Az SZFE-ügy a háborgó felszín, a mélyben passzívak, de valóban elégedetlenek a fiatalok – a Political Capital elemzése

A Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájának felszámolása miatt kirobbant tiltakozás főszereplői döntően fiatalok. A hallgatók olyan határozott ellenállást mutattak a kormány szándékaival szemben, amelyet rég nem látott Magyarország. A fiatalok egy szűk csoportjáról van szó, vagy szélesebb körben is jellemző ez az attitűd? Mennyire érdekli a fiatalokat a közélet, és mi a véleményük az aktuális kérdésekről? A Political Capital júniusi kutatása szerint a 16–29 éves korosztály nagy része valóban elégedetlen a kormánnyal, és bár többségében passzívak, a politikai érdeklődésük valamelyest erősödött a koronavírus-járvány hatására.

2020. szeptember 14. 08:49

Az SZFE-ügy a háborgó felszín, a mélyben passzívak, de valóban elégedetlenek a fiatalok – a Political Capital elemzése

Elégedetlenség és passzivitás

A fiatalok körében széleskörű elégedetlenség tapasztalható mind a jelenlegi politikai helyzettel, mind a kormánnyal kapcsolatosan. A válaszadók több mint hatvan százaléka nem elégedett a politikai helyzettel és a kormánnyal. Mindössze négy százalék nagyon elégedett a politikai helyzettel, és öt százalék a kormánnyal.

A különböző közéleti kérdések közül az egészségügy helyzetét, az emelkedő árakat és a megélhetés költségeit, illetve a korrupciót találták legfontosabb problémáknak. Ugyanakkor jelentős problémának tartották a munkanélküliséget, a klímaváltozást, a gazdaság és az oktatás helyzetét is. A kormányzati propaganda által középpontba állított nemzeti kultúra elleni állítólagos fenyegetést, a bevándorlást és a terrorizmust viszont nem tartották kiemelkedően súlyos problémának.

Kevés olyan fiatal van, akit nagyon érdekel a politika és a közélet. Az érdeklődés hiánya a közéleti tevékenységekben való alacsony részvételben is megjelenik, mivel a válaszadók közel egyharmada nem vett még rész semmilyen közéleti tevékenységben. A párttagság, a demonstráción való részvétel, kapcsolatfelvétel egy politikai képviselővel, illetve a járvánnyal kapcsolatos önkénteskedés a legkevésbé gyakori közéleti tevékenységek a fiatalok körében. Egyedül az önkormányzati és az országos választásokon való részvétel a gyakori, a válaszadók közel fele jelezte, hogy már vett részt szavazáson.

Koronavírus-járvány: érdekes, de nem súlyos

Érdekes, hogy a válaszadók mindössze huszonhat százaléka tartotta a koronavírus-járványt nagyon súlyos problémának, mégis ötvenhárom százalékuk jelezte, hogy a járványhelyzet fokozta az érdeklődésüket a közügyek iránt.

Orbán Viktor kormányfő a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ülésén a Belügyminisztériumban 2020. szeptember 12-én (fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Magas azok aránya (hetven százalék), akik úgy gondolják, hogy a kormány által bevezetett intézkedések, bár korlátozták az emberek személyes szabadságjogait, az adott helyzetben észszerűek és érthetőek voltak. Ennek megfelelően, a többség szerint a járvány terjedésének megállítására hozott kormányzati intézkedések nem voltak túlzóak, azok nem veszélyeztették indokolatlanul a gazdaság működését. Összehasonlítva különböző intézmények járvánnyal kapcsolatos munkáját, a fiatalok a politikától független és/vagy helyi szereplők munkájával a legelégedettebbek, mint például lakóhelyük polgármestere és a civil szervezetek. Azonban magas a bizonytalanok aránya a civil szervezetek, a köztársasági elnök és az EU munkájával kapcsolatosan.

A járványra válaszul adott intézkedések közül a legtámogatottabb a kijárási korlátozás, a válaszadók több mint egyharmada nevezte ezt meg, mint jó intézkedést. A második legtöbbet említett intézkedés a szájmaszk használata, de ezt csupán a válaszadók kevesebb mint egyötöde nevezte meg. Tizenöt százalék nem tudott jó intézkedést megnevezni, vagy szerinte nem volt ilyen intézkedés.

A járvánnyal kapcsolatos összeesküvés elméletek elfogadottsága gyakori a fiatalok körében, a megkérdezettek jelentős hányada vél szándékosságot a korona vírus mögött. Harminc százalék a kínai tudósokra, huszonnégy százalék pedig az amerikai tudósokra gyanakszik. A két elméletre való együttes fogékonyságot nézve elmondható, hogy a megkérdezettek negyvenkét százaléka egyikben sem hisz, míg tizennégy százalék mindkét elmélettel egyetért.

A demokrácia jobb, mint az autokrácia

A kutatásból a demokratikus berendezkedés széleskörű támogatottsága rajzolódik ki a fiatalok körében. A demokratikus politikai rendszert a megkérdezettel jelentős többsége (hetvenkilenc százalék) jónak tartja, míg az autoriter politikai rendszert az abszolút többség rossznak tartja (hatvan százalék). Az utóbbit ugyanakkor egy nem elhanyagolható csoport (huszonhárom százalék) jónak tartja. Az inkonzisztens válaszok aránya nagyon magas a két kérdést vizsgálva: tizenkilenc százalék mindkét rendszert egyaránt jónak (nagyon, vagy meglehetősen) tartja, további öt százalék pedig mindkettőt rossznak. A megkérdezettek jelentős többsége (hatvan százalék) a demokráciát a legjobb politikai rendszernek tartja, ugyanakkor magasabb azok aránya, akik úgy gondolják, hogy a demokrácia csak akkor a legjobb politikai rendszer, ha az gazdasági biztonságot nyújt. Ennek megfelelően a döntő többség (hatvannyolc százalék) számára fontos a kormány demokratikussága. Mindezek ellenére, magas a hajlandóság a szabadságjogok feláldozására a gazdasági stabilitás és a biztonság érdekében. A fiatalok jelentős rész egy jobb életszínvonal elérése, az egészség megőrzése, illetve a terrorizmustól és más veszélyektől való védelem érdekében hajlandó lenne egyes szabadságjogokat feláldozni és egyes emberi jogokat korlátozni.

A National Democratic Institute és a Political Capital júniusi közvélemény-kutatása a 16–29 éves korosztály a koronavírusról és az arra adott kormányzati válaszról alkotott véleményét, a politikához, a politikai részvételhez, illetve a demokráciához való viszonyát vizsgálta. Módszertan: Az adatfelvételt a Medián készítette online kérdőíves módszerrel. A kérdőívet 750 fő töltötte ki 2020 júniusában. A 16–29 év közötti fiatalok véletlenszerűen választották ki a 75 ezer aktív tagot tartalmazó panelből.