Közkórházi munkára köteleznék a magánszektorban dolgozó orvosokat

Orbánék törvénnyel kényszerítik vissza az állami ellátórendszerbe az onnan elmenekülő orvosokat. Mindezt szakmai gyakorlattal magyarázzák.
Cservenák Zoltán

2022. december 18. 23:01

Közkórházi munkára köteleznék a magánszektorban dolgozó orvosokat

„Most azt akarják bevezetni, hogy a tisztán magánellátásban dolgozók is – mintegy adó, vagy tizedként – havi 20 órát dolgozzanak az állami ellátásban, az Egészségügyi Jogállási törvény alapján, annak hatálya alatt. Azaz a teljesen magánellátásba menekült orvosokat, most megpróbálják visszakényszeríteni az állami ellátásba, annak jogszabályi kötelezettségével együtt. Ez olyan például, mintha egy magán angol tanárt arra kényszerítenének, hogy az állami iskolákban is nyomjon le havi 20 órát ahhoz, hogy magántanár lehessen”

 

– írja Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő a Facebookon. Kunetz azt is kiemeli, hogy a magánellátásban dolgozó orvosokra ráadásul

 

olyan szerződést kényszerítenek Orbánék, ami alapján „az ország másik végébe is vezényelhetők, ha éppen úgy hozza”.

 

A szakértő szerint az egészségügyet irányító Belügyminisztérium Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosítás tervezete című jogszabálytervezete miatt még több orvos hagyhatja majd el Magyarországot.

 

„Érdekes ez az éppen megindult jogállamisági eljárások tekintetéből is, de akár a kényszerítés BTK által is üldözött cselekményét is felvetheti. Engedélyt akkor kapsz, ha aláírod a tizedet”

 

– fogalmaz Kunetz Zsombor.

 

A jogszabálytervezet vonatkozó része, ami alapján havi 20 órára vagy havi 10 óra ügyeletre visszakényszerítenék az orvosokat és diplomás ápolókat az állami rendszerbe, így szól:

 

„10/A. § (1) Az orvos, illetve egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során szerzett szakorvosi képzettséggel rendelkező továbbképzésre kötelezettnek a 8. § (1) bekezdés szerinti gyakorlati továbbképzés teljesítésének igazolásához havonta 20 óra gyakorlati időt kell az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) honlapján feltüntetett, a továbbképzéshez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítására alkalmas közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók közül annál az egészségügyi szolgáltatónál letöltenie a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben, amellyel a továbbképzésre kötelezett a gyakorlat teljesítéséről megállapodott. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket azon továbbképzésre kötelezett esetében kell alkalmazni, aki nem közfinanszírozott, nem állami vagy nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál főállásban, teljes munkaidejű jogviszonyban végez egészségügyi tevékenységet. A gyakorlat teljesítése során végzett a továbbképzésre kötelezett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll, egyebekben egészségügyi tevékenységét az (1) bekezdés szerinti megállapodás szerint végzi. 

(3) A (1) bekezdés szerinti továbbképzésre kötelezett a gyakorlati időt kizárólag ügyeleti feladatellátással is teljesítheti. Az így teljesített, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges gyakorlati idő mértéke havonta 10 óra.”

 

A kormány szerint csak a betegeket védik

A minisztérium jogszabálytervezetének összefoglalójában az olvasható:

 

„Az alapellátás egyes területeinek ellátás-szervezési szempontból történő átalakításával és az ügyeleti ellátás racionalizálásával a lakosság egészségének védelme, a beteg állapotához igazodó, megfelelő szintű egészségügyi ellátás biztosítása, a hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek kiküszöbölése és a betegbiztonság növelése az elsődleges cél”.