Életműdíjjal ismerte el Szeged három nyugalmazott pedagógus munkáját

Szeged legutóbbi, június 25-i közgyűlésén vehették át a kitüntetéseket.

2021. július 10. 12:35

Életműdíjjal ismerte el Szeged három nyugalmazott pedagógus munkáját

Pedagógusokat ünnepelt legutóbbi ülésén a közgyűlés. Botka László polgármester minden pedagógusnak megköszönte, hogy erőn felül teljesített a koronavírus-járvány alatt, majd életműdíjjal tüntetett ki három nyugalmazott pedagógust.

  • Huszkáné Pék Erzsébet, az Óvodák Igazgatósága nyugalmazott igazgatóhelyettesét,
  • Flachné Vidéki Katalin, a Tabán Általános Iskola nyugalmazott intézményvezetőjét és
  • Siposné Gyuris Valéria, a Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum nyugalmazott igazgatóját.

Huszkáné Pék Erzsébet

Huszkáné Pék Erzsébet, a szegedi Óvodák Igazgatósága nyugalmazott igazgatóhelyettese 1978-ban szerzett Kecskeméten óvodapedagógusi végzettséget. 1990-ben került Szegedre, ahol a Hóbiárt Basa Utcai Óvodában dolgozott, 1995-től már tagóvoda-vezetőként. 2001-ben a szegedi egyetemen közoktatás-vezetői oklevelet szerzett. Ettől az évtől tevékenyen részt vett a minőségbiztosítás előkészítésében és bevezetésében.

2004-től 2020-as nyugdíjba vonulásáig az Óvodák Igazgatóságában igazgatóhelyettesi pozíciót töltött be. Ez a tisztség 53 óvoda irányításában való közvetlen részvételt jelentette. Igazgatóhelyettesként kitüntetett érdemeket szerzett az esélyegyenlőségi feladatok megvalósításában, a gyermekvédelmi feladatok és a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának megszervezésében. Elkészítette az intézmény Esélyegyenlőségi tervét. Sokat munkálkodott a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos Tehetség I–II. és a hátrányos helyzetű gyermekek integrációját segítő IPR-pályázatokban.

(fotók: Iványi Aurél)

Irányítása alá tartoztak a fejlesztő pedagógusok és az intézményi pszichológusok. Kidolgozta a munkájukat segítő jogszerű dokumentumokat. Támogatta az utazó gyógypedagógusok munkáját, amihez segítette a fejlesztő szobák kialakítását az óvodákban. Mozgatórugója volt az intézményi rendezvények és kirándulások megszervezésének. Munkája mellett felkérték a dajkaképzés akkreditációjának előkészítésére, valamint az elméleti és gyakorlati oktatásra is. Előadásokat tartott a szakmai munkaközösségekben, valamint a Szegedi és a Homokháti Kistérség óvodáiban. Hatalmas munkabírása, precizitása, szakmaisága minden óvodapedagógus számára példaértékű.

Flachné Vidéki Katalin

Flachné Vidéki Katalin, a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott intézményvezetője 1979-ben végzett magyar–orosz szakos általános iskolai tanárként, majd a Tarjánváros III. Általános Iskolában tanított. 1993-tól a Tabán Általános Iskolába került. 1995-től igazgatóhelyettesként a humán, a nyelvi, az alsós és a napközis munkaközösség munkájáért volt felelős, és hozzá tartozott a diákönkormányzat felügyelete is. A tanárjelöltek szakmai gyakorlatát is adminisztrálta, s az iskolai alapítvány kuratóriumának elnökeként tevékenykedett.

2002 óta kinevezett igazgatóként, illetve intézményvezetőként irányította az iskolát, 2020 decemberéig. Vezetőként támogatója, irányítója, résztvevője volt az innovációra fogékony tantestületnek, amely folyamatosan új eljárásokat, programokat, rendezvényeket, projekteket, nemzetközi kapcsolatokat gondozott és valósított meg. Mindvégig biztosította az eredményes és hatékony pedagógiai munka optimális feltételeit, lehetőséget teremtett a sokszínű szakmai munka kibontakoztatására, folyamatos megújulására. Mindig készen állt az új oktatáspolitikai változások megismerésére és az azokban foglaltak megvalósítására.

Húszéves vezetői munkájának mottója Nelson Mandela egyik gondolata volt: „A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért dolgozik, azokért a gyümölcsökért, amelyek majd később fognak megérni.”

Siposné Gyuris Valéria

Siposné Gyuris Valéria, a Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum nyugalmazott igazgatója 1979-ben vette át politikai gazdaságtan és tervezés szakos középiskolai tanári diplomáját, és Kiskunfélegyházán kezdett el tanítani.

  • 1986-ban visszatért abba a középiskolába, ahol korábban diákéveit töltötte: a szegedi Gutenberg utcai Közgazdasági Szakközépiskolába. Szinte minden közgazdasági tantárgy oktatásában részt vett, és osztályfőnöki megbízást is kapott.
  • 1988-tól a szakmai igazgatóhelyettesi feladatokat látta el. Az 1992/93-as tanévben indult az a kísérleti képzés – a gazdasági szakközépiskola-modell –, amely lehetővé tette, hogy a későbbiekben könnyen tudtak igazodni a szakképzésben bekövetkező jogszabályi változásokhoz.
  • 1995-ben hozták létre a tetőtérben a tanirodát, amely a gyakorlati oktatásban játszott igen fontos szerepet. Az iskolai alapítvány háttértámogatásával egy élő diákvállalkozást hozott létre: egy igazi papír- és írószerboltot működtettek az iskolában, több éven keresztül. 2002-től kapott megbízást a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola vezetésére.

Vezetői munkája egyik legnehezebb, de egyik legszebb feladata volt az iskola bővítéses rekonstrukciója. Közben folyamatosan bővítette a képzési kínálatot is. 2009-től főigazgatói feladatokat látott el a szakképzési rendszer korszerűsítése, fejlesztése érdekében alapított Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola élén, amely egy holland modell szerint működő, közös igazgatású közoktatási intézmény volt. A 2013-as állami fenntartásba vételt követően a folyamatos fenntartói változások közepette nyugdíjazásáig, 2019. június végéig vezette a Vasvárit, azt az iskolát, ahol pályája kezdetén vezetővé vált.