Úrbéri viszonyok – Unger Anna jegyzete

Bár nincs olyan év, míg iskolába járunk, hogy március 15-én ne olvassák fel nekünk, vagy épp mi másoknak, a márciusi forradalmárok 12 pontját, a korral foglalkozó kutatókat és érdeklődőket leszámítva aligha van bárki, aki fel tudná sorolni mindet.
Unger Anna

2023. március 17. 11:20

Úrbéri viszonyok – Unger Anna
jegyzete

Az biztos mindenkinek ismerősen cseng, hogy „kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését”, vagy hogy „évenkinti országgyülést Pesten”, esetleg még a felelős minisztérium és a közteherviselés követelése is sokaknak rémlik. De valószínűleg kevesen emlékeznek a hetedik pontra:

 

„urbéri viszonyok megszüntetése”.

 

Ez a követelés a jobbágyok földesuruk felé való kötelezettségeit tartalmazó urbárium eltörlését, lényegében a jobbágyfelszabadítást és a feudális rendszer megszüntetését jelentette.

 

Miközben 2010 óta nincs olyan március 15., ahol az ellenzéki felszólalók, molinók és szórólapok ne ismételnék a 12 pont legismertebbjeit, az úrbériség megszüntetése ritkán jelenik meg. Érthető, elvégre ma már nincsen jobbágyság a szó eredeti értelmében, nincsenek hatályban olyan jogszabályok, amelyek bármilyen módon az emberek közötti alá-fölérendeltségről szólnának. Mégis, alig találni a hétköznapi életünkben olyan viszonyokat vagy helyzeteket, amelyekben valamilyen módon ne lenne – többé vagy kevésbé, de – jelen ez a fajta feudális alá-fölérendeltség, kiszolgáltatottság, ahol hasonlóan a középkori úrbéri viszonyokhoz, a jogszabály nem a kiszolgáltatott és alárendelt, hanem kiszolgált, elnyomó hatalom mellett, annak, és csakis annak érdekeit képviselve rendelkezik.

 

A jelenkori feudalizmust az élet leghétköznapibb, legapróbb jeleiben is megtapasztalhatjuk:

  • amikor a portás a főhatalom a hivatalban, mert vagy nem enged be, vagy ötven papírt töltet ki velünk, hova megyünk, mit akarunk, hát nem lehet csak úgy bemenni, kérdezni, intézni, majd, ha engedik.
  • Amikor az állam megfizetteti velünk az információszabadság jogának gyakorlását, mert közadatigénylésünkre csak az általa meghatározott költségtérítés ellenében fog információt adni.
  • Amikor az orvos, kinek sietségében nagy fehér köpenye angyalszárnyként lobog, három, foghegyről odavetett mondattal közli a teendőket, meg sem kérdezve, mit gondolunk mi.
  • Amikor a vállalkozók által összeadott adományt a polgármester adja át, mert ugyan az önkormányzat helyett kellett megvenni azt a valamit az iskolának/mentőállomásnak/tűzoltóknak, de mégiscsak úgy illik, hogy a tekintetes polgármester úr/asszony villoghasson az átadásnál.
  • Amikor meghatódunk attól, hogy végre eljön egy rendezvényre a képviselő, és gyorsan lepisszegjük, aki kérdezne, ne kellemetlenkedjen már, hát mit fog gondolni rólunk a képviselő úr.

 

Ugyanez az úrbéri, feudális hozzáállás köszön vissza az önkormányzatiság tönkretételében. Már a 2011-es önkormányzati törvény is alapjaiban szűkítette az önkormányzatok jogkörét, ezzel az önkormányzatiság valódi tartalmát és kereteit. A COVID-járvánnyal megjelenő rendeleti kormányzás aztán ezt a maradék kis önkormányzatiságot nyírta ki – mára lényegében folyamatos gazdasági ellehetetlenítésben tartva a nem kormánypárti vezetésű településeket (a kormánypártiakat meg sorozatosan megmenti, kedvező elbánásban részesíti, többlettámogatásokat ad nekik). De nemcsak gazdasági-gazdálkodási autonómiájuk lett minimális; sok egyéb mellett már nincs joguk építéshatósági ügyekben dönteni, nincs joguk az iskoláikról dönteni, és most a rendelőiket veszik el éppen. Nem is T/3-ban kéne ezt írnom, hiszen nem velük, az önkormányzatokkal történt ez, hanem velünk, helyi polgárokkal.

 

Mára lényegében minden települési és megyei önkormányzat teljesen kiszolgáltatott a kormánynak – ez pedig nem önkormányzatiság, hanem alá-fölé rendeltségi viszony. Sajátos modern feudalizmus, úrbériség, ha úgy tetszik.

 

Ezt felszámolni, és az önkormányzatiságot romjaiból újraépíteni csak parlamenti többséggel sikerülhet. De megmutatni, hogy igény van rá, hogy ragaszkodunk a helyi politika még megmaradt kereteihez, és megpróbáljuk megakadályozni, hogy akaratunk ellenére azt tegyen velünk, lakóhelyünkkel, iskoláinkkal és rendelőinkkel a hatalom, amit akar, még most, ilyen körülmények között is meg tudjuk mutatni. Emlékeztessünk mindenkit arra, mit kíván a magyar nemzet: az úrbéri viszonyok eltörlését.

 

Mert ha mi nem tesszük, senki más nem fogja megtenni helyettünk.