Szenátusi szavazás: ki kicsoda, hogyan szavazott és hogyan tartotta magát az előzetes kari döntéshez?

Gyorsjelentésünkben közöltük a névsort, de ezt most kibővítjük, hiszen nem elvárás, hogy mindenki tudja, ki kicsoda a Szegedi Tudományegyetem szenátusában. Ezúttal feltüntetjük a titulusokat, karokat.

2021. február 02. 09:03

Szenátusi szavazás: ki kicsoda, hogyan szavazott és hogyan tartotta magát az előzetes kari döntéshez?

A Szegedi Tudományegyetem szenátusi ülésén született döntés kapcsán kiderült: vannak olyan tagok a testületben, akik pont úgy viselkednek, mint bizonyos politikusok.

Mondanak valamit, aztán teljesen mást csinálnak. Többen ugyanis elvileg kötött mandátummal érkeztek az ülésre, ami azt jelenti,

teljesen mindegy, mit gondolnak ők az egyetemi modellváltásról, nekik a kari döntést kell képviselniük, függetlenül attól, egyetértenek-e azzal vagy sem.

Voltak olyan szenátorok, akik ezt komolyan vették, képviselték a kar döntését, még úgy is, hogy Rovó László rektor nyíltan megzsarolta az illetőt a szavazás előtt – ilyen helyzetbe került Görög Márta jogi kari dékán, például.

És volt olyan is, a szegedi Fideszben politizáló, ott alelnöki szerepet is betöltő Pál József, aki arra használta fel például a felszólalását, hogy arról győzködte a szenátusi ülés résztvevőit, nincs semmi értelme a kötött mandátumnak, szavazzon mindenki úgy, ahogy akar. Ezt aztán ő meg is tette és megtették mások is.

A VVL - Veritas Virtus Libertas gyűjtése szerint

Jancsák Csaba, JGYPK szenátora az egyértelmű kari elutasítás ellenére igennel szavazott,
Pál József, az Egyetemi Doktori Tanács bölcsészettudományi képviselője a testület egyértelmű elutasítása ellenére igennel szavazott,
Hajdú József, a Társadalomtudományi Tudományterületi Doktori Tanács képviselője az általa képviseltek elutasító véleménye ellenére igennel szavazott,
Horváth Dezső, a TTIK dékánja és
– Gácser Attila, a TTIK másik szenátora a kari elutasítást (18 igen, 8 nem, 12 tartózkodás) úgy értelmezték, hogy ha levonják a hallgatók szavazatait, akkor a támogatás kerül többségbe, ezért igennel szavaztak (pedig előtte az EHÖK elnöke név nélkül, de egyértelműen rájuk célozva figyelmeztetett, hogy aki a hallgatók véleményét nem veszi figyelembe, az az egyetem szellemiségét sérti).
– Irinyi Tamás egyetemi okleveles ápoló (SZAKK), egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak képviselője igennel szavazott, bár korábban határozottan kijelentette, hogy közel 700 fős felmérése alapján nemmel fog szavazni. Őt sikerült utolérnünk és megkérdeznünk, miért úgy szavazott a szenátusban, ahogy, és szerinte miről szavaztak valójában.

A szavazás eredménye 29 igen, 16 nem és 7 tartózkodás lett. Ami elsőre nem tűnik szorosnak, de tudni kell, hogy a tartózkodások „gyenge nemnek” számítanak, magyarán 26 igen szavazat esetén már nem ment volna át a modellváltásról szóló előterjesztés.

Így tehát a fent említett 6 szenátor lényegében szembement a demokratikus döntéssel, amit a kari tanácsokban megszavaztak. Ez nagyjából olyan, mintha az amerikai választásokon egy elektor nem venné figyelembe, hogy az általa képviselt államban hogyan döntöttek a polgárok.

Végül közöljük a szenátusi névsort, karokkal, titulusokkal. Így egy kicsit jobban lehet tudni, ki volt az, aki így vagy úgy szavazott a pénteki szenátusi ülésen.

 • DR. ROVÓ LÁSZLÓ RÓBERT egyetemi tanár, rektor: igen,
 • DR. FENDLER JUDIT kancellár: igen,
 • DR. TÖRŐCSIKNÉ DR. GÖRÖG MÁRTA egyetemi tanár, dékán (Állam- és Jogtudományi Kar): nem,
 • DR. SZABÓ IMRE egyetemi tanár (Állam- és Jogtudományi Kar): tartózkodott,
 • DR. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár, dékán (Általános Orvostudományi Kar): igen,
 • DR. GYENGE ZOLTÁN egyetemi tanár, dékán (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar): tartózkodott,
 • DR. SZAJBÉLY MIHÁLY egyetemi tanár (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar): nem,
 • HÉDERNÉ DR. BERTA EDINA főiskolai docens, dékán (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar): igen,
 • DR. NAGY-GRÓCZ GÁBOR főiskolai docens (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar): igen,
 • DR. BARÁTH ZOLTÁN egyetemi docens, dékán (Fogorvostudományi Kar): igen,
 • DR. RADNAI MÁRTA egyetemi tanár (Fogorvostudományi Kar): igen,
 • DR. KOVÁCS PÉTER egyetemi docens, dékán (Gazdaságtudományi Kar): nem,
 • DR. KOVÁCS GYÖRGY egyetemi docens (Gazdaságtudományi Kar): nem,
 • DR. ZUPKÓ ISTVÁN egyetemi docens, dékán (Gyógyszerésztudományi Kar): igen,
 • DR. SÁRY GYULA egyetemi tanár (Általános Orvostudományi Kar): tartózkodott,
 • DR. DÖBÖR ANDRÁS főiskolai docens, dékán (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar): nem,
 • DR. JANCSÁK CSABA főiskolai docens (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar): igen,
 • DR. KOCSISNÉ GRÁF MYRTILL főiskolai docens, dékán (Mezőgazdasági Kar): igen,
 • DR. PINNYEY SZILÁRD adjunktus (Mezőgazdasági Kar): igen,
 • DR. BÍRÓ ISTVÁN egyetemi docens, dékán (Mérnöki Kar): igen,
 • HOVORKÁNÉ DR. HORVÁTH ZSUZSANNA egyetemi docens (Mérnöki Kar): igen,
 • DR. HORVÁTH DEZSŐ egyetemi tanár, dékán (Természettudományi és Informatikai Kar): igen,
 • DR. GÁCSER ATTILA egyetemi tanár (Természettudományi és Informatikai Kar): igen,
 • DR. NÁTYI RÓBERT főiskolai docens, dékán (Bartók Béla Művészeti Kar): igen,
 • DR. ZSIGMOND ZOLTÁN egyetemi tanár (Bartók Béla Művészeti Kar): igen,
 • DR. SZAKONYI Zsolt egyetemi tanár (Gyógyszerésztudományi Kar) : igen, 
 • DR. KÉRCHY LÁSZLÓ egyetemi tanár (TTIK), vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók, tanárok képviselője: igen,
 • ROSSU BALÁZS ROLAND egyetemi tanársegéd (ÁJTK), a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott, vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók, tanárok képviselője: igen,
 • DR. PÁL JÓZSEF egyetemi tanár (BTK), a bölcsészettudományok doktori képviselője: igen,
 • DR. JELASITY MÁRK egyetemi tanár (TTIK): igen,
 • DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár (ÁOK), az orvostudományok doktori képviselője: igen,
 • DR. HAJDÚ JÓZSEF egyetemi tanár (ÁJTK), társadalomtudományok doktori képviselője: igen,
 • DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár (TTIK), a természettudományok doktori képviselője: igen,
 • DR. IRINYI TAMÁS egyetemi okleveles ápoló (SZAKK), egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak képviselője: igen,
 • DR. KINCSESNÉ DR. ÁGOSTON ZSUZSANNA klinikai főorvos (SZAKK), a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott, egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak képviselője: igen,
 • LELE MÁRIA műszaki szolgáltató (TTIK), Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Szegedi Tudományegyetemi Intézményi Szervezetének elnöke, a kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezet képviselője: tartózkodott,
 • DR. FERENCSIK MÁRIA főorvos (SZAKK) a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezetének elnöke, a kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezet képviselője: igen,
 • DR. LENGYEL CSABA egyetemi tanár, elnök (SZAKK), a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ választott képviselője: igen,
 • ORMÁNDI KATALIN EHÖK-elnök: nem,
 • ÁBRAHÁM TAMÁS egyetemi hallgató: nem,
 • SIMON TAMÁS egyetemi hallgató: tartózkodott,
 • ECSERI ROLAND egyetemi hallgató: nem,
 • NEMES KÁRMEN egyetemi hallgató: tartózkodott,
 • SUTUS VALENTIN egyetemi hallgató: nem,
 • KOVÁCS BENCE GÁBOR egyetemi hallgató: nem,
 • TORÓ LILLA RÉKA egyetemi hallgató: tartózkodott,
 • VASAS JÚLIA DÓRA egyetemi hallgató: nem,
 • ZÖLD ENDRE egyetemi hallgató: nem,
 • KISS SÁNDOR TAMÁS egyetemi hallgató: nem,
 • KOZÁRI ZSOLT egyetemi hallgató: nem,
 • SCHWEIGHARDT RÓBERT egyetemi hallgató: nem,
 • DR. PAPP VIOLA ZSUZSANNA elnök (DÖK), az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője: nem.

Garai Szakács László