Fejben megírt ötletmagocskák töltődnek meg tartalommal: Fülöp Valentina már kétkötetes szegedi író

Nyilas Nikoletta szegedi ügyvéd Túl sokat álmodtam címmel írta meg második regényét – Fülöp Valentina írói álnéven. A szerzővel beszélgettünk az új könyvéről. A Szegedi Tükör interjúja.
Szabó C. Szilárd

2021. december 27. 12:04

Fejben megírt ötletmagocskák
töltődnek meg tartalommal: Fülöp Valentina már kétkötetes
szegedi író

– Míg az első regényét, a Szívhasadást az anyaság erejéről írta, addig a Túl sokat álmodtam a szerelem erejéről szóló lelki utazás, művészettörténeti kincsekkel és irodalmi idézetekkel fűszerezve. Nehezebb volt megírni a második regényt?

 

– Számomra az írás mindig örömforrás, olyan mentális és érzelmi kifutópálya, ahonnan szárnyalni indítom a gondolataimat. Mielőtt bármit kezdenék írni, akár novellát, akár regényt, először „fejben írok”: végiggondolom a cselekményszálat, megtervezem a szöveg hangulatát. Az írás során ezeket az ötletmagocskákat dolgozom ki, töltöm meg tartalommal. Egyáltalán nem volt nehezebb megírni a második regényemet. Felhasználtam a Szívhasadás óta szerzett tapasztalataimat és igyekeztem fejlődni.

 

– József Attila Álomban enyém vagy című versének zárósora a könyve egyik mottója. Így szól a vers: „A boldogságunk némán meghúzódott, és mi is hallgattunk a titkolódzó csöndben. Kályhánk lángja is örömmel lobogott, s ajkunkat a szerelem szárazra perzselte. A komoly falióra se mormogott, s meghökkentek akkor a büszke, fehér falak... Álomban mindig egészen enyém vagy, s hiszem fönn is néha, hogy megcsókoltalak.” Miért József Attila, és miért éppen ez a vers?

 

– Rajongok a magyar irodalomért, azon belül is a versekért. A regény fejezeteit megtörik a versrészletek, így József Attila mellett idézem Nagy László, Tóth Árpád, Arany János és Pilinszky János csodálatos gondolatait is. József Attila verse a szimbolikáján keresztül kapcsolódik a regényhez: mindkettő arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon az álom tünékeny varázslat csupán vagy a bennünk rejlő, ősi gyógyító erő?

 

Nyilas Nikoletta: A jogi szál megszabja, hogy hű maradjak Nyilas Nikoletta ügyvédhez, minden más területen Fülöp Valentina személyes megítélése jelent erkölcsi korridort (fotók: Szabó Luca)

 

– Regényének története és szereplői az írói képzeletének szüleményei, vagy létező személyek, megtörtént események? Mennyi a fikció és a valóság?

 

– Egy regény mindig a szerző teremtő énjének eredménye. Persze, a történetmesélés alapjául szolgál néhány olyan eset, amivel ügyvédként vagy magánemberként találkoztam, de a szituációk és a szereplők a képzeletemből sarjadtak.

 

 

– Milyen viszonyban áll egymással a civil és az írói én? Volt, hogy másként ítélt meg a Túl sokat álmodtam-ban egy adott helyzetet, és másképpen vitte volna tovább a történetet Nyilas Nikoletta és Fülöp Valentina?

 

– A regényírás legcsodálatosabb lehetősége a szerzői szabadság. Ennek korlátait esetemben a jogi szálnál igenis megszabja, hogy hű maradjak Nyilas Nikoletta ügyvédhez, minden más területen Fülöp Valentina személyes megítélése, világlátása és szereplőiért, gondolataiért érzett felelőssége jelent szellemi, erkölcsi korridort. Azt gondolom, hogy csapatként tudott a két énem együttműködni, mert a regényen végigvonuló kérdésben: mennyire hihetünk a tiszta szándékból hozott döntések jogosságában, milyen árat vagyunk képesek megfizetni a boldogságért, és hogy szabad-e harcolni egy kapcsolatért önmagunk ellen és a válaszban – teljes az egyetértés. A regény mindezekre megadja a választ.

 

– Mi lesz a folytatás? Most min dolgozik?

 

– A Túl sokat álmodtam várhatóan január közepén lesz kapható, ezért tervezem a megjelenéshez kapcsolódó programokat. Ami már biztos: február 10-én 17 órakor a Közéleti Kávéház szervezésében a Bécsi körúti No Milk Today szegedi pub és lemezboltban tartunk könyvbemutatót. Mindeközben a korábban írt novelláimat rendezem kötetbe, újraolvasom, és ahol szükségét érzem, elmélyítem, új novellákat írok. A közeljövőben szeretném megjelentetni a novelláskötetemet. A hosszabb távú tervem egy különleges családregény, amely a szüleimtől, nagyszüleimtől ajándékba kapott családi történetmesélésből eredeztethető: egyfelől szeretnék tisztelegni a mai nagyszülői generáció és a szüleim korosztálya előtt, másfelől szeretném megőrizni a történelem és a személyes életutak szülte hihetetlen és különleges sorsokat, amelyeket folyamatosan gyűjtök. Már megkezdődött a „fejben írás”...