Szentmisén búcsúztak a Dómban Telegdy Gyulától

Szűk családi körben helyezték örök nyugalomra pénteken a Belvárosi temetőben Telegdy Gyula orvosprofesszort, akadémikust, volt tanszékvezető egyetemi tanárt, ezt követően szentmisén köszöntek el tőle a Dómban 13 órától.
Bod Péter

2023. január 27. 15:35

Szentmisén búcsúztak a Dómban
Telegdy Gyulától

A szegedi tudományos élet pótolhatatlan tagjának nevezte beszédében a nyolcvannyolc éves korában, január 4-én elhunyt Telegdy Gyulát Botka László polgármester, aki a város nevében búcsúzott a tudóstól, az oktatótól és Szeged díszpolgárától.

 

A legnagyobb elismeréssel adózott elhunyt tudós emléke előtt Botka László, aki felvillantotta Telegdy Gyula tudományos életben betöltött szerepét és kutatásainak sokasága kapcsán azt a kérdést tette fel: hogyan jutott minderre ideje a nemrég elhunyt nagyszerű kutatónak.

 

Mintha egyszerre több ember és több tudós életét élte volna – fűzte tovább gondolatait a polgármester, akiről, mint a tudomány megszállottjaként emlékezett meg. „Szent szenvedély hajtotta a tudomány irányába.”

 

Telegdy Gyulának személyes szerepe van abban, hogy Szeged a legnyitottabb kulturális városa lett az országnak az elmúlt évtizedekben. Telegdy Gyula hű maradt Szegedhez, és örökre beírta magát a város történetébe. Hálásak vagyunk neki – zárta búcsúzóját Botka László.

 

A szegedi egyetem és annak orvosi kara nevében Vécsei László professzor, akadémikus búcsúzott. Felidézte, hogy Telegdy Gyula 1975-ben Pécsről került Szegedre a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetébe, ahol igazgatói megbízást és tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott.

 

Szegedhez való hűségét mutatja, hogy később hívták vissza a pécsi orvosi egyetemre, majd Budapestre is invitálták, de ő tudatosan maradt Szegeden és folytatta itt megkezdett nagyon eredményes kutatásait. Vécsei László úgy vélte, hogy a nagyszerű tudós és oktató orvosnemzedékek egész során hagyta ott keze nyomát, és ezzel összefüggésben úgy fogalmazott: iskolateremtő tudós, oktató és akadémikus volt Telegdy Gyula.

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nevében a Kosztolányi György, élettudományi alelnök búcsúzott a kiváló szegedi tudóstól, akadémikustól. Beszédében megemlítette, hogy Telegdy Gyula kivételes emberi képességeit mutatta, hogy amikor Pécsről Szegedre érkezett, akkor pécsi kutatótársai családjukkal együtt költöztek Szegedre. Követték őt.

 

Telegdy Gyula tizennégy éven át volt elnöke a Szegedi Akadémiai Bizottságnak (SZAB), nevéhez fűződik a SZAB-székház felújítása és annak a szabad kutatói és alkotói szellemnek a megteremtése, ami az Akadémia szegedi munkáját jellemezte.

 

Telegdy Gyula szelleme tovább él a tudományban – mondta el Kosztolányi György alelnök, aki felolvasta Vizi E. Szilveszternek, az MTA korábbi elnökének az elhunythoz írt levelét.

 

Arról mindhárom szónok megemlékezett, hogy Telegdy Gyula szinte felsorolhatatlan sok kitüntetést kapott, így átvehette a Széchenyi-, Batthyány-Strattmann László- és Szent-Györgyi Albert-díjat, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. Szeged városa 2006-ban választotta díszpolgárának.