Pont olyan sumákolós közleménnyel zárult a Gulyás-ügy a Szegedi Tudományegyetemen, mint amilyen a vizsgálat volt

Talányosabb sajtóközlemény még nem nagyon született, mint a Gulyás László szegedi egyetem oktatójának etikai vizsgálatáról szóló. Nem derül ki belőle, milyen eredménnyel ért véget a vizsgálat, és az sem, hogy ennek mi a következménye.

2021. május 05. 18:21

Pont olyan sumákolós közleménnyel zárult a Gulyás-ügy a Szegedi Tudományegyetemen, mint amilyen a vizsgálat volt

Pedig ennek a két kérdésnek a megválaszolását várta mindenki a több mint két hónapja húzódó etikai vizsgálat után. A Gulyás-ügyről nehéz lenne azt állítani, hogy nem övezi közérdeklődés, mégis rébuszokban beszél az egyetem. Pedig Gulyás László állami kitüntetett, a köztársasági elnöktől a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta.

Íme, a Szegedi Tudományegyetem közleménye:

„A dr Gulyás László egyetemi tanár ellen benyújtott hallgatói panaszok ügyében elrendelt tényfeltáró vizsgálat lezárult, a vizsgálat megállapításait mérlegelve és azokra alapozva a Szegedi Tudományegyetem rektora, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Szegedi Tudományegyetem értékrendjével összhangban, meghozta a szükséges munkáltatói intézkedést.”

Ez az a közlemény, ami nem akar elárulni semmit. Sem azt, hogy mik lettek az ügyben lefolytatott „vizsgálat megállapításai”, sem azt, hogy ezek ismeretében hogyan döntött a rektor.

Mit jelent az, hogy „meghozta a szükséges munkáltatói intézkedéseket”?

Egy közleményben egyenesen és közérthetően kellene fogalmazni. Jelezni kell, hogy a botrányos kijelentések miatt etikai vizsgálat alá vont Gulyást elmarasztalták vagy felmentették. Ha elmarasztalták, akkor a jövőben oktatója maradhat-e a szegedi egyetemnek vagy sem.

A maszatolás magasiskolája

Szövegszerűen ebből a közleményből nem derül ki semmi. Jóhiszeműen gondolhatnánk arra, hogy amennyiben a közlemény az egyetem értékrendjével összhangban hozta meg a döntés, akkor az jelentheti, hogy Gulyás Lászlót felmentették a munkavégzés alól, és a továbbiakban nem oktathat az egyetemen.

De ez nincs benne a szövegben, nem olvasható ki abból.

Talán nem szabad kimondani Gulyás Lászlóról, hogy botrányos órai kijelentései után eltávolították az egyetemről? Hogy azonnali hatállyal megszűnt a munkaviszonya? Akár ez az igazság, akár más, miért nem lehet azt leírni és kimondani?

Igazak volnának azok a feltételezések, hogy miniszter vagy miniszterek lobbiztak Gulyás érdekében? A balladai homályosságú közlemény legalábbis nem zárja ki ezt a feltételezést. Mégis felmerül a kérdés: ha felmentették a munkavégzés alól az oktatót, akkor ehhez képest milyen szépségtapasz hogy ezt a közleményben nem írják le? Ettől valami is változik, változhat?

Sikerült fokozni a sumákolást

Négyzetre emelte a Szegedi Tudományegyetem a ködösítést Gulyás-ügyben szerdán. A Szeged Televízió pontosítást (vagy inkább konkrétumokat kérő) levelére ugyanis azt írták:

„A Szegedi Tudományegyetem tegnap kiadott közleményében minden kiadható információt a sajtó rendelkezésére bocsátott. A közlemény az egyetem honlapján megtekinthető”.

Még egyszer az előzményekről

Gulyás László ez év február 17-i órája után diákok egy csoportja panaszlevelet írt az egyetemnek, és ebben felsorolták azokat a valóban botrányos, rasszista, homofób és szexista kijelentések sokaságát, amelyeket az előadásán állítólag az oktató tett.

Ezek a kijelentések széles körben ismertek lettek, miután a Szeged.hu, ezt kirobbantó cikke után csaknem a teljes hazai sajtó átvette az ügyet.

Az etikai vizsgálatnak azt kellett tisztáznia, hogy valóban elhangoztak-e olyan kijelentések, ami szerint Gulyás László

  • „utálja a cigányokat”,
  • „fekete ribancnak” tartja az Egyesült Államok női alelnökét,
  • a „négerek lófaszt se csináltak”.  És itt nem folytatjuk tovább a nehezen idézhető mondatokat.

Az etikai vizsgálatnak a tények tisztázásán túl arra is választ kellett adnia, hogy amennyiben ezek, és ehhez hasonló kijelentések elhangoztak, akkor a továbbiakban oktathat-e az egyetem falai között az, akitől ezek a kijelentések származnak.

A közleményből ez nem derül ki.

Gulyás évek óta így tarthatott órákat, ez derül ki az egyik legismertebb, oktatókat értékelő oldalon

És van itt még valami, ami kapcsolódik az etikai vizsgálathoz. Nem tűnt, és nem tűnik ma sem életszerűnek, hogy egy oktató egyetlen előadásán fogalmaz, nem egyszerűen nyersen, hanem alighanem törvénybe ütköző módon.

Amikor az újságírás eszközeivel azt igyekeztünk tisztázni, hogy mi hangozhatott el Gulyás László februári óráján, akkor megkerestük az oktatót, idéztük a panaszlevélből származó neki tulajdonított mondatokat, arra kérve, hogy adja magyarázatát annak, hogy tartja azokat összeegyeztethetőnek oktatói munkájával.

Felettébb érdekes választ kaptunk. Pontosabban: nem kaptunk. És ez volt a legárulkodóbb. Egyetlen kérdésünkre sem reagált Gulyás László, helyette egy rövid nyilatkozat csonkítatlan közzétételére kért bennünket, amelynek helyt adtunk.

Ebben arról írt, hogy munkájával kapcsolatban soha semmilyen kifogás nem merült fel. Bár nem perdöntő, de egy kézmozdulattal sem intézhető el, amit az oktatók értékelésére használt Markmyprofessor.com oldalon találunk Gulyás Lászlóról. Itt egy másfajta kép is kirajzolódik róla.

Igaz, ide bárki írhat, az is, aki nem hallgató, és egyetlen oktató egyetlen előadásán vagy szemináriumán nem járt. Mégis nehéz azt feltételezni, hogy valakik csupán szórakozásból írnának véleményét tanáraikról erre az oldalra.

Több a legkevésbé sem elismerő véleményt olvasni ezen az oldalon az oktatóról. „Az óráin pártpolitikai propaganda, szexizmus és rasszizmus is felüti a fejét, ha kicsit elkanyarodik. „Nagyon rosszindulatú ember, és ezzel a véleményemmel nagyon finom voltam” – írta valaki. Egy másik: „Bár azért megjegyzem, nem lett volna komfortos nem-magyar származásúként az óráján lenni…”.

Megint más valaki: „Az értékelés valóban random és inkorrekt. Az előadásmódja van, hogy elég alpári.” Többen leírták, hogy a dolgozatokat, a zárthelyiket késve és találomra javítja ki, többek szerint úgy osztályozta le, hogy azokat nem olvasta el.

Kifejezetten sok moderált véleményt találtunk az oktatóról szóló értékelések között, ezek tartalmát értelemszerűen nem ismerhettük meg, ám okkal feltételezzük, hogy ezek nem elismerőek lehettek. A fentebb idézett, a rasszizmus, a szexizmus és az alpári előadásmódról szóló bejegyzések 2017-ből és 2018-ból származnak. Jóval korábbról, mint az mostani botrányt kiváltó 2021 február 17-ei előadás.

Rovó László Szél Bernadettnek írt egyik levelében úgy fogalmaz: tudomására jutott, hogy Gulyás László „jelzett megengedhetetlen oktatói viselkedését” akár már 2003 óta elszenvedik az aktuális hallgatói, de eddig senki nem panaszolta be. Pedig Rovó szerint erre több lehetőségük is lett volna a hallgatóknak, például az egyetem Életvezetési Tanácsadó Központjában, de a kari dékánoknak is szólhattak volna, akár a hallgatói önkormányzaton keresztül is.

Ha igaz a rektor tippje, akkor 18 évről is szó lehet.

Óhatatlanul elgondolkozik az ember: sok mindenkinek kellett félrenézni, becsuknia szemét és fülét az egyetemen, hogy úgy tegyen, mint aki nem veszi észre, valami nincs rendben Gulyás László körül.

Bod Péter