VVL: Vagy egyhangú döntés szülessen a szenátusban, vagy minden egyetemi polgár szavazhasson az intézmény nevének megváltoztatásáról

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói csoportosulása, a Veritas Virtus Libertas nyílt levélben fordult a kari HÖK-tagokhoz annak érdekében, hogy minél szélesebb körben szülessen döntés az egyetem nevének megváltoztatásáról. Közben megérkezett Ormándi Katalinnak, az SZTE EHÖK elnökének a válasza is, amellyel frissítettük a cikkünket.

2020. október 25. 16:33

VVL: Vagy egyhangú döntés szülessen a szenátusban, vagy minden egyetemi polgár szavazhasson az intézmény nevének megváltoztatásáról

Pénteki sajtóinformációk szerint a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa október 26-án dönthet az egyetem nevének megváltoztatásáról. Nagyon sokan nem értenek egyet a névváltoztatással, többek között a Veritas Virtus Libertas sem. Ennek tagjai nyílt levélben fordultak azokhoz a hallgatótársaikhoz, akik részt vesznek majd a döntéshozatalban.

„Az egyes karok hallgatói - és mint azóta kiderült, oktatói - szintén a sajtóból értesültek erről a döntésről. Emlékeztetünk titeket, hogy ti a karok hallgatói által megválasztott képviselők vagytok, vagyis az ő érdekeiket és véleményüket kell képviselnetek és kihangosítanotok a hétköznapokban épp úgy, mint az egyetem meghatározó testületében, a Szenátusban. Nem reprezentatív felmérésünk szerint a hallgatók nem tudják, hogy az őket képviselő HÖK hogyan fog szavazni hétfőn, és ez nem tetszik nekik. „ – áll a levélben.

Három kérdést is feltesznek a HÖK-tagoknak, amelyre választ várnak:

1. Mi az álláspontja a ti HÖK-ötöknek az egyetem átnevezésével kapcsolatban?
2, Hogyan fog szavazni a kari HÖK képviselője az egyetem átnevezéséről a Szenátusban?
3. Milyen érvek és indokok alapján hozta meg a kari HÖK a döntését az üggyel kapcsolatban? Hogyan mértétek fel a hallgatóság véleményét, milyen platformokon (internetes szavazás, hallgatói fórum, stb.) érdeklődtetek arról, mit gondolnak az ügyről azok a hallgatók, akikért a HÖK tagjai tevékenykednek?

Veritas Virtus Libertas tagjai azt írják, „az eddigi információk alapján az egyetem átnevezése korántsem élvez egyöntetű támogatást az universitason belül. Úgy véljük, olyan horderejű ügyről van szó, amely kizárólag két esetben kerülhet elfogadásra:

A Szenátus egyöntetűen, százszázalékosan támogatja az egyetem átnevezését.

vagy

Az egyetemi polgárság közvetlen szavazás útján, kvázi népszavazás keretében dönthet a névváltoztatásról.

Arra is kérik a Szenátusban helyet kapó hallgatókat, hogy ne szavazzák meg zárt ülés, illetve titkos szavazás elrendelését, valamint arra, bíztassák a kari hallgatókat az ülésen való részvételre, az ülésen elhangzottakról illetve a szavazásról pedig széles körű fórumokon tájékoztassák az egyetemi polgárságot.

A VVL csoport nyílt levelére Ormándi Katalin, az SZTE EHÖK elnöke a következőket válaszolta:

„A 2020. október 26-ára összehívott szenátusi ülés legfőbb tervezett napirendi pontjáról, a Szegedi Tudományegyetem névváltoztatásáról, szóbeli értesítést október 20-án, a szenátus tagjainak többsége, ezen szenátorok közé tartoznak a hallgatói képviselők, hivatalos írásbeli tájékoztatást október 21-én kapott. A kérdést illetően minden képviselő saját belátása szerint fog szavazni, mindemellett kifejezetten támogatjuk és szorgalmazzuk a nyílt egyetemi döntéshozatali folyamatokat.”

Címlapon

mutasd mind