Kancellári nyomásgyakorlás a kari tanácsokra?

Nehéz nem nyomásgyakorlásként értelmezni Fendler Judit kancellár lépését, aki információink szerint bejelentkezett négy csütörtökön ülésező kari tanács ülésére. Ezek mindegyikén arról születik döntés: hogyan szavazzanak a dékánok a pénteki szenátusi ülésen.

2021. január 28. 12:09

Kancellári nyomásgyakorlás a kari tanácsokra?

Ma az egyetem négy karán tartanak kari tanácsülést:

  • a Gazdaságtudományi Karon (GTK),
  • a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon (BTK),
  • az Állam- és Jogtudományi Karon (ÁJTK),
  • valamint a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon (JGYPK).

A járványhelyzet miatt online.

A négy említett kar dékánja tudomásunk szerint vállalta, hogy magára nézve kötelezőnek tartja a kari szavazás eredményét. Vagyis kötött mandátummal fog szavazni a négy dékán a pénteki szenátusi ülésen arról, hogy elfogadják vagy elutasítják, hogy a jövőben alapítványi formában működjön a szegedi egyetem.

A nyomásgyakorlás jeleként is értelmezhető, hogy a négy említett kari tanácsi ülésre bejelentkezett Fendler Judit kancellár. Bár semmi nem tiltja a jelenlétét, az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a kari tanácsok ülésén ritka résztvevő a kancellár.

A négy karról tudható, hogy oktatóinak jelentős része ellenzi vagy nincs meggyőződve, hogy jelenlegi formájában és abnormálisan gyors ütemben szükséges a modellváltás az SZTE esetében. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK) dékánja, Döbör András ezzel kapcsolatos véleményét nyilvánosan is megfogalmazta.

Szajbély Mihály, a BTK professzora, az SZTE szenátusának tagja kategorikusabban elutasította a szenátus január 18-ai ülésén, hogy alapítványi fenntartásba kerüljön az egyetem.

A Szegedi Tudományegyetem többi karán tudomásunk szerint nem volt vagy nem lesz kari tanácsülés. Így nem tudható, hogy dékánok milyen egyeztetéseket követően érkeznek a pénteki szenátusi ülésre.