Jól állunk a tanulással: minden ötödik magyar diák, mégis kiszórtunk több mint százezer diplomát nyelvvizsga nélkül

Csökkent a középfokú intézményekben tanulók száma, de nőtt az általános iskolásoké, és a felsőoktatásban is többen tanulnak, mint egy évvel ezelőtt. A KSH friss adatsorából az is kiderül, hogy a nyelvvizsga-mentesítés miatt több mint 114 ezer volt hallgató vehette át oklevelét, a szegedi egyetemen 7 ezren kaptak így diplomát.

2021. január 05. 17:42

Jól állunk a tanulással: minden ötödik magyar diák, mégis kiszórtunk több mint százezer diplomát nyelvvizsga nélkül

Kiadta a Központi Statisztikai Hivatal a 2020/2021-es tanévre vonatkozó előzetes oktatási adatokat.

Jelenleg 1 millió 812 ezer gyermek és fiatal vesz részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben.

  • 322,7 ezer gyermek óvodai nevelésben,
  • 729,3 ezer tanuló általános iskolai,
  • 469,5 ezer tanuló középfokú oktatásban részesül.

További két és félezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés keretében teljesíti tankötelezettségét, velük 433 főállású pedagógus foglalkozik.

A felsőoktatás valamilyen formájában közel 288 ezer hallgató folytat tanulmányokat.

A külföldi hallgatók száma jelenleg kicsit több mint 38 ezer fő, egy év alatt a számuk kismértékben, 400 fővel csökkent, amiről valószínűleg leginkább a pandémia okozta problémák tehetnek.

Az óvodások száma 322,7 ezer fő, közel 8 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A főállású óvodapedagógusok száma a korábbi évekhez hasonlóan 31 ezer, ám a szakemberhiány így is gondokat okoz ebben az intézménytípusban, igaz, a köznevelési törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a reggeli órákban és délután asszisztensek, dajkák is vigyázhatnak a gyerekekre, amennyiben nincs elegendő óvónő az intézményben.

Nappali rendszerű általános iskolai oktatásban közel 726 ezren – az előző évinél 5,4 ezerrel többen – vesznek részt.

Az általános iskolákban jelenleg 75 ezer 200 főállású pedagógus dolgozik.

Az egy pedagógusra jutó tanulók száma országosan 9,7 fő, ami európai összehasonlításban is jónak mondható.

A középfokú iskolák nappali rendszerű oktatásában 398 ezren tanulnak, 12 és fél ezerrel kevesebben, mint a 2019/2020-as tanévben. Az előző tanévhez képest a gimnáziumokban nőtt,
a többi középfokú iskolában csökkent a tanulók létszáma.

A főállású pedagógusok száma a középfokú oktatási intézményekben több mint 40 ezer, ebből gimnáziumokban az előző tanévivel közel azonos létszámban, kicsit több mint 18 és fél ezren tanítanak.

A hazai köznevelési rendszerben a 2020/2021-es tanévben – az előző évivel megegyezően – 93 ezer sajátos nevelési igényű gyermeket, nevelnek, oktatnak.

A KSH adatai szerint tavalyhoz képest néhány százzal nőtt a sikeresen érettségizők és a szakmai vizsgázók száma. 2020-ban összesen 67 és fél ezren mentek át az érettségin, és több mint 49 ezer fiatalnak sikerült a szakmai vizsgája.

Nappali felsőoktatásban résztvevők száma
            Hallgató    Oktató
2010    240 727     21 459
2011     241 614     21 357
2012     233 678    20 555
2013     223 604    21 137
2014     217 248     21 080
2015     210 103     21 668
2016     205 560    22 436
2017     202 278     23 110
2018     200 130     22 519
2019     203 625     23 383

 

Az egy évvel korábbinál most ezerkétszázzal többen tanulnak a hazai egyetemeken, a felsőoktatásban 204,8 ezer nappali tagozatos hallgató van jelenleg.

Csaknem kilencezren tanulnak doktori képzésben, ami ugyancsak kismértékű emelkedést jelent.

A statisztikai jelentésből az is kiderül az is, hogy a diplomamentő program keretében országosan több mint 123 ezer volt hallgató közül 114 ezren vették át a diplomájukat könnyített feltételekkel, azaz a kötelező nyelvvizsga megléte nélkül.

A legtöbb ilyen oklevelet – 12 ezret – a Debreceni Egyetem adta ki, míg a Szent István Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE nyolc-nyolcezret, a Szegedi Tudományegyetem 7 ezret, a Széchenyi István Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem pedig 6-6 ezer ilyen diplomát állított ki.

rag

Címlapon

mutasd mind