Hirdetés
Hirdetés
Szegeden 2018. szeptember 3. 12:40

Ha a bérlő újítja fel a lakást: IKV-pályázat szeptember 21-i határidővel

A konstrukció lényege, hogy a bérlő a térítési díj terhére – a szabadpiacon bérleti jog ellenértékének is nevezik – saját igényének megfelelően újíthatja fel a leendő határozatlan idejű bérlakását, és költségelvű lakbért fizet. A pályázati határidő: szeptember 21. A Szegedi Tükör összefoglalója.

Hirdetés

Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról szóló rendelet 2017. decemberi módosítása révén új bérbeadási konstrukcióra nyílt lehetőség. A lakás, bérlő általi helyreállítása mellett határozatlan idejű bérleti jogviszony létesítésére nyílik lehetőség, térítési díj és költségelvű bérleti díj megfizetése mellett. A cél, hogy a helyreállításra szoruló üres lakásokban az alapvető munkák elvégzésén túl a bérlő igényeire szabva történjen meg a lakás felújítása.

Többek közt ezekben az épületekben találhatók a felújítandó bérlakások (fotók: Szabó Luca)

Az IKV honlapján megtalálhatják a tizenkét, jellemzően nagy alapterületű, belvárosi épületekben lévő helyreállítatlan lakást a Kölcsey utca 4., a Klauzál tér 5., a Széchenyi tér 15., a Stefánia 1–2., a Kazinczy utca 2., illetve az Attila utca 1. alatt.

Pályázhat minden nagykorú magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki nem rendelkezik Szegeden önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezését, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést. Továbbá akinek, valamint a vele együtt költöző személyeknek a lakásrendelet hatálya alá tartozó lakás vonatkozásában fennállt korábbi bérleti jogviszonya nekik nem felróhatóan szűnt meg, illetve a korábbi bérleti jogviszonyt érintően büntető-, polgári peres vagy egyéb hatósági eljárás nem indult, valamint díjhátralék nem terheli. A pályázónak, illetve a vele együtt költöző személyeknek legalább 37 ezer 50 forint egy főre jutó havi nettó jövedelemmel kell rendelkeznie.

A pályázati dokumentációt lakásonként 5000 forintért lehet megvásárolni, amely tartalmazza a pályázati kiírást, a pályázati ajánlatot, a helyreállítási munkákra vonatkozó árazott költségvetést.

A pályázó a pályázat benyújtásával köteles megfizetni a pályázati díjat, amely a helyreállítási munkálatok költségének megfelelő összeg. Például a Klauzál tér 5. 1/7. szám lakás esetében a pályázati díj összege 4,5 millió forint.

A nem nyertes pályázóknak a pályázati díjat tárgyalást követő tíz munkanapon belül visszautalják, a nyertes esetében pedig a szerződéskötést követően szerződési biztosítékként szolgál a külön megállapodásban rögzített helyreállítási munkák elvégzése során okozott esetleges károk megtérítésére.

Egy pályázó több lakásra is pályázhat, de csak az elsőnek megnyert lakásra köthet bérleti szerződést.

  • A pályázati ajánlat benyújtása egyúttal a pályázat induló térítési díjának elfogadását is jelenti. Az induló térítési díj összege az említett Klauzál tér 5. 1/7. sz. alatti lakás esetében 6,6 millió forint. Az induló térítési díj összegét a pályázók a pályázati tárgyaláson szóban emelhetik a pályázati felhívásban meghatározott összeggel (az említett lakás vonatkozásában ez az összeg 100 ezer forint) vagy annak egész számú többszörösével.
  • A pályázat nyertese a térítési díj összegére legmagasabb ajánlatot tevő pályázó lesz. Amennyiben a pályázaton csak egy pályázó vesz részt, az egyedüli pályázó lesz automatikusan a nyertes.
  • A nyertes pályázóval egyéves határozott időre szóló lakásbérleti szerződést kötnek, amely időtartam alatt a bérlő köteles legalább a pályázati anyag mellékletét képező költségvetés szerinti munkákat elvégezni, de annál igényesebben is felújíthatja a lakást. A munkálatok elvégzését az IKV Zrt. folyamatosan ellenőrzi.
  • Amennyiben a bérlő a helyreállítási munkákat elvégezte, azt az IKV Zrt. műszaki ellenőre igazolta, valamint lakbér, illetve közüzemidíj-tartozása nincs, abban az esetben az egyéves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra módosul, és a szerződési biztosíték összege a bérlőnek visszajár.
  • A lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra történő módosításának feltétele, hogy a bérlő a térítési díj és a helyreállítási költség összegének különbözetét megfizesse a bérbeadónak.

A példalakás esetében: amennyiben a pályázati tárgyaláson a térítési díj összegére nem érkezik magasabb ajánlat, a térítési díj 6,6 millió forint, a helyreállítási költség 4,5 millió forint, különbözetük 2,1 millió forint. A bérlő által fizetendő összegbe a bérlőt megillető szerződési biztosíték összege beszámításra kerül, ez esetben a bérlőnek visszajáró 4,5 millió forintból a bérlő által fizetendő 2,1 millió forintot levonják, így a két összeg különbözetét, azaz 2,4 millió forintot fizetnek vissza a bérlőnek.

A bérlő költségelvű lakbért (ami körülbelül fele a szabadpiaci lakbérnek) köteles fizetni, a példalakás esetében havi 50 ezer forintot, hogy a bérbeadó a lakáson belül karbantartást, pótlást, cserét nem végez.

A pályázatokat az ajánlattal és a pályázati díj befizetésének igazolásával szeptember 21-e 13 óráig lehet benyújtani.

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: bérlakás IKV lakás lakásfelújítás
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés