Most már magyarul is olvashatjuk Lőw Immánuel legfontosabb munkáit

Élete kilencven éve alatt hatalmas életművet hozott létre, ráadásul különböző tudományokban alkotott egyedülállót. Szeged tudós rabbijának munkáiból válogatott Hidvégi Máté és Ungvári Tamás a Virág és vallás című kötetbe, amelyet kedden este mutattak be a szegedi hitközség székházának dísztermében.

2019. március 26. 20:22

A magyar, a német és a héber mellett tudott arámiul, szírül, törökül, arabul, perzsául, görögül, latinul, románul és több szláv nyelven. Műveit azonban jobbára németül írta, így a most megjelent könyv az első magyar nyelvű válogatás a szegedi rabbi műveiből. Ő álmodta meg az új zsinagógát, a kertjébe pedig botanikus kertet tervezett. Foglalkozott filozófiával, vallástudománnyal, több ezer oldalon megjelentek a prédikációi, sőt még a zsidó néphez kötődő növényekről, állatokról és ásványokról is publikált tudományos értekezéseket. A most megjelent válogatás tartalmazza egyik legfontosabb munkáját, ami a kötet címét is adja: Virág és vallás.

Kattintson fönti képünkre, nézze meg Szabó Luca galériáját!

Hidvégi Máté, a könyv egyik szerkesztője az esten egyéb érdekességeket is elárult Szeged híres tudósáról. Annyira ismert volt világszerte, hogy rengeteg meghívást kapott, de csak ritkán hagyta el szeretett városát. Ide kötötte apja emléke (Lőw Lipót szintén híres rabbija volt a városnak), a baráti köre, és állítólag a természet szeretete is fontos érv volt. Elutasította Berlin és Bécs ajánlatát, ahová főrabbinak hívták, de a Jeruzsálemi Zsidó Egyetem katedráját sem fogadta el. Jeruzsálemben egyébként nyolcvanadik születésnapja alkalmából konferenciát is rendeztek, de sajnos az ünnepelt ide sem tudott elmenni.

Lőw Immanuel tudományos munkásságának groteszk módon egy másfél éves börtönbüntetés adott lendületet. 1920-ban egy holland újságnak adott interjúja miatt emeltek vádat ellene a kormányzó rágalmazásának vádjával. A börtön falai között volt ideje írni, és sok nagyszerű művének alapjait itt rögzítette. Híres művét, a Zsidók növényei címűt is a rabságban vetette papírra. E műve megjelenése után vált olyan híressé, hogy versengtek érte a világ zsidó közösségei, egyetemei.

Ő azonban igazi lokálpatrióta volt, a halál mégis Budapesten érte 1944-ben. Bár a fővárosban temették el, a szegediek mégis szinte kikönyörögték a testét az illetékesektől, hogy hazai földben nyugodhasson. Noha a zsidó vallás előírásai szigorúan tiltják az exhumálást, vele kivételt tettek, mert a szegediek azt mondták, a holokauszt után nélküle nem kezdhetik el az újjászerveződést. Aki még több érdekességet szeretne megtudni a legendás szegedi rabbi életéről, olvassa el a Virág és vallás című könyvet. Aki pedig ezzel sem éri be, nem kell sokáig várnia, mert már készül az újabb kötet, amely Lőw Immánuel további munkáit tartalmazza.

Szincsok György