Csalódottak az egészségügyi szakdolgozók: nyílt levelet írtak az orvoskamarának

Szerintük a bérrendezés egyoldalú formában és ütemezésben valósul meg, ami a szakdolgozók körében komoly megélhetési problémákat, pálya- és országelhagyást okozhat.

2020. október 07. 06:55

Csalódottak az egészségügyi szakdolgozók: nyílt levelet írtak az orvoskamarának

Az orvoskamarához intézett nyílt levélben fejezte ki csalódottságát az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvénnyel kapcsolatban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK).

„Ezidáig azt hittük, hogy szolidárisan együtt képviseljük az egészségügyi dolgozó kollégáinkat. Most sajnos csalódottságunknak kell hangot adni. Reméljük, a Magyar Orvosi Kamara szolidaritást vállal velünk, nem fogadja el ilyen formában a törvényt és semmi esetre sem vesz részt a megvalósításában”

– olvasható nyílt levélben, amiben arra is emlékeztetnek, hogy a törvénytervezet véleményezésére mindössze négy órája volt a köztestületüknek, ami a dokumentumot nem támogatta.

A levél szerint az elutasítás oka alapvetően nem a törvény mellékletében megjelentetett orvosi bértábla, hanem a joganyagban leírt elvárások, követelmények, amik szerintük a szakdolgozóknak előnytelen helyzetet vetítenek előre, és kedvezőtlen hatást gyakorolnak az egészségügyi ellátórendszer számos területére, bizonytalanná téve a betegellátást.

Balogh Zoltán MESZK-elnök az orvosi kamara elnökének, Kincses Gyulának címzett nyílt levélben azt is írta, hogy olyan jelentős módosítások találhatóak a jogviszonyra vonatkozóan, amik alapjaiban változtatják meg a szakdolgozók foglalkoztatásának gyakorlatát. Félő, hogy ezek a szakdolgozói humánerőforrás-hiány miatt ellehetetlenítik egyes intézmények működését, hiszen a többes jogviszony kérdése jelentősen szigorodik.

A magyar szakdolgozói kar jelentős része másod-, sőt harmadállás együttes fenntartásával tudja biztosítani azt az anyagi biztonságot, amit jogosan követeltek együtt a korábbi tárgyalásokon

– tette hozzá.

A MESZK szerint a bérrendezés ilyen egyoldalú formában és ütemezésben – a foglalkoztatási korlátozásokkal kiegészítve – tömeges megélhetési nehézségeket, pályaelhagyást, sőt országelhagyást eredményezhet.

A nyílt levél kiemeli:

a hazai ellátórendszer fenntartása, valamint a koronavírus-járvány leküzdése nemcsak a magyar orvosok helytállásának köszönhető, hanem valamennyi egészségügyi dolgozónak és a szociális ellátásban dolgozóknak.

A kamara szerint az egészségügyi szakdolgozók rendkívül méltánytalan helyzetbe kerülhetnek, ha egyeztetés nélkül 2021-ben megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk.

A nyílt levél teljes szövege az alábbiakban olvasható (forrás: meszk.hu):

Tárgy: NYÍLT LEVÉL A MOK elnökének

Dr. Kincses Gyula, elnök
Magyar Orvosi Kamara

Tisztelt Elnök Úr!

Szakmai köztestületünk elnöksége 2020. október 5-én 12.20 perckor kapta meg a rendkívül fajsúlyos, egészségügyi szakdolgozók tízezreit érintő foglalkoztatással kapcsolatos „az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény” tervezetéről szóló joganyagot.  A rendelkezésre bocsájtott 4 órányi véleményezési időtartam csak arra volt elegendő, hogy egyszeri alkalommal átolvassák a véleményezők, testületi határozat e tekintetben nem született az idő rövidsége miatt. Hivatkozva 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről, valamint a 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról szóló jogszabályokra a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara NEM TÁMOGATTA „az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény” tervezetéről szóló T/13174. számú törvényjavaslatot.

Természetesen a rendelkezésre álló idő lejártát követően, munkajogban jártas szakjogászok, humán politikai vezetők bevonásával tovább folytattuk a hirtelen jött iromány értelmezését. Álláspontunk ezt követően sem változott, sőt érveinkben, indokainkban megerősödtünk.

Az elutasítás oka alapvetően nem a mellékletben megjelentetett orvosi bértábla, hanem a joganyag által leírt elvárások, követelmények a szakdolgozói kar számára alapvetően előnytelen helyzet előre vetítése, valamint az egészségügyi ellátórendszer számos területére gyakorolt igen kedvezőtlen hatása, a betegellátás bizonytalanná válása volt.

Olyan jelentős módosítások találhatóak a jogviszonyra vonatkozóan, amelyek alapjaiban változtatják meg a szakdolgozók foglalkoztatásának gyakorlatát. Félő, hogy az új szabályok bevezetése a szakdolgozói humánerőforrás hiány miatt ellehetetlenítik egyes intézmények működését, hiszen a többes jogviszony kérdése jelentősen szigorodik. A magyar szakdolgozói kar jelentős része másod, sőt harmadállás együttes fenntartásával tudta és tudja biztosítani azt az anyagi biztonságot, amelyet jogosan követeltünk együtt a korábbi tárgyalásokon.

A bérrendezés ilyen egyoldalú formában és ütemezésben való kivitelezése, melyet a foglalkoztatás korlátozásokkal kiegészítenek tömeges megélhetési nehézségeket, pályaelhagyást, sőt országelhagyást eredményezhet! Meg kell őrizni munkatársainkat, hiszen magyar betegeket csak magyar nyelven beszélő magyar szakdolgozói karral lehet személyre szólóan ellátni.

Nem szabad elfeledni, hogy az egészségügyi ellátórendszerben való munkavégzés egy olyan speciális szolgálat, amit a társadalom nem minden tagja akarja, tudja felvállalni, illetve képes elvégezni. Az orvosok mellett több mint százezer szakdolgozó becsülettel végzi feladatát. Mi ápolók, szakdolgozók felelősséget vállalunk a betegekért, az ellátottakért, a gondozottakért. A napi munkavégzés csak az emberi kapcsolatokra építve tudjuk sikeressé és eredményessé tenni az orvos és más, az egészségügyben foglalkoztatott munkatársakkal.

Ugyancsak az emberi kapcsolatok, a bizalom áll hivatásunk középpontjában amikor a beteg, a szenvedőt támogatót, a reményt, emberi szót adó és segítő kezet nyújtó, sőt számos esetben a családot pótló embert látja bennünk. Ott vagyunk a folyamatos munkarendben végzett szolgálatunk során az ellátottak mellett, amikor már csak mi tudunk segítséget nyújtani. Nincs mellettünk orvos, sem rezidens, egyedül vagyunk a végeken. Rajtunk, jól képzett szakdolgozókon múlik, hogy mikor és hogyan intézkedünk, kit hívunk segítségül, s hogyan referálunk és asszisztálunk az orvosnak!

Az egészségügy csapatmunka! Az egészségügy szakdolgozók „nélkül nem megy!”

A mi hivatásunk a bizalomra, az emberek közötti kölcsönös együttműködésre épít. Nekünk az etikai kódex hatálya alatt kell feladatainkat tisztességesen ellátni. Erre tettünk mi esküt!

Azt gondoljuk a hazai ellátórendszer fenntartása, valamint a koronavírus világjárvánnyal való sikeres megküzdés nemcsak és kizárólag a magyar orvosok helytállásának köszönhető, hanem valamennyi egészségügyi dolgozónak és egészségügyben, valamint a szociális ellátásban dolgozónak.

Mindezek alapján az egészségügyi szakdolgozók rendkívül méltánytalan helyzetbe kerülhetnek, amennyiben egyeztetés nélkül 2021-ben megszűnik közalkalmazotti jogviszonyuk.

Tisztelt Elnök Úr!

Ez idáig azt hittük, hogy szolidárisan együtt képviseljük az egészségügyi dolgozó kollégáinkat. Most sajnos csalódottságunknak kell hangot adni. Reméljük a Magyar Orvosi Kamara szolidaritást vállal velünk, nem fogadja el ilyen formában a törvényt és semmi esetre sem vesz részt a megvalósításában!

Budapest, 2020. október 6.

Tisztelettel a MESZK Országos Elnöksége nevében

Dr. Balogh Zoltán s.k.
elnök