Az Európai Bizottság újabb követeléseinek tesz eleget a kormány

Nem elégedett az unió az eddigi vállalásokkal, azoknak a jogszabályoknak a módosítására kényszeríti a kormányt,  melyeket a NER korábban azért vezetett be, hogy uralma alá hajtsa a bíróságokat. Komoly presztízsveszteség ez a kormány számára, de nagyon kellenek az uniós források.
Kékes Viktória

2022. november 08. 12:42

Az Európai Bizottság újabb követeléseinek tesz eleget a kormány

A Politico brüsszeli kiadását szemlézve a hvg.hu írta meg, hogy a magyar kormány átfogó igazságügyi reformokat javasolt a Covid utáni helyreállítási alap gigantikus, 7,2 milliárd eurós támogatásáért cserébe.

Független Bírói Tanács

A kiszivárgott javaslatok közül a legszembetűnőbb talán az Országos Bírói Tanács (amelyet a kormányzati popagandósajtó folyamatosan támadott az elmúlt hetekben) jogköreinek megerősítése: az OBT több esetben is megkerülhetetlen lesz az igazgatással kapcsolatos döntéseknél mind az alsóbb fokú bíróságokon, mind pedig a Kúrián. A kormány emellett ígéretet tett arra, hogy biztosítja az OBT független működését, aminek érdekében saját költségvetést is kap, valamint véleményezhetné az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvényjavaslatokat, és jogszabálykezdeményezési jogot is kapna.

Független Kúria

A kormány javaslatai nemcsak az OBT-t érintik, hanem a Kúriát is, azzal a nem titkolt céllal, hogy biztosítsa annak függetlenségét. Ezt úgy érnék el, hogy az újonnan megerősített bírói tanács kötelező erejű véleményt adhatna a Kúria elnökének jelölt személy alkalmasságáról is. (Emlékezetes, hogy Varga Zs. András 2021-ben bírói tapasztalat nélkül úgy került a Kúria élére, hogy az OBT tagjai majdnem egyhangúlag ellene szavaztak.)

Polt Péter hatáskörének megnyirbálása

Nagyon úgy tűnik, hogy a kormány vállalásai Polt Péter mozgásterét is korlátoznák, legalábbis erre utal, hogy megszüntetné azt a gyakorlatot, hogy ha egy bíró a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság tanácsát kéri ki az uniós jog helyes értelmezéséhez, azt a legfőbb ügyész – vagy bármilyen más fórum – megtámadhassa, és erről a Kúria döntsön. Korábban egy hasonló eset nagy vihart kavart, amikor az Európai Bíróságnak kellett kimondania, hogy a legfőbb ügyész és a Kúria megsértették az uniós jogot azzal, hogy törvénysértőnek ítélték meg Vasvári Csaba egyik hasonló kérelmét.

 

Végezetül a kormány még azt is vállalná, hogy közhatalommal bíró szervek többé nem támadhatnak meg jogerős bírósági ítéleteket a kormányhoz lojális Alkotmánybíróságon.

 

A kormány javaslatai a lapnak nyilatkozó uniós diplomaták szerint még ebben november vége előtt az Európai Bizottság asztalára kerülhetnek, az uniós pénzügyminiszterek pedig december 6-án dönthetnének a pénzek odaítéléséről.

 

Néhány nappal ezelőtt Navracsics Tibor is kénytelen volt beismerni, hogy az EU nem elégszik meg annyival, amit eddig a kormány a jogállamiság helyreállítása és a korrupció visszaszorítása ellen tett, és jöhetnek újabb uniós követelések is. Példaként említette, hogy ilyen új követelés a helyreállítási alap esetében már fel is bukkant, az igazságszolgáltatás függetlensége területén várnak újabb lépéseket.