SZTE-plénum: alapítványi keretek között nincsenek garanciák az autonómia megmaradására, csorbul az önkormányzatiság

Öt pontba foglalta a VVL - Veritas Virtus Libertas a szerda esti plénum után, miért utasítják el az alapítvánnyá átalakulását a Szegedi Tudományegyetemnak.

2021. január 28. 09:45

SZTE-plénum: alapítványi keretek között nincsenek garanciák az autonómia megmaradására, csorbul az önkormányzatiság

A VVL Facebook-oldalán is megjelent pontokat szó szerint közöljük.

A Szegedi Tudományegyetem önszerveződő plénumának nyilatkozata

„A jelen körülmények között és a rendelkezésre álló információk alapján a szegedi plénum – helyzetünk és álláspontunk hasonlóságából kiindulva – csatlakozik a Pécsi Tudományegyetem 2021. január 25-i plénumán elfogadott nyilatkozathoz, és elutasítja a Szegedi Tudományegyetem alapítványi átalakítását.

 1. A plénum résztvevői nem látnak garanciákat arra, hogy az SZTE autonómiája megmaradjon alapítványi keretek között, ugyanis
  a) a modellváltást követően a kuratórium és az egyetem képviseleti szervei között alárendelt viszony jönne létre, nem pedig egyenrangú;
  b) az alapítványi egyetemeken minden választott testületnek annyi joga maradna, amennyit a kuratórium és az alapító okirat hagyna nekik;
  c) az akadémiai autonómia egyértelműen sérülne, ha külső szerv, nem pedig a szenátus, vagyis az egyetem választott testülete döntene abban, hogy ki milyen anyagot és kit taníthat;
  d) az ígért gazdasági autonómia pusztán látszólagos, hiszen az egyetem kitett lenne a piaci feltételeknek, ami egy független tudományos műhelymunkát és kutatást folytató intézmény esetében megengedhetetlen: profilszűküléshez, kis létszámú, de értékes és jelentős tudományos (nem piaci) eredményeket elérő képzések megszüntetéséhez vezetne.
 2. A plénum résztvevői szerint a minőségi felsőoktatást az szolgálná a legjobban, ha a jelenlegi közalkalmazotti státusz megmaradna, ezen felül pedig az egyetemi alkalmazottak (oktatók, kutatók és nem oktató dolgozók egyaránt) béremelést kapnának. A jelenleg beígért béremelés csupán az oktatókra vonatkozik, az egyéb egyetemi dolgozókat nem érinti. A közalkalmazotti státusz elvesztése a nem oktató közalkalmazottaknak jelentené a legnagyobb hátrányt és veszélyt; ők piaci alapon nem fognak tudni elhelyezkedni ebben a régióban.
 3. A plénum résztvevői úgy ítélik, hogy a modellváltás következtében az önkormányzatiság csorbulni fog. Felszólítjuk a Hallgatói Önkormányzatok képviselőit, hogy tegyenek eleget annak az ígéretnek, miszerint felkeresik az adott egyetem polgárait, és megbízható, transzparens felmérések útján kikérik a hallgatóság véleményét! A hallgatói képviselet a szenátus negyedét adja, így a hallgatók akaratának közvetítése kiemelten fontos. A plénumon résztvevők azt javasolják, hogy az intézetek, tanszékek munkatársai (nem csak az oktatók!) saját autonóm önkormányzati módjukon, nyílt vita és szavazás után a Kari Tanácsokban képviselőik útján nyilvánítsanak véleményt, amelyet az adott KT szavazati határozatban megerősít, és amelyet az adott kar szenátorai képviselnek a szenátusi ülésen.
 4. A plénum úgy látja, hogy a modellváltás veszélyeztetheti a hátrányos helyzetű hallgatók oktatásba való bekerülését, fokozhatja lemorzsolódásukat. Nincsenek hivatalos információk az államilag finanszírozott helyek, illetve az ösztöndíjak változásáról. Kiemelten fontos, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákokat támogató programokkal segítsük az egyetemre való bekerülésükben és bennmaradásukban is, márpedig az ösztöndíjak megállapítása és folyósítása áttekinthetetlen a modellváltott egyetemeken.
 5. Gazdaságilag és kulturálisan fontos régióban ténykedő, annak sorsát alapjaiban meghatározó, nagy történelmű és sokkarú, színes egyetemként proaktív magatartásra van szükség. Az egyetem egy nagy autonóm szervezet, amely csak akkor tud partner lenni, ha autonóm módon tud dönteni. Ideológiai-politikai vagy gazdasági kiszolgáltatottság esetén ez nem lehetséges. Az egyetem nem csak piaci szereplő, hanem kultúra- és értelmiségképző erő is. Ugyan az egyetemet is gazdasági egységként kell működtetni, de gazdasági érdekek nem helyettesíthetik a kulturális értékeket. Küzdeni kell az egyetem autonómiájáért!

A plénumon résztvevő egyetemi polgárok, oktatók, hallgatók és nem oktató dolgozók

Szeged, 2021. január 27.”

Tovább olvasom