Hirdetés
Szegeden 2018. április 27. 07:03

Gyüdi Sándor a szimfonikusok igazgatója, elfogadták a zajrendeletet

Képriport
Újra összeült Szeged közgyűlése, először a választás után. Zárt ülésen döntöttek Gyüdi személyéről. A legnagyobb vita a zajrendeletről volt, végül név szerinti szavazással ment át.

Videónk is van, nézzék meg a Szeged Televízió összefoglalóját!

Azt kaptuk, amit vártunk: az igazán fontos napirend a zajrendelet volt, itt feszültek leginkább egymásnak a képviselők. Míg a Fidesz–KDNP politikai síkon igyekezte tartani a kérdést, és azt ismételgették a fölszólalóik, hogy a városvezetés nem nézi sem az egyetemisták, sem sok vállalkozó érdekét, addig Botka Lászlóék rendre azt hangsúlyozták, a városlakók érdeke legalább olyan fontos, mint a szórakozás, és a rendelet csupán egy dologról szól, a teraszok, szabadtéri rendezvények hangerejének szabályozásáról. Nem akarják a vendéglátóhelyek nyitvatartását szabályozni, és nem akarják a lakosság jogait sem csorbítani, csupán ésszerű keretek közé szeretnék terelni a kérdést, hogy pihenni is lehessen, és szórakozni is tudjon az, aki akar. A rendeletet végül 17 igen szavazattal 10 nem ellenében tartózkodás nélkül fogadták el, így az július 1-jén hatályba lép. Meghallgatták a rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolókat is, itt pártállástól függetlenül minden képviselő köszönte a rendvédelmi szervek munkáját.

* * *

11:52 Véget ért a Közgyűlés.

11:51 A zajrendelet után valamennyi rendeletet rendre elfogadta a közgyűlés, többnyire Fidesz–KDNP-s tartózkodások mellett. A művelődési házak igazgatóinak kinevezésekor volt újra nagyobb „ellenkezés”: itt voltak olyan igazgatók, akiknél a Fidesz–KDNP nemmel voksolt.

11:43 A zajrendeletet név szerint szavazták meg, előtte elutasították a módosító indítványt. Név szerinti szavazással a közgyűlés a zajrendeletet 17 igen 10 nem szavazat ellenében elfogadta.

11:40 Egymás után fogadják el a képviselők az előterjesztéseket. Átment a szőregi kápolna.

11:39 Kiderült, megfázással küzd a polgármester, és nem akarta „teleköhögni” a közvetítést. Újra a teremben van, folytatódik az ülés.

11:38 Botka László váratlanul két perc szünetet kért.

11:37 Folytatódik a közgyűlés. Zárt ülésen Gyüdi Sándort öt évre megválasztották a Szegedi Szimfonikus Zenekar élére.

11:28 Tíz perc szünet után határozathozatalokkal, szavazással folytatják a munkát.

11:27 Még a zárt ülés előtt valamennyi, addig nem tárgyalt napirendi ponton szóbeli kiegészítés és hozzászólás nélkül „átrohantak”. Ezek voltak azok:

 • A 2018/2019-es nevelési évet óvodai érintő döntések
 • Az önkormányzat véleménye oktatási intézmények alapdokumentumainak módosításáról és intézményvezetői pályázatokról
 • Móra Ferenc Múzeum alapító okiratának módosítása
 • Intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos fenntartói döntések
 • Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak 2017. évi ellátásáról
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja alapító okiratának módosítása
 • Maroslele Község Önkormányzatával kötött felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint védőnői közös körzet ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítása
 • Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási szerződés
 • A közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások felülvizsgálata
 • Döntés KCR adatbázisban történő átnevezésről
 • Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

11:22 Zárt ülés

A zárszámadásról és az önkormányzati cégekről

11:18 Ménesi Imre a Mars téri piacot dicséri: – Nem mindig voltak ilyen szép számai ennek a cégnek. Igenis jól döntöttünk, az igazgatóval kapcsolatban. Egyúttal az is kiderült, hogy 2010 és 2014 között a fideszes igazgatók százmilliókat garázdálkodtak el ebből a cégből.

11:16 Tóth Péter is bekapcsolódik: – A Cserepes sori piacról beszélnék: Nem érzem korrektnek, hogy még mindig arra hivatkozik az igazgató, hogy rossz hírét keltenék a piacnak. Szerintem nem alkalmas a piac vezetésére. Csökken a bevétel, pedig a szegediek szeretik a piacot, szombatonként nem lehet ott parkolót találni. Épp ezért nem értem az üzleti tervét, érdemes lenne a személyén elgondolkodni...

11:10 Szécsényi Rózsa hozzászól az alpolgármesteri kiegészítéshez. Az IKV-ról beszél: – Látszik, hogy felelősen gazdálkodik a cég – közölte a képviselő.

11:04 Senki nem szól hozzá az előterjesztés szóbeli kiegészítéshez. Nagy Sándor továbblép a száz százalékos önkormányzati tulajdonú cégek beszámolóihoz.
– Kíván kiegészítést tenni alpolgármester úr? – kérdezi Nagy Sándor Szentgyörgyit.
– Kinek?! – kérdez vissza Szentgyörgyi, utalva, a kiürült fideszes padsorokra. Végül mégis hozzálátott.

11:00 A zajrendeleti vita után a zárszámadás van napirenden, Szentgyörgyi Pál alpolgármester ismerteti az ötös napirendet. A terem közben kiürült, a Fidesz–KDNP-frakciót egyedül Póda Jenő képviseli, az ülés vezetését Nagy Sándor vette át a polgármestertől.

Zajrendelet – egyeztetés, vita

10:58 Haág Zalán ügyrendi javaslatot tesz: – Sokan vannak itt, akik konkrétan erre a napirendre jöttek a közgyűlésre, ezért kérem, hogy a napirend végén szavazzunk most, és nyilvánítsunk most véleményt, az ő jelenlétükben! –mondta a KDNP-s politikus, Tóth Péter azt kérte, név szerint szavazzanak. Botka kijelentette, marad az eredeti menetrend, a közgyűlés végén szavaznak,viszont név szerint.

10:55 – Ilyen rendeletre szerintünk is szükség van. Mindössze azt jegyeztük meg, hogy egyoldalú, részrehajló. Ismerve a közgyűlési erőviszonyokat, ezt a rendeletet el fogjuk fogadni. Egyúttal azt is megkérdezném, hogy akik ilyen helyzetbe kerültek, milyen segítséget kaptak eddig. Hányszor ment ki a közterület-felügyelő ellenőrizni? Hányszor bírságoltak eddig? Ha nincs rendelet, de nincs mögött erő, abban az esetben ez a zajrendelet nem oldja meg a problémákat – mondta Hüvös László.

10:52 – Elfogyott a belvárosi lakosok türelme. Kérem a hallgatók empátiáját, hogy megértsék, hogy az itt élőknek is ki kell pihenni magukat. A hangos gépzene okozza a legnagyobb bajt. Sokszor a hallgatók nem is veszik ezt észre. Felajánlom az együttműködésemet abban, hogy a lakosság és az egyetemisták szót értsenek ebben a kérdésben. Szeretettel várom a fogadóóráimra is a hallgatókat – mondta Szondi Ildikó.

10:50 – Mondtam a vita elején, egyeztettünk az egyetemmel, és abban is maradtunk rektorúrral, hogy eseti rendezvényekről külön meg tudunk állapodni. Végiggondolja az egyetem ezeket a rendezvényeket, majd újra leülünk, és egyeztetünk – válaszolta a polgármester.

10:47 – Újra azt mondom, meg lehetne mutatni, hogy mi valóban másképp politizálunk, mint a Fidesz! Biztos, hogy megvolt az egyeztetés, de mégsem sikerült. A lakossági, társadalmi konfliktusokat nem így kellene megoldani. Van időnk rá, nem hajt a tatár. Nem arra kell hivatkozni, hogy a fideszes településeken még szigorúbbak a rendeletek, nem ez a lényeg! – ismételte magát Szentistványi István.

10:45 – Csodálkozom a Fidesz–KDNP-s képviselőkön, hiszen eddig azt tudtuk, ők családbarát politikusok. Ezzel a rendelettel, ha valakiken, akkor a családokon biztosan segíteni tudunk. Mégsem őket képviselik. Nekem tíz óra után be kellett zárnom annak idején, amikor vendéglátós voltam! – szólt hozzá a vitához Ménesi Imre.

10:43 – Ne csináljunk már úgy, mintha az egyetem lenne a hibás ebben a kérdésben – jegyezte meg Tóth Péter. Hangsúlyozza, nem arról van szerinte szó, hogy nem kell ilyen rendelet, hanem azért kérnek időt, hogy ésszerű döntést lehessen hozni. – Teljesen más a zaj a panelek között, mint a társasházas, kiskertes övezetben. Máskor sokkal körültekintőbb tud lenni a városvezetés.

10:38 Kormos Tibor kijelentette, körömszakadtáig támogatja ezt a rendeletet. –Támogassuk ezt a rendeletet, nálam több panaszt nem biztos, hogy kaptak a képviselőtársaim – mondta Odessza képviselője. Joób Márton azt hangsúlyozta, szükség van a rendeletre, szükség van keretekre. – Nem rosszat akarunk alkotni, egy keretet akarunk meghatározni, hogy mindenki tudja, mire számíthasson. Ez egy olyan megoldás, ami mindenki számára elfogadható. Ez a rendeletlakossági igény, a fiataloknak is tudni kell, meddig mehetnek el. Ezek a keretek jók. Néhány napja voltam Münchenben: éjfélkor már nem lehet ott a teraszra kiülni. Mi nem ezt kérjük, azt kérjük, hogy ne legyen zene hétvégente éjfél után. Végül azt is mondom: örülök, hogy ennyi fiatal itt van, ne csak most, hanem további közgyűlésekre is jöjjenek el!

10:35 – Hangsúlyozom, nem a szegediek nyugalmáról van itt valójában szó. A vállalkozások ellehetetlenítésről beszélünk. Most a baloldalnak az új ellensége az egyetemista! – jelentette ki Haág, kinevették. Újra kérte, vegyék le a napirendről a zajrendeletet.

10:31 Nagy Sándor is bekapcsolódik a vitába: – Az önkormányzati rendezvényekre komoly hatása van az önkormányzatnak, tulajdonosként. Volt olyan, hogy jegyzői telefonra szűkítették a rendezvény időtartamát. Itt közvetlen lehetőségeink vannak arra, hogy közvetlenül, azonnal beavatkozzunk. A lakosság érdekeinek védelme érdekében ilyen rendelet Kecskeméten például 2013 óta van. Emiatt biztos, hogy nem költöztek el onnan a városlakók. Van ebben a rendeletben egy alkalmazkodási kényszer, de biztos vagyok abban, a vendéglátóhelyek is alkalmazkodnak majd ehhez. Ezek a panaszok évek óta visszatérőek, nem új jelenség. Tenni kell valamit, a lakosság elvárja a föllépést. A Fidesz köreiben is ott van az igény erre a szabályozásra. Százhetvenezer szegedi polgárérdekeit kell szolgálnunk, ezért kell elfogadni ezt a rendeletet.

10:28 – A Tisza felveri a zajt, a legtöbb zajjal járó önkormányzati rendezvényt továbbra is életben tartjuk. Ezért is álszent az álláspontjuk. A besúgói rendszer is visszatér ezzel a rendelettel – kapcsolódott be a vitába Tóth Péter. – Valami nem stimmel: az előbb a hetvenegy százalékra hivatkozott, most meg kampánycélokról beszél – felelte Botka László.

10:25 – Aki megfejti, mit akart mondani Szentistványi István, azok között hangszórókat sorsolok ki! – vágott vissza Botka László.

10:23 Szentistványi István azt jegyzi meg, Szeged egyetemi város, figyelembe kell venni ezt is. – Vannak a fiataloknak bizonyos preferenciái. Nem vesszük figyelembe az igényeiket, ezt be kell látni. Nincs szemünk, fülünk ahhoz, mik az ő kulturális igényeik. Nem tudunk a szemükkel gondolkodni – mondta a képviselő.

10:20 – Nem az a megoldás, hogy a lakosság tűr, vagy elmenekül a rendezvény idejére otthonról. A nyugodt alvás 30 decibelig lehetséges. Most 45 decibel a határérték éjszaka – fűzte hozzá Mózes Ervin.

10:18 – Felsőváros képviselőjeként mondom, a lakókat az zavarja, hogy hajnalban szól a zene. Senki nem érti, miért nem hallgatják meg azokat, akik nyugodtan szeretnének pihenni – mondta Szentgyörgyi Pál.

10:16 – Ez a rendelet diszkriminatív – jelentette ki Nógrádi Tibor. – Nem úgy szoktak törvényt alkotni, hogy mindenkire vonatkozik, de egyvalakire nem. Én is azt mondom, nem voltak érdemi egyeztetések. A Tiszagyöngye vezetője kijelentette, el fog lehetetlenülni, be fogja zárni akkor a kapukat.

10:11 – Drasztikusan csökken a szegedi egyetemre jelentkezők száma. Akkor amikor idegenforgalmi adóbevételtől esnek el, amikor a szegedi cégek esnek el bevételektől, mert csökken a hallgatói létszám, akkor majd kiderül, mégsem jó ez a rendelet. Ami a lakosságot illeti: szó sincs arról, hogy sújtaná ez a rendelet a lakosságot – hangzott el a bizottsági ülésen. Ez nem igaz. Igenis sújthatja. Nem értjük, tényleg a lakosság nyugalmáról van szó? – mondta Haág Zalán.

10:08 Haág Zalán: – Nem volt érdemi egyeztetés! Azokkal, akiket behívtak a városüzemeltetési irodára közölték, hogy ez lesz a rendelet. Nyilvánvaló, hogy politikai nyomásgyakorlás a cél, és hogy helyzetbe hozzanak az önkormányzatnak fontos vállalkozásokat. Nem lehet önkormányzati és magáncégeket megkülönböztetni. Ki fogja majd kifizetni az esetleges kártérítéseket, amiket adott esetben a vállalkozásoknak kell fizetni egy nyertes per után, amit az elmaradt haszonért indítottak?

10:05 – Ezekből is látszik, tényleg el kellett volna halasztani ezt a rendeletet – mondta Tóth Péter, aki kijelentette, biztos, hogy idén is a SZIN-nel lesz a legnagyobb gond, ami nem lesz benne a rendeletben. – A lakosság egy nemhivatalos „közvéleménykutatás” szerint hetvenegy százaléka a kritizálja a zajrendeletet.

Rendelettervezetek – gyorsan egymás után

10:04 Végig fogjuk gondolni, melyek az az egyetemi rendezvények, amelyeket esetleg külön szabályozunk majd. – Megjegyzem, Debrecenben é Pécsen évek óta este tízig lehet bulizni. Emlékszem arra is, amikor a Jobbik az ellen tiltakozott, hogy hangos a SZIN, vagy arra is emlékszem, amikor a Fidesz és a KDNP az ellen tiltakozott, hogy fesztiválvárossá válik Szeged –mondta a polgármester.

10:00 Botka László hangsúlyozza, alapvető értéknek tartja, hogy Szeged fesztiválváros, és azt is kiemelte, nem a vendéglátóhelyek nyitvatartás átkorlátozza, hanem a teraszokon való hangosításokat. Az egyetemmel kapcsolatban megjegyzi, konzultált Szabó Gábor rektorral az új szabályozásról.

9:58 – A résztvevők kikapcsolódása nem vezethet az egészséges környezethez való jog sérelméhez. Szegeden egyre több a rendezvény, egymásba érnek nyáron a rendezvények, emiatt is nagyon sok a panasz. Joga van-e aludni alakosnak a saját lakásában? Gyakorlatilag erre lehet leegyszerűsíteni ezt az egészet – tette hozzá Mózes Ervin.

9:55 A zajrendelet következik, Mózes Ervin ismerteti részletesen a módosításokat. – Semmi rendkívüli nincs benne. Nem jogellenes, rendben lévő. Az hogy érdekeket sérthet, lehet, de nem jogellenes, ez biztos. Veszprém, Kecskemét, Székesfehérvár, több budapesti kerület is ilyen korlátozásokat vezetett már be korábban is –közölte a címzetes főjegyző.

9:54 A hulladékgazdálkodásról szóló új rendelet van napirenden, nem szóltak hozzá.

9:53 Botka László erre azt mondja, sokan már akkor fordulnak hozzájuk, amikor akkora az adósság, ami már nehezen kezelhető. Újra kéri a lakosságot, időben szóljanak, akkor tudnak segíteni.

9:50 Berkesi Ottó szőregi kápolnáról szóló rendeletéhez nem érkezett hozzászólás. Szentistványi István a lakhatási problémákról szól. – Meg kell engedni a tartozások átütemezését, érdemben is kezdeni kell ezzel a helyzettel, hogy a családok ne kerüljenek az utcára, és éveke át létbizonytalanságban éljenek.

Katasztrófavédelem: sokkal több volt a szabadtéri tűzeset

9:49 Ördögh István alezredes és Galiba Károly őrnagy a Katasztrófavédelmi tájékoztatót tart meg. Statisztikákat sorol az őrnagy: az extrém időjárási viszonyok miatt kellett többször vonulniuk, és nőttek a szabadtéri tüzek számai is. –Plakátkampány indul, a szórólapokat, eljuttattuk az önkormányzatokhoz, lakásszövetkezetekhez, de a trafikokba is, az ágyban dohányzás veszélyeire akarjuk így fölhívni a figyelmet. A szegedi hivatásos tűzoltók tizenkét önkéntes egyesülettel is együttműködést kötöttek, ők is segítik a munkánkat. Köszönöm az intézményekkel és az önkormányzattal való jó együttműködést!

9:45 Ördögh István alezredes és Galiba Károly őrnagy a Katasztrófavédelmi tájékoztatót tart meg. Statisztikákat sorol az őrnagy: az extrém időjárási viszonyok miatt kellett többször vonulniuk, és nőttek a szabadtéri tüzek számai is.

Rendőrök a rendről és biztonságról

9:43 Piros Attila válaszol: – Szeretném mindannyiuk figyelmét felhívni arra, hogy a Speedmaraton rendszerében bárki javaslatot tehet arra, hogy a traffipax hol álljon meg. Fontosnak tartom azt is megjegyezni, sosem a bírsága lényeg. A Véda-kapuknál is ezt tapasztaljuk, ott mindig lelassítunk. Nincs annál szörnyűbb, mint amikor azt kell kijelölnöm, hogy ki mondja el a családnak a rossz hírt. A rendezvényekről: mindig minden segítséget megadunk, de ne várjanak el mindent tőlünk. Fontos, hogy tudjuk, milyen erőket kell oda csoportosítanunk.

9:39 Mihálffy Béla is szót kapott. A rendőröknek vásárolt számítógépek fontosságáról beszélt, és ő is megköszönte a rendőri munkát. Botka László megjegyzi, példamutató az egyetértés a közgyűlésben a rendőri munkával kapcsolatban.

9:38 Tóth Károly a prevenció fontosságáról beszél. – Jó gyakorlatokat tapasztalok, számos olyan osztályfőnöki óra van a választókörzetem iskoláiban, ahol rendőrök beszélnek a gyerekekkel a közbiztonságról, a közlekedésről. Elégedett vagyok a körzeti megbízottakkal is. Örvendetesen növekedett a turisták száma. Azonban visszatérő probléma a zavaró magatartásformák a turisták által gyakran látogatott területeken. Kérem, erre is figyeljenek még jobban oda – mondta Tóth Károly.

9:33 Lauer István és Joób Márton is köszöni a rendőri munkát. – Egyértelműen pozitív változásokról tudok beszámolni én is. Ugyanakkor a kis utcák, a lakó-pihenőövezetekben a forgalom és a gyorshajtás szabályozásával még van mint tenni. Egyúttal szólnék a sportnaptárunkról is: hogy ezek a rendezvények sikeresen megvalósuljanak, rendőri intézkedésre is szükség van. Ebben is kérném a segítségüket, hogy megfelelőek legyenek az útlezárások – mondta Joób Márton.

9:29 Kothencz János megköszönte a rendőrkapitányok hozzászólását. – Tarján egyik képviselőjeként külön megköszönném, hogy megnövekedett az igazoltatások száma a Budapesti körúton és a Kereszttöltés utcában. Ott korábban nagyon sok baleset történt. Bevált ez a módszer, ez az odafigyelés.

9:25 Piros Attila, Csongrád megye rendőrkapitánya is szót kapott. – Közös cél, érdek, és érték a biztonságunk. Valamennyi intézkedésem, belső átalakításom azt a célt szolgálta, hogy a föntiek megvalósuljanak. Mégsem vagyok elégedett, mert még mindig vannak sértettek és áldozatok. Hiszem, hogy minden évben egyre jobb számokkal tudunk szolgálni. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem elődöm, Lukács János munkáját.

9:24 Zélity László, Szeged rendőrkapitányának beszámolóját hallgatja a közgyűlés: folyamatosan csökkennek a bűncselekmények száma, és csökkennek a balesetek is.

Napirend – zajosan elfogadva

9:22 A közgyűlés napirendjét elfogadták, Haág Zalán javaslatát elvetették.

9:15 Haág Zalán levetetné a zajrendeletet a napirendek közül. –Nem történtek meg a szükséges egyeztetések. – Múlthéten egy tucat rendezvényszervezővel folytattunk egyeztetést – feleli erre a polgármester. Tóth Péter csatlakozik Haághoz, azt kéri, külön szavazzanak a napirend levételéről. Nógrádi Tibor is alkalmatlannak tartja a zajrendelet megtárgyalását. Szentistványi is ezt kéri. – Amikor ilyeneket mond polgármester úr, az pont olyan kamu, mint a kamupártok. Csináljuk másképp, mint ahogy a Fidesz politizál! – mondta Szentistványi. Botka László erre azt mondta, szívesen átadja a meghívottak listáját.

Napirend előtt – mindenről

9:12 – Láttuk, mi történt április 8-án. A civil szektor súlyát, becsületét meg kell erősíteni, máshogy nem lehet megvalósítani az újfajta politikai kultúrát, máshogy nem újulhat meg a közéletünk – mondta Szentistványi István. Alulról jövőkezdeményezésekre van szükség, jelentette ki.

9:11 Botka László egyetért azzal, a szúnyogirtás létező, valós probléma, majd megjegyzi, központosították, államosították a szúnyogirtást is, ettől függetlenül Szeged is külön elrendelt szúnyogirtást.

9:10 Tóth Péter újabb invázióról beszél: a szúnyoginvázióról. –Érdemes lenne elgondolkozni azon, milyen hatékonyabb módszerekkel lehetne elvégezni a szúnyogirtást.

9:06 Haág Zalán megköszöni mindenkinek, aki elment április 8-án szavazni. Gratulál Szabó Sándornak és B. Nagy Lászlónak.

9:05 Nagy Sándor a februári napirend előtti hozzászólását folytatja most: akkor is elmondta, elindulnak a beruházások, felújítások, ehhez már akkor is kérte a szegediek türelmét, megértését: az óvodák felújítását sorolja, a bölcsődék felújításáról is beszél, majd azt is elmondja, nyolc iskolában uniós forrásból is energetikai felújítások kezdődnek. – Folyik az orvosi rendelők felújítása is. De elkezdődtek az útfelújítások, harminchat buszmegállót is felújítunk.

9:02 – A Dél-Alföld a húsz legszegényebb régió között van az Európai Unióban. Mégis, az itt működő cégeknek köszönhetően Szegeden a szociális háló nagyon jól működik, kiemelkedő a bérlakásprogram – sorolta Kardos Irén.

8:59 Gyakorlatilag mindenki a teremben. – Kezdhetjük? – kérdezi Botka László a képviselőket. Igen volt a válasz. Napirend előtt Kardos Irén kért és kapott szót.

8:49 Köszöntünk mindenkit a Díszteremből! Lassan szállingóznak a képviselők, mindenki kedélyesen beszélget, jellemzően a frakciótársával.

 

Korábban írtuk:

Meghallgatják a rendőrkapitányi és a tűzoltóparancsnoki beszámolókat, majd számos olyan témáról tanácskoznak és döntenek, amelyekről már előzetesen beszámoltunk. Napirenden lesz:

de napirenden lesz a városi cégek beszámolója is, valamint a cégek üzleti terveiről is tárgyalnak.

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: közgyűlés