Ha péntek este, akkor fontos törvényjavaslat: itt a korrupcióellenes hatóságról szóló tervezet

Semjén Zsolt szokásos semjéni időben benyújtotta a Varga Judit igazságügyi miniszter által jegyzett törvényjavaslatot.
Cservenák Zoltán

2022. szeptember 24. 00:19

Ha péntek este, akkor fontos törvényjavaslat: itt a korrupcióellenes hatóságról szóló tervezet

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről – ez a címe annak a törvényjavaslatnak, ami az új korrupcióellenes hatóság működését szabályozná, amennyiben azt elfogadja a parlament. A hatósággal a kormány azt bizonyítaná az Európai Uniónak, hajlandó szigorítani az uniós pénzek elköltésének ellenőrzését. Erre azért van szükség, mert az unió szerint rendszerszintűvé nőtt a korrupció Magyarországon Orbán Viktor kormányzása alatt, és a magyar kabinet nem a megfelelő gondossággal bánik az uniós polgárok által összeadott pénzzel, amiből Magyarországot fel kellene zárkóztatni a Nyugathoz.

 

A javaslat kitér arra, hogy 

 

„a Hatóság – ideértve az elnökét, az elnökhelyetteseit és a teljes állományát – feladatainak ellátásban teljesen független, csak törvényeknek és a közvetlen hatállyal bíró európai uniós jognak van alárendelve, feladatkörében más személy vagy szerv által nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten és bármilyen befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény írhat elő”.

 

Ha elfogadják a törvénytervezetet, akkor 

 

az Integritás Hatóság minden olyan esetben fellép, ahol álláspontja szerint valamely, az európai uniós források felhasználásakor vagy annak ellenőrzésekor valamelyik szereplő nem tette meg a szükséges lépéseket csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására.

 

A hatóság elnökét és elnökhelyetteseit az Állami Számvevőszék elnöke javaslatára a köztársasági elnök 6 évre nevezi ki legkésőbb november 4-éig. A hatóságnak november 19-étől működnie kell. Az elnök és az elnökhelyettes ismételten nem nevezhető ki. Az Állami Számvevőszék elnöke a Hatóság Igazgatósága Tagjainak Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági Bizottság nyílt és nyilvános pályázatán megfelelő személyekből javasolhat elnököt és helyettest.

 

Nem lehet párttag, tisztviselő vagy cégvezető az elnök és helyettese

A Hatóság elnöke és elnökhelyettese nem lehet

  • köztársasági elnök, miniszterelnök, miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszterelnöki megbízott, miniszteri biztos, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester, alpolgármester, helyi vagy megyei önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament tagja,
  • párt, pártalapítvány tagja vagy politikai párttal, pártalapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, ide értve bármely önkéntes alapon vagy díjazás ellenében végzett tevékenységet,
  • gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető testületének tagja, felügyelőbizottsági tagja, cégvezetője,
  • gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezhet.
  • keresőfoglalkozást nem folytathat, egyéb tevékenységéért nem kaphat díjazást, kivéve a tudományos, egyetemi oktatói, főiskolai oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt.
  • A hatóság elnöke és elnökhelyettese nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.

 

Az Integritás Hatóság elnökének fizetése 80 százaléka lenne a magyar jegybankelnök javadalmazásának, ami bruttó 4 millió forintot jelent.

 

A hatóság hivatalból, bejelentés vagy panasz alapján jár majd el:

  • vizsgálati eljárást folytathat,
  • eljárás megindítására hívhatja fel az európai uniós források felhasználásának ellenőrzéséért felelős szervezetet,
  • kezdeményezheti más szerv eljárását,
  • bíróság előtt mulasztási és más pert indíthat.

 

A Hatóság mellett Korrupcióellenes Munkacsoport működne. A munkacsoport a hatóságtól független elemző, javaslattevő, véleményező és döntéselőkészítő feladatokat ellátó testületi szerv, de nem avatkozhatna bele a hatóság működésébe.

 

Névtelenül is lehetne bejelentést tenni

A javaslat szerint a hatóságnak működtetnie kellene egy online felületet, ahol névtelen bejelentést tehet majd bárki. A bejelentők adatait nem adják ki, azt bizalmasan kezelik, azokat nem oszthatják meg más szervekkel.

 

Lenne egy igazgatóság is a miniszter felügyelete alatt

A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, azaz Navracsics Tibor alá tartozna. Az igazgatóság az európai uniós források felhasználását ellenőrzi majd. A javaslatban az is olvasható, hogy  

 

„Az igazgató tevékenységét a szervezeti és működési szabályzat szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, illetve a minisztérium államtitkára vagy közigazgatási államtitkára irányítja. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatok tekintetében az igazgató nem utasítható”.

Címlapon

mutasd mind