Kiállnak volt tanáraik és diáktársaik mellett a külföldön tanuló magyar diákok

Eddig már közel ezer, külföldön tanuló diák írta alá a kormánynak szóló nyílt levelet.
Vass Imre

2022. október 10. 21:05

Kiállnak volt tanáraik és diáktársaik mellett a külföldön
tanuló magyar diákok

A nyílt levél szerint az aláírók megbotránkozva figyelik a mai magyar közoktatás helyzetét. Szerintük problémát jelent a volt tanáraik méltatlanul alacsony fizetése; a közoktatásban tanuló magyar diákok folyamatosan romló, nemzetközi összehasonlításban rossz átlagteljesítménye; a szegregált oktatási rendszer, illetve a túlzottan központosított állami oktatás.

 

Ahogy írták, „Láttuk a tanáraink leterheltségét, az igazságtalanul hátrahagyott, hátrányos helyzetű diáktársaink tehetetlenségét, illetve tapasztaltuk a hiányos, nem a 21. század kihívásaira szabott tanterv hatásait. Szeretnénk viszont kifejezni végtelen hálánkat volt tanáraink felé, akik minden kihívás ellenére óriási odaadással tették lehetővé azt, hogy most külföldi felsőoktatási intézményekben is megálljuk a helyünket.”

 

Az aláírók szerint a közoktatás évtizedek óta romló állapotáért a jelenlegi magyar politikai és társadalmi berendezkedés is felelős. Kiemelték, nem véletlen tehát, hogy ez a rendszer aránytalanul korlátozza a tiltakozó tanárok sztrájkjogát, majd megtorlással igyekszik elhallgattatni őket; illetve, hogy médiája nem számol be a megmozdulások valós méretéről.

 

„Kiállunk a volt tanáraink és diáktársaink mellett az általuk vívott hősies harcukban, illetve fejezzük ki erős kétségeinket a jelenlegi hazug, kirekesztő és vezérelvű politikai berendezkedéssel szemben.” – zárják a nyílt levelet a diákok.