Voltak-e jó nácik? – Bak Róbert ajánlja Philippe Sands Patkányút című kötetét

Bak Róbert

2023. február 11. 10:53

Voltak-e jó nácik? – Bak Róbert
ajánlja Philippe Sands Patkányút című kötetét

A nemzetközileg elismert jogász és egyetemi professzor Philippe Sands 2016-ban a Kelet-nyugati utca című művével valósággal berobbant a (tény)irodalmi életbe, hiszen a bő félezer oldalas, a mai Ukrajna és Lengyelország területén a megszálló nácik által elkövetett népirtást bemutató kötetét nemcsak a történész, illetve jogász szakma, de az olvasók is kimondottan kedvezően fogadták. Sands, aki eredetileg saját nagyszülei sorsának eredt ekkor nyomába, ebben az időszakban találkozott először annak az Otto Wächternek a nevével, aki később a most bemutatandó művének, a Patkányútnak vált központi figurájává.

 

Az éveken át tartó nyomozás során a szerző ráadásul szoros barátságot kötött az egykori háborús bűnös Otto Wächter fiával, ami igazán különös nézőponttal gazdagította a kutatást, hiszen a ma már a nyolcvanas éveiben járó Horst szerint az apja igazából nem vétkes, hanem valójában a „jó náci” prototípusa, akinek sosem tapadt vér a kezeihez. Azonban Horst ennek ellenére minden létező módon segítette Sandset (többek között az édesanyja bőséges hagyatékát is rendelkezésére bocsátotta, amiben nemcsak a nő évtizedeken át írott naplói, de a férjével való levelezése is megtalálható), így közreműködve ebben a nem mindennapi könyvnek a létrehozásában. Horstot ugyanis nem a világháború és nem a holokauszt, és nem is az édesapjának ezekben játszott szerepe érdekelte igazán, hanem az a gyötrő kérdés, hogy vajon az igazságszolgáltatás elől bujkáló férfi gyilkosság áldozata lett-e 1949-ben.

 

Ahogy olvasgatjuk az életrajzát, rögtön kiderül, hogy Wächter valóban nem volt egy tipikus náci, hanem egy olyan ember, aki ha egy másik korba születik, akkor a társadalom értékes és hasznos tagjává is válhatott volna. Azonban nem egy másik korba született, hanem abba, amelyik a világtörténelem legszörnyűbb háborújába és legemblematikusabb népirtásához vezetett...

 

Sands ebben a kimondottan vaskos kötetben szisztematikusan végigveszi az egykori Osztrák-Magyar Monarchiában napvilágot látó férfi életútját, kezdve a jobbára sporttal és szórakozással telő ifjúsággal, a feleségével való megismerkedésével és bimbózó kapcsolatuk leírásával, majd folytatva azzal, ahogy egyre inkább bevonódott a politikába, amely elvezette őt többek között a lembergi kormányzóságig és a „Végső megoldásban” való aktív segédkezésig, valamint a háborút követő bujkálásig, és a hirtelen, szinte megmagyarázhatatlanul bekövetkező haláláig egy római kórházban egy magas rangú egyházfi karjaiban...

 

 

Sands sokoldalúságára jellemző módon egyszerre legalább három oldalról közelít a témához.

  • Az egyik a feleség, Charlotte nézőpontja, akinek naplóiból és leveleiből kiderül, hogyan alakult a kapcsolata a munkája miatt egyre többet távol lévő férjével, illetve az, hogyan éltek és milyen hétköznapi problémákkal szembesültek a magas rangú nácik (Ottónak például gondot okozott, hogy túl sok zsidót kellett deportálnia, így nem volt, aki rendben tartotta volna a teniszpályája salakját...).
  • A másik a világháború és a holokauszt tényekkel alátámasztott nyers és szomorú valósága, amely nagyon is éles kontrasztban áll Charlotte-ék szinte gondtalan életével,
  • a harmadik pedig Horst nézőpontja, aki még bő hét évtizeddel az események után sem képes szembenézni a valósággal.

 

A Patkányút az utóbbi idők egyik legjobb és legjelentősebb tényirodalmi kötete, ami nemcsak képes kézzel fogható közelségbe hozni az olvasóihoz egy háborús bűnös nem mindennapi alakját, vagy megrázó módon beszámolni a II. világháború legvéresebb eseményeiről, így a holokausztról is, de olyan viszonylag kevésbé ismert témákat is érint, mint például a katolikus egyház vagy az amerikai titkosszolgálatok szerepe a rejtőzködő nácik segítésében.

 

Philippe Sands ismét egy fontos művet alkotott.