Piros Attila már nem Csongrád megye rendőrkapitánya, rendelkezési állományba került

Jött, látott, átszervezett, majd Pintér Sándor belügyminiszter Balogh János országos rendőrfőkapitány javaslatára menesztette.

2018. szeptember 26. 07:06

Piros Attila már nem Csongrád megye rendőrkapitánya, rendelkezési állományba került

A hivatalos belügyminisztérium közlemény szerint 2018. szeptember 30. hatállyal Pintér Sándor visszavonta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének vezetői kinevezését, és Piros Attila rendőr dandártábornokot, rendőrségi főtanácsost rendelkezési állományba helyezte. Az országos rendőrfőkapitány javaslatára Magyarország belügyminisztere a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével 2018. október 1-jei hatállyal Rádi Norbert rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsost bízta meg.

Piros Attila még egy évig sem vezette Csongrád megye rendőr-kapitányságát: 2017. december 1-jén váltotta az akkor nyugdíjba vonuló Lukács János vezérőrnagyot váltotta a megye élén. Átszervezte a városi kapitányságokat, Zélity Lászlót, Szeged korábbi rendőrkapitányát július 1-jén leváltotta, helyette Hódmezővásárhely korábbi kapitányát, Harkai Istvánt nevezte ki. Ezzel egy időben a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetői feladatait Szabó Zsolt rendőr alezredes vette át, aki a kisteleki kapitányságot vezette addig. A Kisteleki Rendőrkapitányságot július 1-jétől Szalay Zoltán Szabolcs rendőr alezredes irányítja a főkapitány megbízásából.

A Szeged Televízió július 4-i Szemközt című műsorában részletesen beszélt arról, mit, miért és hogyan kezdett el átalakítani Csongrád megyén belül. Akkor azt mondta, „világosan tudom, néhány éven belül át kell adnom majd a stafétabotot.”

Mit jelent a rendelkezési állomány?

A törvény betűje szerint „tíz pont alapján” lehet valaki rendelkezési állományban. Ezek szerint a fegyveres szerv személyi állományába tartozó, de a fegyveres szervnél szolgálati beosztást be nem töltő személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a fegyveres szerv rendelkezési állományába tartozik:
a) aki szolgálatát más szervnél teljesíti;
b) akinek a beosztása létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt megszűnt, a szolgálat felső korhatárának betöltését megelőző 1 éven belül, a korhatár betöltéséig, illetve akinek a beosztása a jelzett okok miatt szűnt meg, de más beosztásba tervezett, legfeljebb 1 évig;
c) aki átképzésen vesz részt, a beosztásba helyezéséig;
d) aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, a tanulmányai befejezéséig;
e) akinek a részére az oktatási intézményben folytatott tanulmányai befejezése után felkészültségének megfelelő szolgálati beosztás nem biztosítható, legfeljebb 1 évig;
f) aki egészségi, pszichikai és fizikai állapota miatt eredeti szolgálati beosztását ellátni képtelen, az általa ellátható más beosztásba helyezéséig, de legfeljebb 1 évig;
g) aki szolgálati feladatait önhibáján kívüli okból (pl. gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság miatt) nem tudja ellátni, legfeljebb az ok megszűnéséig;
h) akit függetlenített szakszervezeti tisztségbe választottak, tisztsége betöltéséig;
i) akit állami vezetővé kineveztek, megválasztottak, a tisztsége tartamára;
j) akinek a részére a más szervhez vezénylés, illetve berendelés megszüntetését követően beosztás nem biztosítható, más beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig.

Nézze meg a Szeged Televízió híradójának riportját is!