Díszközgyűlés: Szeged új díszpolgára Szabó Gábor rektor

„Városunk erejét az adja, hogy az országban egyedülállóan összetartó közösséget alkotunk” – mondta Botka László, majd díszpolgár lett a rektor, átadták a Pro Urbe-díjakat, a Szegedért és a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérmeket.

2018. május 19. 20:24

17:13 Vége a Díszközgyűlésnek. A Szózatot énekli a Díszterem.

Akik az eget tartják Szeged fölött

17:12 Eric Blinnek gratulált elsőként Botka László a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérmet.

1969-ben született Franciaországban, ahol nyelvtudományi mesterképzésen szerzett diplomát. 1996-ben magyar szerelme kedvéért költözött Szegedre. Az Alliance Francaise Szegedi Francia Kulturális Egyesületnél és a tanárképző főiskolai karon lett vendégtanár, oktatja a francia üzleti és idegenforgalmi szaknyelvet. Számos egyetemi együttműködési projektben vett részt francia intézmények bevonásával, többek közt az Állam- és Jogtudományi Karon a magyar–francia képzés kialakításában. 2003-tól 2012-ig a francia és európai jogi képzés koordinátor-igazgatója volt, 2012 és 2014 közt pedig a Francia Szaknyelvi Képzési Központot és az Alliance Francaise-t is vezette. 2006-ban lett a Magyarországi Francia Nagykövetség tiszteletbeli konzulja. Moderátora és segítője volt a Szeged és Nizza közti nemzetközi kapcsolatok fejlődésének. Tavaly éttermet nyitott a belvárosban, ahol a különböző francia régiók ízeit ismerhetik meg a vendégek.

17:10 Elsőnek Lednitzky András emlékérméhez gratulál tapssal a Díszterem.

Lednitzky András a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett, közel harmincnégy évig látta el az Általános Orvostudományi Kar dékáni hivatalvezetői teendőit, 2014-ben vonult nyugállományba. 1996 óta a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetőségi tagja. 2006 óta Izrael dél-magyarországi konzuli képviseletét vezeti tiszteletbeli konzulként. Szervezője a Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztiválnak, a tavaszi Zsidó Kulturális Napoknak, az Izraeli Vacsoraesteknek, a zsidó vallási életnek. Megalakította a Szeged Magyar–Izraeli Baráti Társaságot, amelynek jelenleg is elnöke. Aktívan részt vett a szegedi új zsinagóga tavaly lezárult külső rekonstrukciójában és biblikus kertje helyreállításában. Rotarista, több alapítványban is dolgozott. Munkájáért megkapta a város önkormányzatától a Szegedért Emlékérmet, a Szegedért Alapítványtól pedig a Debreceni-díjat. Tevékenységével segíti a város nemzetközi kapcsolatainak gazdagítását, Izrael és Magyarország együttműködését.

17:09 A Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérmek átadása következik.

17:05 Verdi Nabuccójának Rabszolgakórusával köszönti a díszközgyűlés az emlékrémeseket. Énekel a Szegedi Nemzeti Színház kórusa.

17:04 Sztanó János is átvehette a Szegedért Emlékérmet.

Szegeden tanuló egyetemista feleségének köszönhetően költözött városunkba a közgazdász végzettségű Sztanó János, aki 1951-ben Dunaföldváron született. A Szegedi Állami Gazdaságban kezdett gyakornokként, tíz évvel később, 1983-ban igazgatóvá nevezték ki. Azóta, azazharmincöt éve megszakítás nélkül vezeti a társaságot, amelynek dolgozói privatizációját is ő irányította. A SzegedFish Kft. működteti az ország második legnagyobb halastórendszerét, amely nyolcvannyolc évvel ezelőtt a város közreműködésével jött létre. A fehértói tógazdaságnak és az itt kitenyésztett, önálló fajtaként elismert szegedi tükrös pontynak sikerült itthon és külföldön is dicsőséget szerezni. Sztanó János közben igazi szegedi lett, több szakmai és társadalmi szervezet munkájában vesz részt, tizenkilenc éve tagja a Szent-Györgyi Albert Rotary Clubnak. Felesége pedagógus, fiuk orvos, lányuk közgazdász, hat unokájuk van.

17:02 Szegedért Emlékérmet vehetett át Papp Éva is.

Papp Éva ötven éve, 1968-ban diplomázott a József Attila Tudományegyetemen: magyar nyelv és irodalom, illetve orosz nyelv és irodalom tanári oklevelet szerzett. Tizenhárom évig a Béketelepi Általános Iskolában tanított, majd 1981-től a Tisza-parti Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusa lett. Így tanúja volt annak az erőfeszítésnek, amely során többszöri visszautasítás után 1983-ban az iskola felvehette Széchenyi István nevét. Ekkor kezdődött ismerkedése a legnagyobb magyarral, a névadás óta kötelességének érezte, hogy minél többet tudjon meg Széchenyi életéről és munkásságáról. Belépett a Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Körébe, amelynek célja Széchenyi emlékének ápolása, korának és munkásságának, a reformszellemnek a megismerése és terjesztése a magyar társadalomban. A társaság később az Országos Széchenyi Kör nevet vette fel. A szegedi tagcsoport 1989-ben alakult, Papp Éva országosan és helyben is egyre több szervezési feladatot vállalt és előadásokat tartott. Tevékenységét a kör többször oklevéllel ismerte el, és az elnökség tagjává választották. Évekig a szegedi tagcsoport titkára volt, majd elnöke lett.

17:00 A Somogyi-könyvtárigazgatója, Palánkainé Sebők Zsuzsanna is átvette az emlékérmet.

1956-ban született Szegeden, az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-könyvtár szakán 1987-ben szerzett diplomát. Már 1979-ben elkezdett a Somogyi könyvtár fiókhálózatában dolgozni, később a gyermekkönyvtár vezetője lett. 2004-től három évig a Csongrád Megyei Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ munkatársaként országos tananyagfejlesztő programokban vett részt, majd 2007-ben visszatért a könyvtárba, melynek akkor választották igazgatójává. Négy évvel később könyvtárpedagógiai-tanárként egyetemi diplomát szerzett. Az intézmény a hagyományos feladatok, az olvasást népszerűsítő rendezvények, ismeretterjesztő előadások szervezése mellett keresi a helyét a modern információs környezetben. Éppen ezért az elmúlt években a Palánkainé Sebők Zsuzsanna vezette könyvtár a város életében fontos kulturális projektek megvalósításában, a pályázati lehetőségek feltárásában, a digitális tartalomszolgáltatás fejlesztésében és a felhasználók folyamatos képzésében is élen járt. Könyvtárszakmai körökben az intézmény minta, országosan elismert: Szegedhez kötődő hagyomány lett a képregényfesztivál, a Könyvkirály játék és speciális szolgáltatásaival a Hangoskönyvtár.

16:58 Szajbély Mihály is átvette a Szegedért Emlékérmet.

1952-ben született Budapesten, kisiskolás korában, édesapja munkája miatt került családja Szegedre. A jogi egyetemre iratkozott be, egy évvel később a bölcsészkarra ment át, ott diplomázott magyar szakos középiskolai tanárként 1977-ben. Azóta is a Szegedi Tudományegyetemen dolgozik. Szinte az egész életét ott töltötte, mindössze hat és fél évet volt távol: Bécsben és Berlinben oktatott. – Betettem a lábam 1971-ben a szegedi egyetemre, és minden bizonnyal innen fogok nyugdíjba menni – vallotta egy interjúban az irodalomtörténész. Szajbély Mihály 1992-től 2002-ig a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszéket, 2002-től 2014-ig a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéket vezette, utóbbi létrejöttében, a kommunikáció szak megszervezésében hatalmas szerepet játszott a 90-es években. 2014-től három éven át a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt, és kiemelten támogatta a város erőfeszítéseit szegedi munkahelyteremtő beruházások létrejötte érdekében. 1984 óta az irodalomtudományok kandidátusa, 2004-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kétszer kapta meg az Akadémiai Kiadó Kritikusi Nívódíját, 1999-ben Martinkó András-díjjal tüntették ki.

16:56 Elsőnek Füzesi Kristóf vehette át az emlékérmet.

Hatvankét éve él Szegeden a hartai születésű, nyolcvan esztendős Füzesi Kristóf. Nem tanult meg őzni, de már nem érzi magát „gyüttmöntnek” – vallja a sebészprofesszor, akinek nevét az egész ország megismerte 1998-ban, amikor a kisperegi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoportot vezette. Szegeden végzett az orvostudományi egyetemen 1962-ben, sebészként négy évvel később, gyermeksebészként pedig 1969-ben szakvizsgázott. 1964-ben nősült, felesége gyógyszerészasszisztens, lánya fogorvos, fia sebész lett, négy unokájuk van. 2007-ig, azaz hetven esztendős koráig aktív sebész volt, további három évig tartott még előadásokat az orvostanhallgatóknak. Nyugdíjba vonult ugyan, de a szakma országos vezetőségében és a szakorvos-képzésben részt vesz. Megkapta a Pro Sanitate és a Batthány-Strattmann-díjat, a Szegedért Alapítvány fődíját, a Lumnitzer Sándor Emlékérmet, a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, a Klebelsberg Kuno-díjat és a Koós Aurél emlékérmet.

16:55 A Toborzó után a Szegedért emlékérmek átadása következik.

16:54 Kis szünet a díjátadásban: Major Attila Kodály Háry János daljátékából a Toborzót énekli, közreműködik a Szegedi Nemzeti Színház férfikara, zongorán kíséri őket Koczka Ferenc.

16:51 Pro Urbe-díjat vehetett át Pataki Ferenc festőművész is.

A művészi hivatás és így a művészpálya: az élete. Pataki Ferenc Szegeden született 1941-ben. Iskoláit itt végezte, 1957-ben fölkerült Budapestre a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumba, ott érettségizett, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakára járt. A Fiatal Művészek Stúdiójának Műtermében kezdte művészpályafutását kiemelt ösztöndíjasként. 1965-ben házasságot kötött Bús Erzsébettel, aki élete legmegbízhatóbb támogatója lett. Három gyermekük született: Noémi logopédus, Mátyás és Dávid iparművész. Budapestről 1969-ben hazaköltöztek Szegedre, ahol műteremlakást kaptak. Tárlatai közül kiemelkedik a budapesti Vigadó Galériában 1991-ben rendezett gyűjteményes kiállítása, és 2001-ben a szegedi Várban megrendezett életmű-kiállítása. Fő műveinek egyike a felvidéki Ajnácskő templomába festett stáció-képek. Pedagógiai munkássága is elismert, tanított az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, megalakította a Szegedi Grafikai Stúdiót, a Belvárosi Rajzkört, amelynek ma is vezetője. Számos rangos hazai és külföldi tárlaton nyert díjat. 1994-ben Szegedért Emlékérmet, 2001-ben Szegedért Alapítvány Művészeti Kuratóriumi Díjat, 2006-ban Kölcsey Ferenc Emlékérmet kapott. 2008-ban megyei Prima-díjas lett. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, a Szög-Art Egyesületnek és elnöke a HÁM Művészeti Egyesületnek.

16:49 Takács Máté Szeged egykori főépítésze vehette át elsőként a Pro Urbe-díjat.

Az 1937-ben született Takács Mátét a műegyetem elvégzése után néhány évvel, 1964-ben hívták Szegedre városépítésznek. 1969-ben Szeged főépítésze lett. Tizenhét évig töltötte be ezt a posztot, ez idő alatt az északról, északkeletről Szegedet övező panel karéj építését tervezte, szervezte, irányította. Ma is 60 ezer embernek ad otthont a városnak ez a része, amely jól illeszkedik a korábbi település-szerkezethez. Nevéhez fűződik többek közt a tarjáni városrész közterületeinek rehabilitációja és a nyugati logisztikai tengely fejlesztési koncepciója is. Az egykori főépítész nemcsak városépítőként, épülettervezőként is országos elismerést vívott ki. Huszonkét társasházat és több mint 300 családi házat tervezett negyvenöt év alatt. Nemcsak a tervezőasztalnál alkot, a Szeged monográfia 5. kötetében a város építészettörténetét bemutató fejezetet, illetve a várostörténeti atlaszban a XX. századi részt írta. Takács Máté számos díjat kapott: többek közt a Magyar Építőművészek plakettjével, Hild János Emlékéremmel, tavaly pedig Vedres István-díjjal és Szeged Város Arany plakettjével tüntették ki.

16:46 A kitüntettek méltatása következik, először Szabó Gábor életútját ismertette Beslin Anita, majd a polgármester átadta a díszpolgári címet Szabó Gábornak.

Szabó Gábor 1954-ben született, az akkori József Attila Tudományegyetemen szerezte fizikus diplomáját. 1994 óta egyetemi tanár, 1996 és 2000 közt a Fizikus tanszékcsoport vezetője volt, négy évvel később a Szegedi Tudományegyetem Műszaki és Anyagtudományi Intézetének igazgatója lett. 2010-ben választották az SZTE rektorává. Az egyetem számos kutatási és ipari projektjében vett és vesz részt, a legjelentősebb mind közül a lézerközpont, az ELI-ALPS létrehozásában betöltött meghatározó szerepe. Az egyetem rektoraként és kutatójaként egyaránt kiemelten fontosnak tartja az ELI és az SZTE közti együttműködést, ennek eredményeként közös laboratórium létrehozásáról született megállapodás. Az SZTE első számú vezetőjeként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az egyetem sok hazai és nemzetközi projektben vegyen részt, amellyel bekapcsolódik fontos feladatok megoldásába. A csökkenő magyar hallgatói létszám pótlására pedig megindult az idegen nyelvű képzések folyamatos fejlesztése.

Szabó Gábor a szakma nemzetközi élvonalába tartozó kutatóhelyekkel tart kapcsolatot, Göttingenben, Houstonban, Jénában és Oszakában is volt már vendégprofesszor. Fizikus és fizikatanár szakos hallgatók számára tart alapkollégiumokat, speciális és PhD-kurzusokat. Tanítványai közül többen vezető kutatók, egyetemi tanárok lettek.

Szabó Gábor, aki 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2010-től pedig rendes tagja, 2007 óta vezeti a Magyar Innovációs Szövetséget is. 2013-ban a Magyar Rektori Konferencia alelnöke lett. Számos nem szakmai elismerést is kapott: 2009-ben vehette át a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjét, 2009-ben Szeged város Pro Urbe-díját, majd egy évvel később a Szegedért Alapítvány Szőkefalvi-Nagy Béla díját is. Tavaly Trefort Ágoston-díjjal tüntették ki.

16:44 „Kedves Szegediek!

Tíz napos ünnep veszi ma kezdetét, és minden adott a közös ünnepléshez, mert vannak közös értékeink, sikereink és ünnepeltjeink is. Szállodáink megteltek sok ezer vendég is érkezik hozzánk gyönyörködni városunkban, osztozni örömünkben. Kívánok mindenkinek felemelő, közös élményeket! Boldog Születésnapot, büszke, szép, szabad Szeged!”

16:43 „Lednitzky Andrásnak köszönettel tartozunk azért a munkáért, amit a zsidó kultúra és hagyományok ápolása érdekében végez Szegeden. Nélküle Európa egyik leggyönyörűbb zsinagógáját sem tudtuk volna ilyen szépen felújítani. A II. világháborúban pótolhatatlan veszteség érte városunkat, közös felelősségünk, hogy emlékezzünk erre, és soha többé ne hagyjuk, hogy a barátság helyett a gyűlöletet uralkodjon közöttünk. Az Izrael és Szeged közti jó kapcsolat előmozdításáért Lednitzky Andrásnak a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Emlékérmet adjuk.”

16:43 „Szeged hálás azoknak, akik új tudást, új kultúrát és új ízeket hoznak városunkban. Éric Blin az ékes bizonyítéka annak, hogy az embernek külföldiként nem kell önmagát megtagadnia ahhoz, hogy értékes tagjává válhasson közösségünknek. Sőt, mi éppen azt értékeljük benne, hogy ki ő, és milyen értékes tudást hozott nekünk, hogy megossza velünk. Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Emlékéremben részesítjük ezért.”

16:42 „Ha Széchenyi István a legnagyobb magyar, akkor Papp Éváról nyugodtan elmondhatjuk, hogy ő a legnagyobb magyar legnagyobb szegedi kutatója és méltatója. És aki Széchenyi munkásságát kutatja, terjeszti és tanítja, az példát mutat emberségből és abból, hogyan érdemes a hazáért dolgozni, harcolni és küzdeni. Köszönjük Papp Évának, hogy hazaszeretetre, a hagyományaink ápolására és újra megélésére tanít minket! Szeged Emlékérem a kitüntetése.”

16:42 „Mi, Szegediek szerencsések vagyunk, mert kiváló egyetemünk és kiváló tanáraink vannak. És minden szakterületnek és tudományágnak megvannak a maga szegedi kiválóságai. Szajbély Mihály az irodalomtudomány területén alkotott maradandót, és nagyon hálásak vagyunk neki azért a munkáért is, amit a kommunikáció szak létrehozása érdekében végzett. Neki is Szegedért Emlékéremmel mondjuk: Köszönet, köszönet érte!”

16:41 „A hosszú évtizedek alatt számtalan beteget gyógyított és mentett meg Szegeden Dr. Füzesi Kristóf. A hétköznapi embert páni félelem fogja el, ha a sebész szót meghallja. Vannak viszont nevek ebben a szakmában, amelyek nyugalmat, bizalmat és tudást árasztanak. Dr. Füzesi Kristóf neve ilyen. Joggal és okkal vívta ki a szakma és a betegek megbecsülését. Kivételes tudását és az egészségügyben folytatott munkásságát Szegedért Emlékéremmel ismerjük el!”

16:41 „Köszönjük Sztanó Jánosnak, hogy Szegedet választotta otthonául, hogy hűséges és kitartó munkájával népszerűsíti a szegedi halakat. Szeged a Tisza, a halászlé és a kiváló minőségű halak városa is egyben. Ez utóbbiban pedig Sztanó Jánosnak elévülhetetlen érdemei vannak. Szegedért emlékéremmel jutalmazzuk munkájáért!”

16:40 „A könyvtár a tudás vára. Olyan vár, aminek a bevételéhez gyakorlásra, játékosságra, türelemre és kitartásra is szükség van. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink és unokáink is eltanulják azt a különleges képességet, amivel a tudás várát be lehet venni. És nagyon örülünk neki, hogy olyan nagyszerű várkapitányunk van könyvtárunkban, mint Palánkainé Sebők Zsuzsanna, akinek hála, mind több és mind több, gyermek és felnőtt ismeri meg az olvasás örömét. Szegedért Emlékéremmel ismerjük el munkáját, amiért, köszönet, köszönet érte.”

16:39 „Szeged az Alföld kulturális fővárosa. És annak érdekében, hogy ez így is maradjon, mindig támogatni és díjazni fogjuk azokat a művészeket, akik munkájukkal és látásmódjukkal egyedivé és különlegessé teszik városunkat. Pataki Ferenc azonban nem csak kivételes művész, de nagyszerű tanár is, aki számtalan tanítványában ültette el az alkotás örömének magját itt, Szegeden is. Nem lehetünk eléggé hálásak neki mindezért. Fogadja megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül a Pro Urbe díjat munkájáért.”

16:37 „Mindig is csodálattal tekinthettünk azokra, akik mérnökként, tervezőként befolyásolhatták egy-egy település formáját és látképét. És a nagy várostervező mesterek kéznyoma olyan nyom, amely a település minden lakójában lenyomatot hagy. Szerencsére Szegednek nagyszerű tervező mesterei voltak, közülük is kiemelkedik Takács Máté. Nagy megtiszteltetés, hogy átnyújthatjuk a Pro Urbe díjat városunk korábbi főépítészének, Takács Máténak munkájáért. Köszönet, köszönet érte!”

16:36 „Abban, hogy a lézerközpontot mi nyerhettük el nyugat-európai riválisainkkal szemben, nagyon fontos szerepet töltött be Szabó Gábor akadémikus. Ha Szegednek van szíve, ha van lelke, akkor azt az itt élő emberek összetartó közössége alkotja, ha pedig agya, esze van, akkor azt a Szegedi Tudományegyetem, az egyetem polgárai és tanárai adják. Az egyetem, ahol olyan kiváló tudósok, tanárok, kutatók és vezetők dolgoznak, mint Szabó Gábor. Nagyon hálásak vagyunk neki munkájáért, olyat vitt véghez, amely hosszú évtizedekre meghatározza városunk jövőjét a tudomány világában! Örök dicsőség és hála ezért Szeged új díszpolgárának, Szabó Gábor professzor úrnak. Köszönet, köszönet érte!”

16:34 „Most pedig a hagyományoknak megfelelően ünnepeljük meg közösen és köszöntsük a városnak azokat a polgárait, akik maradandó eredményekkel és teljesítménnyel járultak hozzá Szeged hírnevének öregbítéséhez, akik tudásukkal és munkájukkal Szeged igazi oszlopaiként tartják felettünk a magas eget. Elsőként hadd köszöntsem városunk új díszpolgárát, Dr. Szabó Gábor rektor urat”.

Bölcs döntés az önállóság mellett

16:32 „Szeged nem csak szabadságszeretetében egyedülálló ma Magyarországon, hanem tudásában és teljesítményében is, és ebben minden szegedinek megvan a maga szerepe. Hozzánk érkezett az elmúlt években a legtöbb uniós támogatás a vidéki városok közül, és minden esélyünk megvan rá, hogy ez a következő években is így legyen. Mi mindent fillért a városra költöttünk, és garantálom, hogy nem lesz másként ez a jövőben sem.

Világraszóló tudományos fejlesztések történtek nálunk az elmúlt években. Nagy-Britanniát és Franciaországot is megelőzve mi nyertük el a XXI. század egyik legkomolyabb európai tudományos beruházását, az ELI-Lézerközpontot. A Szegedi Tudományegyetemet pedig az ország és a régió legjobb egyetemei között tartják számon. Az egész térségben nálunk a legalacsonyabb a munkanélküliség. Olyan világvállalatok jöttek városunkban, mint a Continental, a British Petrol vagy éppen az EPAM System. Jól fizető állások várják a jól képzett szegedi embereket.

Az elmúlt években nekiláttunk iskoláink és orvosi rendelőink felújításának. Mert tudjuk, hogy az egész országban az emberek az oktatással és az egészségüggyel a legelégedetlenebbek. Mi sok milliárd forintot költünk arra, hogy Szegeden ez ne így legyen. Nem csak felújítjuk rendelőinket, de új egészségházakat is építünk. Bölcsődéket, óvodákat és általános iskolákat újítunk fel, hogy gyermekeink biztonságban és modern körülmények között fejlődhessenek és tanulhassanak.

Hiába államosította az Orbán-kormány intézményeinket, mi nekünk kell gondoskodni róluk. És mi meg is tesszük. Tavaly és idén egyedülálló parkosítási programot indítottunk. Növeljük a zöld felületek méretét, fákat és virágokat ültetünk szerte a városban, hogy tisztább, zöldebb és élhetőbb legyen környezetünk. Olyan uszodakomplexumot építünk, amelyben világversenyeket tudunk majd rendezni.Felújítjuk útjainkat és közlekedési csomópontjainkat. Gondoskosdunk róla, hogy európai nagyvároshoz méltó infrastruktúrája legyen Szegednek.”

16:28 „Jöhet árvíz, aszály, vagy éppen tűzvész, mi mindig bebizonyítottuk, hogy megbirkózunk a nehézségekkel. És a szegedi ember olyan fajta, hogy nem tűri, ha mások akarják megmondani neki, mit és hogyan kell csinálni. Tudjuk mi azt magunk is, sőt, mi tudjuk leginkább. Ezt mutatják az áprilisi eredmények is. Mert Szeged április 8-án ismét a függetlenségre és a szabadságra szavazott. Szeged április 8-án is bölcsen döntött, amikor az önállóság mellett tette le a voksát.

Városunk erejét az adja, hogy az országban egyedülállóan összetartó közösséget alkotunk. Éppen az tesz minket sikeressé, hogy az itt élő, színes közösségben mindenki megtalálja a maga helyét. Eltanuljuk egymástól a jó dolgokat, és segítünk egymásnak úrrá lenni a gyengeségeinken. Szegednél színesebb népességű város talán nincs is az országban. Nálunk jól megférnek egymás mellett a magyarok, a szerbek, a szlovákok, a németek, az ukránok, a lengyelek, a románok és a magyar cigányok. És ugyanígy nem teszünk különbséget vallás szerint sem. Katolikusok, reformátusok, görögkatolikusok, evangélikusok, zsidók és a nem hívők békességben élnek egymás mellett. Sajnos azt kell mondjam, Szeged egyre inkább magára marad ezzel az országban. De ez nem azt jelenti, hogy fel kellene adnunk értékeinket és küzdelmünket. Éppen fordítva! Minél nagyobb a szembeszél, annál keményebben bele kell álljunk, és össze kell kapaszkodjunk.”

Tíz napra ünneplőbe öltözik Szeged

16:24 Megköszönte Joób Mártonnak is: „aki ugyan második lett Csongrád megye 2-es választókerületben, de Szegeden így is ő kapta a legtöbb szavazatot. Önkormányzati képviselőként, az önkormányzat foglalkoztatási, szociális és sportbizottsága elnökeként továbbra is számítunk kiváló munkájára.”

„A mai ünnepélyen szeretném kifejezni hálámat a szegedi választóknak bölcsességükért. Azért, hogy nem hagyták magukat megvezetni. Hogy kiálltak a békés fejlődés és a szabad Szeged mellett. Köszönöm, hogy nem ültek fel a hazugságoknak, nem hagyták, hogy a mindent elárasztó propaganda félelemet ültessen a szívekbe. Szeged megfontolt, józan döntést hozott, és a folytatásra szavazott. Arra szavazott, hogy közös erővel, csapatban dolgozva juthatunk a legmesszebbre. A lejáratás és egymás nemtelen támadása helyett az együttműködésre, a jól elvégzett, tisztességes munkára szavaztak az itt élő emberek. Arra, hogy Szeged folytassa a megkezdett utat, és ne adja fel azt a függetlenséget és szabadságot, amit a szegediek 300 évvel ezelőtt harcoltak ki maguknak.”

16:23 „Azt kell mondjam, van is mit ünnepelnünk.” Majd ezután az április választásokrólbeszél a polgármester:

„városunk lakóinak csaknem hetvenegy százaléka vett részt a választásokon, amire hosszú ideje nem volt példa. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a szegediek elkötelezettek a demokrácia iránt, és fontosnak tartják, hogy saját maguk dönthessenek jövőjükről. Gratulálok Szeged 1-es számú országgyűlési képviselőjének, a polgármesteri kabinet korábbi vezetőjének, Szabó Sándornak az újraválasztásához. 2014-hez képest jelentősen növelni tudta támogatottságát, és így újra ő képviselheti Szegedet a magyar országgyűlésben. És természetesen gratulálok B. Nagy Lászlónak is a kettes körzetben elért eredményéhez. Kívánom, hogy mindketten sikeresen és eredményesen képviseljék városunkat az új parlamentben! Kívánom, hogy a nagy elődökhöz, a Nagy Imre-kormány miniszteréhez, Kéthly Annához és a szabadságelvű, jogvédő Rassay Károlyhoz méltó munkát folytassanak a parlamentben!”

16:21 Botka László lép a mikrofonhoz, és megkezdi ünnepi beszédét: „299 éve, hogy városunk megkapta a szabadságlevelét és a ma is hivatalos címerét. Ma ünnepeljük, hogy Szeged 1719-ben elnyerte önállóságát és szabadságát, és ennek köszönhetően páratlan fejlődés vette kezdetét városunkban.”

16:20 Az A csitári hegyek alatt című dalt hallgatták az ünneplők, Somogyvári Tímea Zita, a Szegedi Nemzeti Színház operaénekese adta elő, zongorán kísérte Koczka Ferenc.

16:12 A Himnuszt majd az Örömódát énekelték a résztvevők. Utána Fekete Gizi József Attila Levegőt! című versét szavalta.

16:09 A Szeged híres város-fanfárral kezdődik a díszközgyűlés. Érkeznek a zászlók a Díszterembe.

16:04 Zsúfolásig telt a Díszterem, a karzat is tele van, hamarosan kezdődik a díszközgyűlés.

15:55 Köszöntünk mindenkit – a Díszteremből. Elmosták a záporok a Széchenyi téri díszközgyűlést, a városháza termében lesz az ünnepség.

 

Korábban írtuk:

A Széchenyi téri ünnepségsorozat délután három órakor kezdődik, a Fricsay Ferenc Városi Koncertfúvószenekar és a Pavane Táncegyüttes térzenével és tánccal várja az érdeklődőket. Majd délután négy órakor a zászlók bevonulásával kezdetét veszi a díszközgyűlés, ünnepi beszédet mond Botka László polgármester.

A Széchenyi tér készen áll (fotók: Szabó Luca)

Ismert, a közgyűlés még februárban döntött arról, hogy a város díszpolgári címét Szabó Gábor egyetemi tanár, fizikus, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora kapja.
A Pro Urbe-díjat Takács Máté építész, Szeged város egykori főépítésze, valamint Pataki Ferenc festőművész veheti át a polgármestertől.

Szegedért emlékérem elismerésben részesül

  • Füzesi Kristóf sebészorvos, egyetemi tanár,
  • Szajbély Mihály irodalomtörténész, egyetemi tanár,
  • Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója,
  • Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör Szegedi Szervezetének elnöke,
  • Sztanó János, a SzegedFish Kft. ügyvezető igazgatója.

Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérmet ketten kapnak az idén is

  • Lednitzky András, Izrael Állam tiszteletbeli konzulja,
  • Eric Blin, Franciaország tiszteletbeli konzulja.

Az ünnepséget élőben követheti a Szeged Televízióban, illetve itt a honlapunkon is tudósítjuk a történéséket.

Címlapon

mutasd mind