Hirdetés
Szegeden 2018. március 14. 16:47

Szécsényi Rózsa: Az összefogás a legyőzhetetlen erőnek életereje

Képriport
Szeged számos pontján megemlékeznek a 48-as forradalomról és szabadságharcról. Tápén a művelődési házban ünnepi műsorral elevenítették fel a 170 évvel ezelőtt történteket, majd megkoszorúzták az hősök emlékére állított országzászlót.

Tápén az ünnepségsorozat a Heller Ödön Művelődési Házban kezdődött, hol a Bálint Sándor iskola 6. osztályos tanulói adtak egy nem hagyományos és nem is szokványos műsort. A sikeres előadás után Sándor Tamás elmondta közel két hónapot készültek, de megérte. A műsorban elhangzott, ez az ünnep nem azért fontos, mert tanítási szünet. Éppen ezért három fellépő fiatalt arról faggattam, számukra mit jelent az ünnep.

A felkészülés alatt elgondolkoztam többször is azon, hogy nagyon sokan áldozták életüket azért, hogy most mi szabadon tudjunk élni, nyugodt lélekkel tudjunk kimenni az utcára – mondta Sólya Kristóf.

Hűse Máté szerint a szabadságharc egyik nagyon fontos üzenete, hogy nagyon sok nem magyar származású ember is harcolt a magyarok oldalán a szabadságért.

Tisztelem azokat az embereket, akit harcoltak az elnyomás ellen és életüket áldozták a szabadságért – tette még hozzá Sándor Tamás.

Az ünnepi műsort követően a résztvevők átvonultak az országzászlóhoz, ahol Szécsényi Rózsa, a városrész önkormányzati képviselője mondott ünnepi beszédet.

Nemzeti ünnepeink, arra késztetnek bennünket, szembesüljünk és értelmezzük a rég hangzott mondatok valódi tartalmát. El tudjunk számolni a Klauzál téren a Kossuth szobornál állva, hogy megőriztük-e elődeink emlékét, hívek vagyunk-e eszméikhez és folytatjuk-e méltón, amit befejezni Nekik – nem adatott meg. – kezdte ünnepé beszédét Szécsényi Rózsa.

170 évvel ezelőtt, ott, a Múzeum kerti esőben elődeink arra esküdtek és arra szövetkeztek, hogy jobbá teszik a világot. S bár a jobb világ akkor is, és azóta is mindenkinek mást jelent, de abban egyetértettek, hogy oktatás, haza és haladás – demokrácia és szabadság nélkül nincsen jobb világ.

Kossuth Lajos a híres szegedi beszédében a szabadságról, hazaszeretetről és demokráciáról beszélt. Arról, amelyről ma, 2018-ban ugyanúgy gondolkodunk, mert csak ugyanúgy lehet gondolkodnunk, mint 170 évvel ezelőtt.

Arról a szabadságról, mely nem korlátoz, nem jelöl ki zónákat, amit nem látogathatunk, ha a hatalomnak az az érdeke, arról a szabadságról, ahol az ember nem érzi fenyegetettnek magát, ha más a véleménye. Arról a szabadságról, ahol nem ismerik a hatalomnak való kiszolgáltatottságot, gondoljunk csak ma a közmunkásokra vagy a centralizáltan irányított iskolákra. és arról a demokráciáról, melyben a hatalom okosan irányít, de nem uralkodik ahol a hatalom nem manipulál és nem tart félelemben mindenféle furmányos eszközzel. – folytatta a képviselő

Szécsényiné kiemelte, „napjainkig azt gondoltuk, hogy a megszállás csak kívülről érkezhet, ma már tudjuk, hogy ez nem feltétlen törvényszerűség. Vannak olyan események, amelyből ma arra következtethetünk, hogy belső hatalom is béklyóban tarthatja népét.”

Mi olyan országban szeretnénk élni, ahol „a szeretet hatalma és nem a hatalom szeretete” kerekedik felül. A hatalom szolgálja a lakosságot és nem félelemben tart. Olyan országban akarunk élni, ahol nem kell – mint 170 éve – „kívánni a sajtó szabadságát” – mert az természetes. Ma sajnos az akkor kivívott értékekért újra és újra meg kell harcolni, ma 170 évvel a forradalom után, 2018-ban sajnos elmondhatjuk, alig van szabad sajtó.

Szeretnénk olyan országban élni, ahol soha többé nem kell a „törvény előtti egyenlőségről” és „közös teherviselésről” szót váltanunk, mert az magától értetődik. Olyan országban, ahol a törvényhozás nem a hatalmat szolgálja, hanem az igazságot.

Olyanban, ahol soha, senkinek nem jut eszébe megosztani a lakosságot a félelem és a manipuláció eszközével.

És igen, olyanban, ahol a „nemzeti” szót a hatalom nem degradálja le kénye-kedve szerint, dohányboltra, kukaholdingra, közműszolgáltatóra vagy adóhivatalra. – hangsúlyozta ki beszédében Szécsényi Rózsa.

Meg kell tanulnunk a kirekesztés ellenségeket szülhet, az összefogás, a megegyezés, a közösség viszont a legyőzhetetlen erőnek életereje – utalt az április 8-i választásokra is a képviselő, aki Jókai Mór szavaival zárta ünnepi beszédét: „Kell, hogy történjenek! Olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítsék.”

Ezt követően a részönkormányzat tagja, az iskola képviselői és a hagyományőrzők helyezték el koszorúikat, így emlékezve a forradalom és szabadságharc hőseire.

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: 1848–49-es forradalom és szabadságharc Szécsényi Ferencné Tápé ünnep