Egy ország, amit valaha Magyarországnak neveztek, ma Abszurdisztán: ha ez a tűzifaprogram, akkor ez viccnek is rossz – Bod Péter jegyzete

Magyarországon szinte minden az elhibázott brüsszeli szankciók miatt történik. Ezt nem én állítom, hanem Nagy István agrárminiszter, aki tűzifával szeretett volna segíteni honfitársain a kormánnyal együtt. Nem nagyon sikerült.
Bod Péter

2023. március 20. 17:48

Egy ország, amit valaha Magyarországnak neveztek, ma Abszurdisztán: ha ez a tűzifaprogram, akkor ez viccnek is rossz – Bod Péter jegyzete

„Az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki Európában. A Tűzifaprogram célja, hogy a tűzifával még nem rendelkező magyar családok számára az idei téli energiaszükségletet biztosítsa és kiszolgálja a lakossági igényeket. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekben indította el a kormány, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben” – olvasható a Kormány.hu oldalon az Agrárminisztérium bejegyzése.

 

Ezt követően Nagy István agrárminiszter arról tájékoztatott, hogy a tavaly szeptember 19-én életbe lépett kormányrendelet után az állami erdészeti társaságoknál megkezdődött a lakossági értékesítés. Egy olvasónk története alapján bemutatjuk, hogy a leírtak meglehetősen távoli kapcsolatot tartanak a valósággal. 

 

Olvasónk nem késlekedett, és három nappal a tűzifáról szóló kormányrendelet  után, 2022. szeptember 22-én megrendelte a tíz köbméternél kisebb mennyiséget, a hivatalosan kemény lombos maximált áru tűzifából. Arra gondolt, hogy előrelátása és gyors rendelésfeladása biztosítja számára, hogy a fűtési szezon előtt hozzájusson a tűzifához. 

 

Minden másként történt, és talán ez az eset talán azt is megmutatja, hogyan működik az ország. A leadott rendelés a DALERD Zrt.-től szeptember 30-án érkezett egy formalevél, amiben leírták, hogy az óriási igény miatt csak három köbméter fát tudnak biztosítani a fűtési szezon előtt, a többit a folyamatos fakitermelés függvényében tudják biztosítani. De az első egyben az utolsó levél volt sokáig az erdőgazdaságtól. Az ígért három köbméter pedig a mai napig nem érkezett meg. 

 

Ezer szerencse, hogy nem a magyar kormány tűzifaprogramja volt az egyetlen terv, amivel megrendelőnk mint lehetséges megoldással nekivágott a mögöttünk hagyott télnek. 

 

A DALERD Zrt. második levelét olvasónk 2023. március 20-án vehette kézhez, pontosan száznyolcvan nappal a megrendelése után. Ebben az állami erdőgazdasági társaság arról tájékoztatta a megrendelőt, hogy április 15-ig fizesse be a vételárat a levélben feltüntetett bankszámlaszámra, ezen tüntesse fel az ügyfélkódot és a számlaszámot. Ha mindez megtörtént gondolhatnánk, hogy semmi akadálya, hogy a vevő hozzájusson a tűzifához. De ez nem így van.

 

A DALERD Zrt. levelében egyetlen magyarázó mondat nincs, hogy a mögöttünk álló tüzelési szezonra ígért maximált áru tűzifa miért ilyen megmagyarázhatatlanul késve érkezik. Arra sem tér ki a levél, hogy a kormány gyorsnak és hatékonynak gondolt megoldása a lakosság tűzifával való ellátására miért nem ért időben célba. Ezzel összefüggésben arról sem történt említés, mi indokolhatja az ilyen elfogadhatatlan csúszását a megrendelés teljesítésének. 

 

Az erdőgazdaság levele ezekre a kérdések nagyon burkolt és áttételes formában csak annyiban tér ki, hogy akik április 15-ig nem fizetik be a vételárat, „automatikusan törlésre kerülnek, ezeket az igényeket nem áll módunkban teljesíteni” – olvasható a már idézett levélben.

 

A teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy amennyiben a vevő nem áll a rendelésétől, akkor amennyiben április 15-én hozzájutna a tavaly szeptember 22-én rendelt tűzifához, akkor a március 20-ai határnaphoz már csak huszonöt napot kellene hozzáadni, és így az jönne ki, hogy kétszázöt nap elteltével sikerült teljesíteni a megrendelését. Az sem igazán érthető, hogy amennyiben a DALERD-től érkező levélen március 8-ai dátum áll, ez miért március 20-án érkezik meg a címzetthez. 

 

Az előzmények ismeretében a legkevésbé sem látszik valószínűnek, hogy az erdőgazdaság tartani tudná az április 15-ei határidőt. Ezt támasztja alá a levélnek az a részlete is, amely arról szól, hogy a tűzifa elszállítása az igénylő feladata, azzal a kitétel, hogy a tűzifa elszállításának végső időpontja augusztus 31-e.

 

Joggal merülhet fel a kérdés a tűzifaprogram kapcsán: hol járunk, ha nem Abszurdisztánban?