi docens, TTIK Algebra és Számelmélet Tanszék
Maróy Péter egyetemi tanár, TTIK Genetikai Tanszék
Martos Tamás egyetemi docens, BTK Pszichológiai Intézet
Mészáros Rezső professor emeritus, TTIK, prorektor
Mezősi Gábor egyetemi tanár, TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Pál Molnár Elemér, intézetvezető egyetemi docens, TTIK, Földrajzi és Földtudományi Intézet
Pálinkó István egyetemi tanár, TTIK Szerves Kémiai Tanszék
Papp-Zipernovszky Orsolya, adjunktus, BTK Pszichológiai Intézet
Pénzes Zsolt tanszékvezető egyetemi docens, TTIK Ökológiai Tanszék
Rajkó Róbert egyetemi tanár, MK Folyamatmérnöki Intézet
Sallay Viola egyetemi adjunktus, BTK Pszichológiai Intézet
Sarnyai Csaba egyetemi adjunktus, BTK Szláv Intézet
Sáry Gyula egyetemi tanár, ÁOK Élettani Intézet
Szabad János professor emeritus, ÁOK
Szajbély Mihály egyetemi tanár, BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Szatmáry Károly egyetemi tanár, TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék
Szente Magdolna egyetemi tanár, TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Szőnyi György Endre egyetemi tanár, BTK Angol-Amerikai Intézet
Szörényi László professor emeritus, BTK
Toldi József egyetemi tanár, TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Tóth Ágota egyetemi tanár, TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Unger János egyetemi tanár, TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Végh Ágnes egyetemi tanár, ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Visy Csaba professor emeritus, TTIK
Voszka Éva egyetemi tanár, GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete
Zimonyi István egyetemi tanár, BTK Történeti Intézet

kmn

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: nyílt levél Szegedi Tudományegyetem SZTE SZTE Oktatói Hálózata Zakar Péter oktatás oktatásügy rektor Rovó László