Hirdetés
Túl a városon 2018. szeptember 3. 12:00

A közösség felemel! Kulcs a sikeres településhez

Egy innovatív településfejlesztési modell és a közösség ereje viheti sikerre a leszakadó kistelepüléseket a dél-alföldi régióban.

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és tesztelése valósul meg. A megvalósítással érintett dél-alföldi települések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató módszer célcsoportja a helyi családok és fiatalok, valamint az alacsony iskolai végzettségűek és az alacsony jövedelműek. Az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat a sikeres települések jó gyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

Sikeres települések jó gyakorlatai mintaként szolgálnak

A projekt során kiválasztásra kerültek azok a nem nagyvárosi agglomerációban elhelyezkedő magyar községek, amelyeknek a hazai vidékfejlesztési stratégiák szempontjából sikeresnek tekinthetők, megtartották népességüket és jövedelmi helyzetükön javítottak. A sikeres településfejlesztési gyakorlatokból kidolgozásra került egy közgazdasági modell, mely segítheti a hátrányos helyzetű települések felemelkedését. A projekt fontos célja a közösségvezérelt döntéshozatal megvalósítása és támogatása, így a modell specialitása, hogy ezt a közösségi döntéshozatali munkát segítse. Lényeges eredménye a programnak a tudásátadás, tehát az elkészített adat-és tudásbázis a későbbiek során nyilvánosan elérhető és felhasználható marad.

A közösségi döntéshozatal fontos eleme a sikernek

A projekt célja, hogy a közösségi döntéshozás támogatásával hozzájáruljon a kistelepülések elnéptelenedésének megállításához, a jövedelmi helyzet javításához és a marginalizálódott csoportok integrációjához. A települési jó gyakorlatok szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. Ezért a Közösség felemel! projekt egyik fontos feladata, hogy aktívan bevonja a lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. Ezáltal a lakosság számára értékes és hasznos beruházások valósulhatnak meg.

A közösségépítés és a lakosság aktivizálása segíti a település fejlődését

Egy település, akkor lehet sikeres, ha erős aktív közösségek alkotják, melyek támogatják a fejlődését. A Közösség felemel! programban fontos szerep jut a közösségépítésnek. Közösségek létrehozását támogató és aktivizálását célzó programok, rendezvények kerülnek megszervezésre a településeken.

  • Családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadó szolgáltatás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait.
  • Közösségi rendezvények, helyi programok szervezése, hogy a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki és jól érezzék magukat a településükön.
  • Helyi közösségi csoportok létrehozásának elősegítése, mint például klubok kismamáknak, nyugdíjasoknak, fiataloknak, vagy hasonló érdeklődési körrel rendelkező lakosoknak.

A Közösség felemel! projekt egy 5 éves program. Célja, hogy a futamidő végére a kiválasztott dél- alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. Továbbá cél, hogy a nyilvánosan elérhető jó gyakorlati modell a későbbiekben nemcsak ezen, hanem más települések sikeres fejlesztéseihez is hozzájáruljon.

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Szeged300