Elhunyt Farsang Andrea szegedi geográfusprofesszor

Életének 56. évében, december 13-án halt meg a hazai természetföldrajz egyik vezető, nemzetközileg is elismert képviselője.
Cservenák Zoltán

2022. december 14. 21:22

Elhunyt Farsang Andrea szegedi geográfusprofesszor

Farsang Andrea 1967-ben született Székesfehérváron. 1991-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-földrajz-számítástechnika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett, 1991-től tanársegédként, 2005-től docensként, majd 2019-től egyetemi tanárként a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének oktatója volt.

 

2014 és 2019 között a Természettudományi és Informatikai Kar oktatási dékánhelyetteseként, 2008-2019 között a Környezettudományi és Műszaki Intézet vezető helyetteseként dolgozott. 2014-2019 között a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, majd 2021-től a Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi tanszék tanszékvezető-helyettese volt. 2021-től az MTA X. Osztály Természetföldrajzi Tudományos Bizottságának elnöke volt.

 

PhD-disszertációját 1997-ben védte meg, 2000-ben a gödöllői Szent István Tudományegyetemen talajtani szakmérnöki diplomát szerzett. 2010-ben habilitált a Szegedi Tudományegyetemen. MTA doktori értekezését 2016 decemberében védte meg.

 

Kutatási tevékenysége során a földtudományok két területén ért el kimagasló eredményeket. Nemzetközileg is elismert az alkalmazott talajtan, különösen a feltalaj makro- és mikroelem-tartalmának térbeli változása, a víz- és szélerózió okozta tápanyagveszteség-becslése és modellezése, az antropogén talajok osztályozása, valamint a talajtisztítás terén végzett tudományos tevékenysége. Emellett fontos a földtudományok és azon belül a földrajz oktatásának módszertana, különösen a tankönyv és oktatási segédanyagok fejlesztése, illetve földrajz tankönyvek (hagyományos és online), és oktatási segédanyagok hatékonyságának vizsgálata terén végzett tudományos tevékenysége. Oktatásmódszertani kutatásaiból kiemelkedik a szemkövető eszközök (Eye Tracker) alkalmazása. Farsang Andrea e kutatási terület fejlesztésére 2016-ban, majd 2021-ben is elnyerte az MTA Közoktatás-fejlesztési kutatási pályázatán a Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport megalapításához és működtetéséhez szükséges támogatást, s ezzel egy több hazai egyetemet átfogó kutatócsoport vezetője lett.

 

Farsang Andrea a hazai természetföldrajz egyik vezető, nemzetközileg is ismert és elismert képviselője volt. Pályafutása során számos külföldi egyetem meghívásának tett eleget kutatóként, előadóként. 1992-1993-ban a németországi Johann Wolfgang Goethe Egyetemen (Frankfurt am Main), majd 1995/96-ban a Berni Egyetem Talajtani Tanszékén végzett kutatásokat. Több hónapot töltött ezen kívül a Tübingeni (1994), valamint a Hannoveri (2000), a Kieli (2002) és a Würzburgi Tudományegyetemeken (2015) is. A 2019/20 tanévben a berlini Humboldt Egyetem vendégprofesszora volt. A 2021-es tanévtől a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója volt. Publikációi révén is széles körben ismert volt itthon és külföldön, amit idézettségi mutatói is jól tükröznek.

 

Egyetemi oktatói tevékenysége két tudományterületet érintett. A szegedi egyetemen 1994 óta előadója volt a földrajztanítás elméleti, illetve gyakorlati tantárgyainak. Oktatói és kutatói tevékenységében nagy hangsúllyal jelent meg a földrajztanár-képzés modernizálására való törekvés, valamint az általános- és középiskolai földrajz oktatásban a szemléletváltás elősegítése.

 

Oktató munkájának elismeréseként 2007-ben Mester Tanár Aranyérmet, 2010-ben pedig Felsőoktatásért Emlékplakettet, 2014-ben és 2019-ben Aranykréta Díjat kapott. 2020-ban elnyerte a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért kitüntető oklevelét.

 

Farsang Andrea 2017 óta folyamatosan tagja volt az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságnak, 2016-2021 között az MTA X. Osztály két földrajzi bizottsága által létrehozott Oktatási Albizottság elnöke volt, majd 2021-ben az MTA X. Osztály Természetföldrajzi Tudományos Bizottsága elnökének választották.

 

Országos és nemzetközi földrajz versenyek zsűrielnöki teendőit látta el évek óta. Eredményes közéleti tevékenységét a Magyar Földrajzi Társaság 2018-ban Pro Geographia díjjal ismerte el. 2014-ben szülőhelye, Pázmánd község díszpolgárának választották. Farsang Andreát az Akadémia 2022 májusában levelező taggá választotta.

 

Farsang Andrea búcsúztatása a római-katolikus egyház szertartása szerint 2022. december 22-én 14 órakor lesz a szegedi Belvárosi temetőben.

 

A Szeged Televízió néhány hete készített portréfilmet Farsang Andreáról