Rovó László rektor az időt húzza, a szenátust aligha hívják össze, Stumpf István fellépése újrarajzolhatja az erővonalakat az alapítványi egyetemek körül

Aligha fogják újra összehívni az egyetem szenátusát a modellváltásról szóló múlt pénteki szavazás után, noha Szajbély Mihály professzor, a szenátus tagja ezt kérte a rektortól, akitől kitérő választ kapott.

2021. február 05. 14:07

Rovó László rektor az időt húzza, a szenátust aligha hívják össze, Stumpf István fellépése újrarajzolhatja az erővonalakat az alapítványi egyetemek körül

Alighanem az időhúzás szándéka vezetheti Rovó Lászlót, amikor a forma kedvéért válaszolt Szajbély Mihálynak, de levele tartalma egyértelműsíti, nem kívánja újból összehívni az egyetem legfőbb döntéshozói testületét.

Ismert, Szajbély Mihály kezdeményezte azért kezdeményezte a testület újbóli, sürgős összehívását, mert a legutóbbi ülés szavazásán nem lehetett egyértelmű, miről szavaznak a döntéshozók. Az pedig egyenes szabályellenes volt, hogy a panasszal élő szenátor annak ellenére nem kapott szó a múlt hét pénteki ülésen, hogy ez tőle szabályszerűen nem volt megtagadható.

Szajbély professzor a levelét a szenátus valamennyi tagjának és Dömötör Máté főigazgatónak is elküldte. A rektor azt jelezte Szajbély Mihálynak, hogy az egyetemet fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fog válaszolni a szenátor levelére.

– Figyelembe véve a közigazgatás érvényben lévő válaszadási határidejét, ez harminc nap is lehet. Addigra lehet, hogy az országgyűlés törvénybe foglalja a jelenleg állami fenntartásban lévő Szegedi Tudományegyetem alapítványi működésbe adását, így a szenátus újbóli összehívása okafogyottá válna. Könnyen lehet, hogy ez a hajó elment – összegzett Szajbély Mihály.

Érdeklődésünkre a professzor elmondta, hogy bár említett levelét a rektor mellett valamennyi szenátusi tagnak elküldte, egyetlen választ kapott. Irinyi Tamás egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak képviselője reagált neki ebben az ügyben.

Az idevonatkozó szabályok szerint szenátusi tagok egyharmada kezdeményezheti a testület újbóli összehívását, de az elmúlt egy hétben tapasztaltak fényében erre nem sok esély mutatkozik.

A botrány láthatóan nem riasztja vissza a kormányt, hogy levezényeljék az egyetemi modellváltást. A múlt pénteki erről szóló szegedi szavazás szoros eredménye, a karaik ellenében szavazó szenátorok, és az a tény, hogy korántsem lehetett a szenátoroknak világos, pontosan miről szavaznak, mind azt bizonyítják, hogy nem túlzás ezzel a jelzővel illetni a történelminek is nevezhető január 29-i voksolást.

Mindehhez hozzátehetjük, hogy a szegedi egyetem azért is kilóg a sorból, mert a modellváltásról vele párhuzamosan szavazó debreceni és fővárosi Semmelweis Egyetemen egyhangú támogatást kapott az alapítványi működésre való áttérés, Pécsen pedig nagy többségben voltak az igenek a nemekkel szemben.

Új helyzetet teremthet a hazai egyetemek modellváltásának történetében Stumpf István egykori kancelláriaminiszter és alkotmánybíró fellépése, aki kormánybiztosként felügyeli a magyar felsőoktatás modellváltását.

Színre lépése Szajbély Mihály korábban megfogalmazott félelmét támaszthatja alá. A professzor korábban úgy nyilatkozott, hogy a modellváltás kapcsán hiába egyezik meg a szegedi egyetem a jelenlegi fenntartójával, az ITM-mel az alapítványi működés garanciális feltételeiről, ha a szakminisztérium az átalakítással kapcsolatos elképzeléseivel alulmarad a kormányon belül.

Stumpf István a területet felügyelő kormánybiztossá való kinevezése világosan azt jelzi, hogy az egyetemei modellváltás feladatkörét elvonták az ITM-től, vele a tárcavezető, Palkovics Lászlótól. A szegedi egyetem majdani alapítványi működésének garanciális feltételei eddig is bizonytalanok voltak, de a kormánybiztos belépésével ez a bizonytalanság csak fokozódhat – akár ez a következtetés is levonható az elmúlt napok eseményeiből.

Több részlet szivárgott ki az egyetem dékáni kollégiumának szerdai üléséről, amelynek vendége volt Stumpf István. Így mások mellett az, hogy a kormánybiztos információink szerint egyértelművé tette: az egyetemnek és vele az egyetem szenátusának nem lesz beleszólása az intézményt legfelső szinten irányító kuratórium tagjainak kiválasztásába. Ez az átalakítás eddigi politikai forgatókönyvébe könnyen beilleszthetőnek látszik.

Ha ez igaz, akkor egyre kétségesebb, mekkora és milyen garanciákat tud és képes kiharcolni az egyetem vezetése és szenátusa a maga számára a majdani működésével kapcsolatban az egyelőre ismeretlen összetételű öttagú kuratóriumnál.

Kedvező előjelnek a legkevésbé sem lehet tekinteni, hogy a már alapítványi fenntartásban lévő hazai egyetemek kuratóriumaiban Fidesz-káderek sokasága található. Miért lenne ez másként Szegeden?