Rendeletmódosítással is igyekeznek tisztábbá tenni a várost: szankcionálhatják, ha nem takarít valaki a háza előtt

Mindenki a maga háza előtt söpörjön! – tartja a közmondás és a jövőben egy módosított önkormányzati rendelet is erre szólítja fel a szegedieket. Sokan ma sincsenek tisztába azzal, hogy a házuk előtti járdát, árkot az ingatlan tulajdonosának kell tisztán tartani, még akkor is, ha más dobta oda a szemetet vagy a cigarettacsikket.

2020. november 10. 20:30

Rendeletmódosítással is igyekeznek tisztábbá tenni a várost: szankcionálhatják, ha nem takarít valaki a háza előtt

Az elmúlt időben Szegeden is egyre több városrészben okozott gondot, hogy az ott lakók nem tartották rendben a portájuk előtti területet. Több helyen is szemetes árkok és koszos járdák fogadták az arra járókat. Most önkormányzati rendeletet módosítanak, hogy a jövőben szankcionálható legyen, ha valaki nem tartja rendben a háza, üzlete előtti területet.

– Éppen ma szállíttattam el a Katona József utcai buszmegállóból két nagy szivacsmatracot – mondta a rendeletmódosítás egyik kezdeményezője, Koromné Fenyvesi Rózsa.

Móraváros és Alsóváros önkormányzati képviselője nem régiben egyeztető fórumot is összehívott az érintettek részvételével. Az IKV, a városüzemeltetési iroda, a környezetgazdák, a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a közterület-felügyelet szakembereinek részvételével igyekeztek megoldást találni a problémára. Ennek egyik fontos része a rendeletmódosítás.

Legyenek rendben, tisztán tartva az árkok! Ez mindenkinek az érdeke. De ha máshogy nem megy, akkor a jövőben közigazgatási bírság is kiszabható lesz arra, aki nem hajlandó kitakarítani, tisztán, rendben tartani lakókörnyezetét (illusztrációk: Iványi Aurél)

– Egyébként nem rosszak a tapasztalataim, sokszor csöngetek be a körzetemben egy-egy házba, ha az ingatlan előtt szemetet találok. A kérésre gyorsan rendbe is teszik a járdát, az árkokat. Néhány notórius szemetelő azonban mindig is akad – mondta a képviselő.

Hogy ez a helyzet javuljon, azért most a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletet kell módosítani.

A rendeletmódosítást követően, a jövőben nemcsak figyelmeztethetik, de akár 20 ezertől 50 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújthatják a közterület-felügyelők azt az ingatlantulajdonost, aki nem tartja rendben a háza, üzlete előtti járdát és árkot.

A rendeletmódosítás szerint „az ingatlan tulajdonosa (társasház esetében a tulajdonostársak közössége) ... közigazgatási bírsággal sújtható, amennyiben nem gondoskodik az ingatlant határoló járdaszakasz és az ingatlan közvetlen környezetének tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a fű rendszeres nyírásáról, a fenti területeken elhelyezett hulladék eltakarításáról.”

Az is szabálysértést követ el, aki az ingatlan előtti vízelvezető vagy szikkasztó árkot betemeti, feltölti, vagy annak tisztántartásáról nem gondoskodik.

A rendelet kitér az üzletek és szórakozóhelyek, kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetőinek, bérlőinek kötelezettségeire is. Nekik is gondoskodniuk kell az intézmény előtti járdaszakaszok tisztántartásáról.

A rendeletmódosítás szerint a jövőben az is szabálysértést követ el, aki fát vagy cserjét a háza előtti közterületre nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően telepít, gondoz, vagy kezel.

A rendeletmódosításról a határozatot – a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjai véleményének figyelembevételével – a vészhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján a polgármester hozza majd meg.