Kilencvenesztendős lakóit köszöntötte Szeged: Balla Ferencné, Borbola Imre Károlyné és Faludi Istvánné az életéről mesélt

A város megbecsüli legidősebb lakóit. Kerek születésnapjukon a polgármester nevében az önkormányzati képviselőjük és a polgármesteri hivatal munkatársa köszönti őket, akik Balla Ferencnét, Borbola Imre Károlynét és Faludi Istvánnét keresték fel. Velük ment a Szegedi Tükör is.

2019. szeptember 18. 08:21

Kilencvenesztendős lakóit köszöntötte Szeged: Balla Ferencné, Borbola Imre Károlyné és Faludi Istvánné az életéről mesélt

Jozefa néni 1945 óta él Szegeden

Balla Ferencné Jozefa néni 1929. augusztus 15-én született India községben, Horvátországban (a mai Szerbia területén), német nemzetiségű kispolgári családban. Édesapja cipészmester volt, édesanyja a háztartást vezette. Tizenhárman voltak testvérek, azonban az akkori járványos időszakok miatt csak nővérével ketten maradtak életben. Elemi és polgári iskolát végzett. 1944 októberében, mivel német nemzetiségűek voltak, a kollektív bűnösség elve miatt a családjuknak menekülnie kellett. Az édesapja rokonaihoz, Csehszlovákiába utaztak, vonattal. Onnan 1945 júliusában költöztek Szegedre, édesanyja testvéréhez, aki akkor állomásfőnök volt. Az ő családja segítette letelepedésüket. Az iskoláit nem tudta folytatni, mivel a magyar nyelvet nem beszélte. Először meg kellett tanulnia magyarul, ezalatt szüleinél a háztartást vezette. 1954-ben ment férjhez Balla Ferenchez, aki vasesztergályosként dolgozott. Albérletbe költöztek. A házasságból két gyermekünk született, 1955-ben Ferenc, 1960-ban Péter.

Jozefa néni Indiában született, 1945 óta él Szegeden. Oldalán két fia, Ferenc és Péter (fotók: Szabó Luca)

A Talajjavító Vállalatnál kezdett dolgozni, 1951-ben, előkészítő munkakörben, ahol földmintákat vizsgáltak. Jó munkájáért többször is jutalmat kapott. 1953-ban beiratkozott a Dolgozók Általános Iskolájába, és esti tagozaton, jó eredménnyel elvégezte a nyolc általánost. 1969-ig dolgozott az Országos Mezőgazdasági Minőségjavító Intézetnél. Azonban édesanyja megbetegedett, s állandó ápolásra szorult, ezért bedolgozói állást vállalt a Gyógyszövetkezetnél, két évig, édesanyja haláláig. 1971-től az újszegedi Biológiai Központban vállalt munkát, mint laborkisegítő, nyugdíjazásáig. 1980-ban Kiváló munkáért kitüntetésben részesült.

1958-ban családi házat építettek a férjével Szegeden. Jozefa néni azóta is ebben a házban lakik, a kisebb fiával, aki a mindennapjaiban segíti, gondozza. A másik fia, Ferenc, 1982 óta Németországban él.

A Szegedi Önkormányzat nevében Botka László polgármester jókívánságait Joób Márton területi önkormányzati képviselő adta át, a miniszterelnök nevében pedig a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Jozefa nénit.

Ilonka néni Tápén dolgozott

Borbola Imre Károlyné Nagy Ilona 1929. július 30-án született Pálmonostorán. Egy lánytestvére volt. Az általános iskolát Pálmonostorán kezdte el, azonban Kömpöcön fejezte be. Ezután szülei gazdaságában dolgozott. 1952-ben férjhez ment Borbola Imréhez, akivel Szegedre költöztek. Két gyermekük született, egy fiú és egy lány. A gyermekek nevelésével és a háztartással foglalkozott, majd egészen nyugdíjba vonulásáig a Tápai Háziipari Szövetkezetnél dolgozott. Ezután az unokák nevelésében segített. Öt unokával – három lány, két fiú – és négy dédunokával büszkélkedhet.

Ilonka néni unokáival és dédunokáival ünnepelt

A Szegedi Önkormányzat nevében Botka László polgármester jókívánságait Joób Márton területi önkormányzati képviselő adta át, a miniszterelnök nevében pedig a Humán Közszolgáltatási Iroda munkatársa köszöntötte Ilonka nénit.

Margit néni naponta sétál

Faludi Istvánné Papp Margit 1929. augusztus 17-én született Mindszenten. Ketten voltak testvérek. Az elemi iskolái elvégzése után kereskedelmi tanulmányokat folytatott. 22 évesen, 1951-ben ment férjhez. Négy évig éltek Mindszenten, majd 1956-ban Szentesre költöztek. 1961-ben született fiuk. Szentesen a leghosszabb ideig a helyi tüdőgondozóban dolgozott, ahonnan 1988-ban vonult nyugdíjba. 1990-ben költöztek Szegedre. Margit néni férjével boldog házasságban élt, kölcsönös tisztelet és szeretet jellemezte kapcsolatukat.

Margit néninek két unokája van, akik felnevelésében aktívan vett részt. Az unokák Budapesten élnek, de a távolság ellenére is kiváló a kapcsolatuk. Margit néni úgy fogalmazott, hogy minden nagymamának ilyen unokákat kíván. Véleménye szerint nem volt könnyű élete, de a kor sem volt az, amelyben élt, hiszen megélte a II. világháborút és az 1956-os forradalmat is. Mind két esemény meghatározó volt az életében, hiszen még fiatal volt.

Margit nénit a miniszterelnök és a polgármester nevében Farkas Katalin, az önkormányzat munkatársa köszöntötte

Margit néni rendben tartja otthonát, szinte mindennap sétál. Jó kapcsolatot ápol szomszédaival és korábbi munkatársaival. Családja naponta látogatja, hétvégéit náluk tölti.

A szegedi önkormányzat és a miniszterelnök nevében a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Margit nénit.

Címlapon

mutasd mind