Egy lengyel matematikus professzor kapta idén a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet

Az elismerést a világhírű szegedi matematikus lánya, Szőkefalvi-Nagy Erzsébet alapította 1999-ben édesapja emlékére. Pénteken délelőtt már huszonegyedik alkalommal adták át, amit most Franciszek Hugon Szafraniec a krakkói egyetem emeritus professzora vehetett át.
Rafai Gábor

2021. november 12. 12:22

Egy lengyel matematikus professzor
kapta idén a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet

A kitüntetett személyére minden évben az Acta Scientiarum Mathematicarum szerkesztőbizottsága tesz javaslatot.

 

A díjat olyan kiváló matematikus kaphatja meg, aki a szegedi folyóiratban magas szintű publikációs tevékenységet folytat.

 

Franciszek Hugon Szafraniec a funkcionálanalízis és operátorelmélet területén ért el kiemelkedő eredményeket, az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban négy nagy hatású cikket publikált.

 

 

Szafraniec professzor matematikai munkássága témáit tekintve széles körű. PhD fokozatát 1968-ban szerezte a Jagelló Egyetemen nemlineáris analízissel kapcsolatos témában.

Érdeklődése ezután az operátorelmélet irányába fordult, az akkoriban egyik legaktuálisabb terület, a dilatációelmélet felé. Lenyűgözte Szőkefalvi-Nagy Béla 1955-ben megjelent híres Appendix-e, amely alapvető hatást gyakorolt a kutatásaira, és azokat máig is inspirálja.

 

Szafraniec professzor tudományos tevékenységére jellemző, hogy látszólag egymástól távol álló témák között talál összefüggéseket. Szőkefalvi-Nagy Béla általános dilatációs tétele számos olyan eredményének kiindulópontjává vált, melyek túlmutatnak az operátorelméleten.

 

Azon észrevétele, hogy a dilatációs tétel bizonyításában a reprodukáló magú Hilbert-terek, mint eszköz már benne rejlettek, érdeklődését ezen elmélet iránt rendkívüli módon felkeltette, és alapvető jelentőségű alkalmazásokhoz vezette a komplex függvénytanban, harmonikus analízisben és kvantumelmélethez kapcsolódó témákban.

 

Szafraniec professzor négy cikket publikált az Acta Scientiarum Mathematicarumban, közülük kettő a dilatációelmélethez kapcsolódik, az egyik pedig több mint hatvan idézetet kapott.

Az ünnepélyes díjátadót követően Franciszek Hugon Szafraniec „Inspirations as a driving force. The appendix” címmel tartott angol nyelvű előadást.