Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes soron és az Árpa utcában

Befejeződött november 30-án az az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósult projekt, amellyel Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata újabb lépéseket tett a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és társadalmi felzárkózásuk elősegítése érdekében.

2018. december 14. 13:49

Az EFOP-2.4.3-18-2018-00004 kódszámú, „a szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása” című felhívásra benyújtott sikeres támogatási kérelmet követően 30 millió 540 ezer forint vissza nem térítendő támogatás állt az önkormányzat rendelkezésére infrastrukturális beruházások elvégzésére az Árpa utcai szegregátumban, valamint egy újabb négylakásos társasház lebontására a Cserepes soron.

Kiskundorozsmán az Árpa utca 2–8. telkekre négy, egyenként négylakásos téglablokkos, szigetelés nélküli lakóépületet építettek az 1980-as évek közepén, komfort nélküli kialakítással. A 2011-es népszámlálás adatai alapján a terület szegregátumnak minősül. A bérlakások 2013 évben külső és belső felújításon estek át, ennek ellenére mára erősen lelakott állapotba kerültek, elsősorban a homlokzati nyílászárók és a tetőszerkezet cseréje, felújítása vált szükségessé.

A móravárosi, a köznyelvben Cserepes sori telep az ötvenes években épült a téglagyári munkások számára. A kilencvenes években a bérlakások harmadát eladták a lakóknak, a többi bérlakás maradt, sok ingatlanba önkényes lakásfoglalók vagy korábbi – jogcím nélkülivé vált – bérlők költöztek. A 2011-es népszámlálást követően a tizenhat épületből álló területet szintén szegregátumként sorolták be.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégia részét képező Antiszegregációs tervében a kiskundorozsmai szegregátum rehabilitációját és a móravárosi felszámolását tűzte ki célul. A megvalósult beruházás eredményeként az Árpa utcai ingatlanok új homlokzati nyílászárókat kaptak, a tetőhéjazat felújításra került, megújult a teljes csapadékvíz elvezetési rendszer. A móravárosi szegregátumban a 2017-ben felgyorsult integrációs folyamatok folytatásaként a 6725 Szeged, Téglagyár utca 4. szám alatti négylakásos társasház lebontása valósult meg. A folyamatokhoz takarítási, tereprendezési és hulladékszállítási munkálatok is kapcsolódtak.

A szegregátumokban élők lakhatási, adósságkezelési, életvezetési problémáinak kezelése, valamint az integrációs folyamatokra való felkészülés elősegítése céljából a projekt megvalósítási időszakában esélyegyenlőségi mentor közreműködött.