Györffy Miklós a Radnóti-estek következő vendége

A német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb magyarországi kutatója, Györffy Miklós lesz a Radnóti-estek következő vendége, akinek két kötete is megjelent a közelmúltban.
Bod Péter

2022. november 07. 16:38

Györffy
Miklós a Radnóti-estek következő vendége

Györffy Miklós egyszerre irodalom- és filmtörténész, műfordító, hosszú évtizedekig az ELTE oktatója volt. Életművének tárgya jórészt a német és a német nyelvű irodalom.

 

Ezek sorába tartozik az enciklopédikus igénnyel megírt, 2005-ben megjelent összefoglaló munka, A német irodalom története. Az elmúlt évtizedekben műfordítóként is dolgozott, mások mellett ő is tolmácsolta a magyar olvasóknak Franz Kafkát, Thomas Mannt, Hermann Hessét, Peter Handkét és Robert Musilt.

 

Idén két kötete jelent meg. Egyfelől a német nyelvű Annäherung an eine geistige Heimat (Közelítések a szellemi hazához) című, ami az Österreich-Studien Szeged sorozatban jelent meg. Másfelől az idén adták ki az Egy emigráns vallomásai című munkáját a Kalligram Kiadónál.

 

A szerzővel Bombitz Attila, a SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék vezetője beszélget november 9-én szerdán 18 órától a Café Radnótiban.