Fischer Ernő írásaival visszatért a rajztanszékre

Sinkó István mutatta be csütörtök délután az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz-Művészettörténet Tanszékén az egykori legendás tanszékvezető, a 2002-ben elhunyt Fischer Ernő festőművész A „kép” mint komplex modell – Képelemzések című módszertani füzetsorozatának első részét.
Hollósi Zsolt

2023. március 31. 07:37

Fischer Ernő írásaival visszatért a rajztanszékre

Házigazdaként Gál Lehel József festőművész, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz-Művészettörténet Tanszékének főiskolai docense köszöntötte a könyvpremier résztvevőit a tanszék Brüsszeli körúti épületének földszintjén, ahol többnyire mai hallgatók és Fischer Ernő régi tanítványai alkották a közönséget. A kiadványt szerkesztő és az előszót jegyző Szigyártó Gyöngyi – szintén egykori Fischer-tanítvány – elmondta, a 2002-ben elhunyt művész hagyatékával immár húsz éve foglalkozó alapítvány az életmű bemutatására módszertani füzetek kiadását határozta el. 

 

Gál Lehel József, Aranyi Sándor, Szigyártó Gyöngyi és Sinkó István beszéltek Fischer Ernő szellemi örökségéről. 

 

A tervezett sorozattal Fischer Ernő munkásságára, művészeti felfogására alapozva a művészet iránt érdeklődők és a képzőművészet oktatását hivatásszerűen művelők számára kívánnak útmutatást adni. A sorozat célja egyúttal ébren tartani, bemutatni Fischer művészetét, nézeteinek fő mozzanatait, annak máig tartó tanulságait, mert művészete különösképpen alkalmas segítség az absztrakt művészet jobb megértésére. 

 

Az ingyenes kiadványsorozat elindítását több évforduló is indokolta: épp 60 éve vette át Fischer Ernő a Vinkler László által 75 évvel ezelőtt alapított rajztanszék vezetését, valamint 150 éves a szegedi tanárképzés.

 

A sorozatot indító A „kép” mint komplex modell – Képelemzések című kiadványt Sinkó István képzőművész, művészeti író, a Fischer Ernő Alapítvány Kuratóriumának elnöke mutatta be, aki egykori mesteréről úgy fogalmazott: „Mint képzőművész (festő és grafikus) a modern magyar művészet hagyományaiból táplálkozó személyes, lírai és drámai elemekkel egyaránt tarkított festészeti világot jelenített meg életművében. 

 

Mester volt azonban nemcsak a festészetben, hanem második választott hivatásában, a művészetpedagógiában is. 

 

Mestere tanítványainak, akik a tőle elsajátított tudással felvértezve haladhattak tovább saját művészi pályájukon. Olyan pedagógiai útmutatót kaptak Fischer Ernőtől, melyben a művészeti praxis és filozófia, a tudás elsajátítása és átadása egyaránt megjelent. Fischer Ernő univerzális műveltségű és emberileg, szakmailag példaértékű alkotó és továbbadó volt. Írásaiban ez a fajta teljesség tükröződik. Hasznos és fontos olvasmány úgy a hallgatóknak, mint a tanároknak egyaránt.”

 

A módszertani füzetsorozat első része nemcsak a címadó nagy tanulmányt közli Fischer Ernőtől, hanem öt festménye – Alföld (1985), Katedrális (1985), Golgota (1989), Vörös napnyugta (1977), Pankrátor szentekkel (1990) – részletes, autentikus elemzését is magától a művésztől.

 

Gál Lehel József és Aranyi Sándor festőművész a füzet bemutatóján

 

A füzet bemutatóján elhangzott, aki érdeklődik Fischer életműve iránt, annak érdemes a róla elnevezett alapítvány által létrehozott és működtetett honlapon – https://fischererno.hu – barangolnia, ahol folyamatosan frissülő anyagok, információk találhatók. 

Gál Lehel József azt is bejelentette: közös kiállítás megszervezését tervezik a két legendás, egykori tanszékvezető, Vinkler László és Fischer Ernő alkotásaiból.

 

 

 

NÉVJEGY: Fischer Ernő (1914–2002)

 

A magyar lírai absztrakt festészet egyik legkiválóbb hazai képviselője. Szülővárosában, Losoncon érettségizett, felsőfokú tanulmányait 1936 és 1938 közt Prágában végezte a Rajztanárképző Főiskolán. 

Fischer Ernő

1938-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult Aba-Novák Vilmos irányításával, de anyagi nehézségek és a háborús körülmények miatt megszakította tanulmányait, majd 1946-tól folytatta és 1949-ben szerzett középiskolai rajztanári diplomát Kmetty János növendékeként. 1951 és 1958 közt a Népművelési Intézet Képzőművészeti Osztályát vezette, megindította és szerkesztette a Művészeti kiskönyvtár című sorozatot. A József Attila Művelődési Ház Képzőművészeti Szakkörét 25 éven át vezette, megalapította a Tokaji Művésztelepet, amely ma is működik. 1959-től 1974-ig a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Rajz Tanszékén tanított, 1963-1974 között tanszékvezető volt. A művészetszervezés, majd a tanszékvezetés állt munkája előterében, de az 1960-as évek elején már kiállításokon jelentkezett alkotásaival, s hamar meg tudta mutatni a saját egyéni tematikáját és stílusát. Mitológiai, bibliai témák, tájképi és tengeri víziók foglalkoztatták, számot adott cirkuszt idéző látomásokról is. A Kmetty Jánostól tanult konstruktív képépítés nagy szerepet játszott művészetében, ugyanekkor színkezelése oldott, expresszív jellegű. Témáiból adódóan is mágikus hatásra törekedett. Látókörét, technikai tudását tovább bővítették külföldi tanulmányútjai, 1963-ban Olaszországban, 1967-ben Svájcban, 1969-ben Bulgáriában, 1974-ben Ausztriában, 1979-ben Németországban járt. 1974-ben vonult nyugdíjba, hogy még többet alkothasson, és segíthesse a fiatal művészeket. A Rajzpedagógusok Stúdiójának vezetője és a szegedi SZÖG-ART Művészeti Egyesület egyik alapító tagja volt. 2014-ben szülővárosa, a szlovákiai Losonc rendezte meg centenáriumi emlékkiállítását. Fia, Fischer Péter hozta létre a Fischer Ernő Alapítványt, amely munkásságát hivatott feldolgozni, emlékkiállításokat rendeznek a tiszteletére, kerekasztal beszélgetéseken is elemzik műveit.

 

Fischer Ernő egyik festményével