Egyetemi autonómia és pártdelegáltak – Tomka Béla történészprofesszor olvasói levele

2021. február 27. 07:41

Egyetemi autonómia és pártdelegáltak – Tomka Béla történészprofesszor olvasói levele

A téma az egyetem és a modellváltás, épp ezért döntöttünk úgy, hogy helyt adunk a történészprofesszor olvasói levelének úgy is, hogy azt eredetileg nem nekünk írta, nem egy nálunk megjelent írásra reagált benne.

„Az alábbi írás a szegedma.hu számára készült, de ott nem kívánták azt közölni.

A szegedma.hu az utóbbi hetekben több, hasonló tartalmú írást közölt az SZTE modellváltásáról. A 2021. február 11-én megjelent cikk esetében ugyan interjúról van szó, de nem teljesen világos, hogy mit mondott az interjúalany és mit tett hozzá a lap, ezért összefoglalóan hivatkozom az írásra, amelynek fő állításai a következők:

  1. Az egyetemi modellváltást azok ellenzik, akik félnek a teljesítménykényszertől, az „ingyenpénz elvesztésétől”.
  2. Az SZTE a „szegényebb, rosszabbul teljesítő karokat” kénytelen támogatni, s „ha ez továbbra is így marad, azaz a rosszul teljesítő, lemaradó, valódi fejlődésre és mérhető teljesítményre képtelen képzőhelyeket” támogatja, az káros az egyetemre nézve.

Ezek az állítások véleményem szerint súlyosan félrevezetők:

  1. Tapasztalatom szerint nem önmagában a modellváltástól félnek az SZTE polgárai, hanem elsősorban attól, hogy szakmai szempontok helyett politikai megfontolások érvényesülnek az egyetem működtetésében. E félelemnek jó oka van, hiszen a már átalakult egyetemek legfőbb döntéshozó testületébe gyakorló politikusok, sőt kormánytagok (!), továbbá más pártemberek kerültek. Senki nem zárta ki eddig azt, hogy ez az SZTE esetében is megtörténik.
    Kinek jó az, hogy az egyetemeken pártemberek kerülnek a legfelső vezető pozíciókba? A tudománynak és a teljesítménynek bizonyosan nem tesz jót. Nem ismerünk olyan sikeres egyetemet Európában, melyben kormánytagok töltenek be vezető tisztségeket. A modellváltást ellenzők éppen attól tartanak, hogy a teljesítménykényszert háttérbe szorítják a politikai szempontok.
    A modellváltás ellen szóló érv továbbá az is, hogy a közalkalmazotti státusz elvesztése jóval kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza a munkavállalókat. Ezt senki nem is vitatja.
  2. Ami az egyes karok helyzetét illeti, méretes csúsztatás azt állítani, hogy a rosszabb pénzügyi pozícióban lévő karok/képzések azért kerültek ilyen helyzetbe, mert gyengébb a teljesítményük. A képzések állami finanszírozása ugyanis jelenleg egyáltalán nem függ az oktatók vagy éppen a karok szakmai teljesítményétől. Korábban létezett tudományos normatíva, de éppen ez a kormányzat szüntette meg azt több évvel ezelőtt. Vagyis ma csak a kormányzati szándékoktól függ, hogy az egyes képzések költségeit mennyiben ismerik el. Van, ahol ez jobban megtörténik, van, ahol kevésbé.

A karok közötti szolidaritás valaha magától értetődő volt. A kancellár maga mondta azt, hogy korábban az egyetem éveken keresztül összesen 22 milliárd (!) forinttal finanszírozta a klinikákat és a betegellátást a többi kar forrásából.

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Akkor szerencsére senki nem állította azt, hogy a klinikák és az orvosi karok hatalmas hiányát az ott dolgozók rossz szakmai munkája eredményezi, hiszen ez rendkívül méltánytalan lett volna velük szemben. A pártpolitika egyetemre szivárgásának jele, hogy ma ellenben ilyen jellegű vádak hangzanak el. Ez a jövőnk?

Van egy egyszerű mód annak eldöntésére, hogy az egyetemi átalakulás ügyében ki követ pártérdeket és ki nem. Csupán a következő kérdéseket kell megválaszolni:

  • ha az 1994–1998 között kétharmados parlamenti többséggel rendelkező MSZP–SZDSZ kormány ugyanilyen tartalmú törvénnyel kívánta volna átalakítani az egyetemeket, úgy, hogy az akkori kormány tagjait és más politikusait ültette volna a kuratóriumokba, akkor is ugyanez lett volna a véleményünk?
  • Ha a jövőben a maitól eltérő összetételű kormányok saját politikusaikat kívánják az egyetem élére helyezni, akkor is elfogadhatónak tartjuk majd azt?

Tomka Béla
egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem
Történeti Intézet”