Mars téri pavilonbontás: jogerősen felmentették a piac akkori vezetőjét

A Szegedi Ítélőtábla a vádlott ellen rongálás bűntette miatt folyamatban volt büntetőügyben megváltoztatta a másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék ítéletét. A korábban elsőfokon, a Szegedi Járásbíróság által felmentett, majd a másodfokú bíróság által bűnösnek kimondott és megrovásban részesített férfit a Szegedi Ítélőtábla a harmadfokú eljárásban az ellene emelt vád alól felmentette. Az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére a pótmagánvádlót kötelezte.
Garai Szakács László

2023. február 01. 15:55

Mars téri pavilonbontás: jogerősen
felmentették a piac akkori vezetőjét

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint Szeged és az önkormányzati cég konzorciuma uniós támogatást nyert a legnagyobb szegedi piacnak helyt adó Mars tér rekonstrukciójára. Az árusítóhelyekre vonatkozó bérleti szerződést 2005 októberében felmondták, majd miután a felszólítások ellenére a terület kiürítése nem történt meg, az önkormányzat pert indított ennek érdekében.

 

Mielőtt azonban az ügyben jogerős ítélet született volna, a vádlott cégvezető 2009 novemberében szerződést kötött négy elárusítóhely, közte a pótmagánvádló pavilonjának áthelyezésére.

 

A pótmagánvádlók pavilonjának daruval történő áthelyezése közben annak szerkezete megnyílt, majd összedőlt, így funkcióját elvesztette.

 

A másodfokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője egyaránt elsődlegesen bűncselekmény, másodlagosan bizonyítottság hiányában való felmentésért jelentett be fellebbezést. A pótmagánvádló és jogi képviselője pedig súlyosítás – börtön fokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabása – érdekében élt jogorvoslattal.

 

Az immár jogerős ítélet indokolása során Benedek Tibor tanácselnök kiemelte, hogy az ítélőtábla a másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék ítéletében megállapított, az általa kiegészített tényállást elfogadta, azonban nem osztotta sem a másod-, sem az elsőfokú bíróság jogi indokait.

 

A Szegedi Ítélőtábla eljáró tanácsa úgy ítélte meg, hogy a vádlott a pavilonok áthelyezése során kifejtett magatartása nem volt sem jogellenes, sem a társadalomra veszélyes, erre tekintettel nem valósított meg bűncselekményt.

 

Mindezekre figyelemmel a harmadfokon eljárt Szegedi Ítélőtábla a vádlottat – bűncselekmény hiányában – felmentette.

 

A jogerős ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

 

Szilágyi János ügyvéd a vádlott képviselője azt mondta iránymutató a Szegedi Ítélőtábla döntése. – A 2010-ben indult eljárás végére tett most pontot a bíróság. A pavilon volt tulajdonosának a Mars téri piac igazgatósága felmondott, így a vele kötött szerződés megszűnt. Nem volt a birtokában a felépítmény, így nem okozhatott neki kárt, nem rongálta meg a pavilont – hangsúlyozta Szilágyi János.