Hazai egyetemek gyors fejlődése? – Szegeden sem látni, amit a miniszter lát

A Kossuth Rádióban nyilatkozó Csák János kulturális és innovációs miniszter elmondta, gyors fejlődést lát a hazai alapítványi működésbe került egyetemeknél. Kérdés, mit látott.
Bod Péter

2023. január 24. 18:25

Hazai egyetemek gyors fejlődése? –
Szegeden sem látni, amit a miniszter lát

Külön kérdés lehetne, hogy volna-e bármilyen értelme annyira rövid idő eltelte után bármilyen mérleget vonni az alapítványi fenntartásba került egyetemek működésével kapcsolatosan, mint ahogyan azt a felsőoktatásért felelős miniszter megtette. Bizonyára nem.

 

Az állami rádiónak nyilatkozó miniszter három területet emelt ki, ahol meglátása szerint egyértelmű és gyors előrelépés történt. Nőtt az alapítványi egyetemeken oktató publikációinak száma, és közben nőtt az ugyan ezeken az egyetemeken tanuló külföldi hallgatók száma. A miniszter minden forrásmegjelölés nélkül azt is közölte, hogy hazai egyetemek előreléptek a nemzetközi ragsorokban. Nem tudni, melyikben, mennyivel. Másként: honnan hova.

 

Egészen másként látja a helyzetet az Akadémiai Dolgozók Fóruma, amely a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók elmúlt évi publikációinak számát összesítette. Ezt viszonylag egyszerű volt részrehajlásmentes módon megtenni, csupán a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) található adatokat kellett összesíteni.

 

Az MTMT éppen arra szolgál, hogy naprakészen tudni lehessen, ilyen módon pontos nyilvántartás álljon rendelkezésre arról, hogy a tudományos szférában dolgozók hol, mit és mennyit publikálnak. Vagyis az Akadémiai Dolgozók Fóruma nem tett mást, mint összeadta, hogy az elmúlt években az egyes egyetemeken tanító oktatók mennyit publikáltak.

 

A publikációk számát intézményeként összesítették, így váltak az egyes évekre szóló adatok összehasonlíthatóvá egymással. Ebből azonban egészen más derült ki, mint amit a kulturális és innovációs miniszter állított. A publikációk száma több egyetem esetében csökkent, másokéban stagnált, míg más eseteben nem számottevő módon emelkedett.

 

Egy azonban biztosan kijelenthető: gyors és „óriási javulásról” – ahogyan azt a szakminiszter megfogalmazta – sehol nem lehet beszélni. Ráadásul idő előtti is az ilyen fajta mérleg megvonása, mert a 2022-es adatok nem véglegesek, így azokról pontos ismeretek egyelőre nem állnak rendelkezésre.

 

Hogyan fest a szegedi helyzetkép?

A Szegedi Tudományegyetem 2021 augusztusában vált alapítványi egyetemmé. Ezt azért érdemes rögzíteni, mert a MTMT-ben szerepelő publikációk számát az Akadémiai Dolgozók Fóruma a 2019 és 2022 között négy évben összesítette, és ennek része a 2022-es esztendő is.

 

Kiderül, hogy az SZTE oktatói

  • 2019-ben 7165,
  • 2020-ban 5898,
  • 2021-ben 6238,
  • míg 2022-ben 4994

alkalommal publikáltak. Bár a 2022-es év adatai bizonyára nem véglegesek, ám az a számsorokból egyértelműsíthető, hogy 2019-ből jobb adatok állnak rendelkezésre, noha akkor még állami fenntartású volt a szegedi egyetem, mint 2021-ből. Könnyen lehet, hogy a 2019-es mutatószám jobb lesz a 2022-esnél is, mert valószínűbbnek látszik, hogy a tavalyi évről rendelkezésre álló 4994 publikáció nem fogja meghaladni a 2019-es év publikációs számát.

 

Gondot jelent az is, ha abszolutizáljuk a publikációk számát, és úgy teszünk, hogy az egyetemeken folyó oktatás színvonala mérhető és megmutatható volna a publikációk számával, noha ez nincs így. Konkrétumok nélkül azzal sem lehet érdemben mit kezdeni, hogy a hazai egyetemek előre léptek volna nemzetközi rangsorokban.

Címlapon

mutasd mind